EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1026

Uredba Komisije (ES) št. 1026/2009 z dne 29. oktobra 2009 o popravkih Uredbe Komisije (ES) št. 567/2009 o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Pierekaczewnik (ZTP))

OJ L 283, 30.10.2009, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 191 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1026/oj

30.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1026/2009

z dne 29. oktobra 2009

o popravkih Uredbe Komisije (ES) št. 567/2009 o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Pierekaczewnik (ZTP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V objavi Uredbe Komisije (ES) št. 567/2009 (2), ki ureja registracijo označbe „Pierekaczewnik“ kot zajamčene tradicionalne posebnosti, je prišlo do napake. V skladu z zahtevo Poljske bi bilo treba po členu 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006 to označbo zaščititi.

(2)

Uredbo (ES) št. 567/2009 je zato treba ustrezno popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 567/2009 se spremeni:

1.

Uvodna izjava 3 se nadomesti z naslednjim:

„(3)

Hkrati z zahtevo za registracijo je bilo prav tako zaprošeno za zaščito iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006. Označbo ‚Pierekaczewnik‘ je zato smiselno zaščititi, ker ni bilo nasprotovanj in ni bilo mogoče ovreči, da se ime za podobne kmetijske proizvode in živila uporablja na zakonit, splošno znan in gospodarsko pomemben način.“

2.

Členu 1 se doda naslednji odstavek:

„Uporabi se zaščita iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 509/2006.“

3.

V Prilogi se doda naslednje:

„Uporaba imena je pridržana.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dneva začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 567/2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(2)  UL L 168, 30.6.2009, str. 22.


Top