EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1019

Uredba Komisije (ES) št. 1019/2009 z dne 28. oktobra 2009 o odobritvi manjših sprememb specifikacije za ime, registrirano v Registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pouligny-Saint-Pierre (ZOP))

OJ L 282, 29.10.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 199 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1019/oj

29.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1019/2009

z dne 28. oktobra 2009

o odobritvi manjših sprememb specifikacije za ime, registrirano v Registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Pouligny-Saint-Pierre (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti drugega stavka člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija pregledala zahtevek Francije za odobritev spremembe v specifikaciji zaščitene označbe porekla „Pouligny-Saint-Pierre“, registrirani z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Namen zahtevka je spremeniti specifikacijo z natančno določitvijo pogojev uporabe obdelovalnih postopkov in aditivov, uporabljenih pri mleku in med proizvodnjo „Pouligny-Saint-Pierre“. Te prakse zagotavljajo ohranjanje bistvenih lastnosti označbe.

(3)

Komisija je zadevno spremembo preučila in sklenila, da je upravičena. Ker gre v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006 za manjšo spremembo, jo lahko Komisija odobri brez uporabe postopka iz členov 5, 6 in 7 navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija zaščitene označbe porekla „Pouligny-Saint-Pierre“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Prečiščeni povzetek z navedbo glavnih elementov specifikacije je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. oktobra 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1.


PRILOGA I

V specifikaciji zaščitene označbe porekla „Pouligny-Saint-Pierre“ se odobrijo naslednje spremembe:

„Metoda pridobivanja“

Točka 5 specifikacije glede opisa metode pridobivanja proizvoda se dopolni z naslednjimi določbami:

„[…] Usirjanje mleka je treba izvesti izključno s sirilom.

Zgoščevanje mleka z delnim odstranjevanjem vodnega dela pred usirjenjem je prepovedano.

[…] Shranjevanje mlečnih surovin, proizvodov med proizvodnim postopkom ali svežega sira na temperaturi pod lediščem je prepovedano.

Poleg mlečnih surovin so edine dovoljene sestavine ali pomožne sestavine pri proizvodnji ali dovoljeni aditivi v mleku in med proizvodnim postopkom sirilo, neškodljive kulture bakterij, kvas, plesni in sol.

[…] Shranjevanje svežega sira in sira v fazi zorenja je v prilagojeni atmosferi prepovedano.“


PRILOGA II

POVZETEK

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

„POULIGNY-SAINT-PIERRE“

Št. ES: FR-PDO-0117-0128/29.3.2006

ZOP (X) ZGO ( )

Ta povzetek zajema glavne elemente specifikacije proizvoda za informativne namene.

1.   Pristojna služba v državi članici

Naziv:

Institut national de l’origine et de la qualité

Naslov:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE

Tel.

+33 153898000

Faks

+33 153898060

E-naslov:

info@inao.gouv.fr

2.   Vložnik

Naziv:

Syndicat des producteurs de Pouligny-Saint-Pierre

Naslov:

Maison de l’agriculture, 65 avenue Gambetta, 36300 Le Blanc, FRANCE

Tel.

+33 254375213

Faks

+33 254370421

E-naslov:

syndicataocpouligny@tele2.fr

Sestava:

proizvajalci/predelovalci (X) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda

Skupina 1.3:

Siri

4.   Specifikacija

(povzetek zahtev v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 510/2006)

4.1   Naziv

„Pouligny-Saint-Pierre“

4.2   Opis

Sir iz polnomastnega kozjega mleka z mehkim testom, rahlo soljenim, ki ni kuhano, s površinsko plesnijo, v obliki prisekane piramide s kvadratno osnovo.

Vsebuje najmanj 45 % maščobe v suhi snovi, slednje je najmanj 90 g na sirni proizvod.

4.3   Geografsko območje

22 občin v departmanju Indre:

 

Kantona Blanc in Tournon-Saint-Martin: vse občine

 

Kanton Bélâbre: občine Mauvières in Saint-Hilaire-sur-Bénaize

 

Kanton Mézières-en-Brenne: občina Azay-le-Ferron

4.4   Dokazilo o poreklu

Vsak proizvajalec mleka in vsak obrat, v katerem poteka predelovanje ali zorenje, izpolnita „izjavo o usposobljenosti“, ki jo registrirajo službe organizacije INAO, in ta temu organu omogoča ugotavljanje istovetnosti vseh nosilcev dejavnosti. Nosilci dejavnosti morajo organizaciji INAO predložiti na zahtevo registre in vse dokumente, potrebne za nadzor porekla, kakovosti ter razmer, v katerih poteka proizvodnja mleka in sirov.

Pri nadzoru značilnosti proizvoda z zaščiteno označbo porekla se izvaja analitični in organoleptični preskus, katerega namen je zagotoviti kakovost in tipične značilnosti preskušanih proizvodov.

4.5   Metoda pridobivanja

Proizvodnja mleka, njegova predelava v sir in zorenje morajo potekati znotraj geografskega območja.

Sir se izdeluje v glavnem z mlečnim usirjanjem s skromnim dodajanjem sirila. Sirnina ostane v modelih 24 do 36 ur, preden se vzame sir iz modelov in soli. Zorenje traja najmanj 10 dni.

4.6   Povezava

Tourainski kozji sir se razlikuje od sirov iz soseščine že od 18. stoletja naprej po tem, da ima izvirno obliko, ki jo je po izročilu imel zvonik občine Pouligny. Sir si je hitro pridobil svoj pristni sloves, kar potrjuje tudi medalja, dosežena na tekmovanju v Parizu leta 1901. Sindikat proizvajalcev se je zelo zgodaj zavezal napraviti prve korake pri ohranjanju značilnosti tega sira in dosegel leta 1976 priznanje v obliki označbe porekla.

Območje sedanje označbe je glede na podnebje (je bolj vroče in suho kot sosednja območja), geološki sestav (zemlja je revna in vsebuje veliko ilovice in peska) in rastlinsko okolje, enotno, zato je ugodno za kozjerejo in tudi tradicionalno proizvodnjo tega sira.

4.7   Nadzorni organ

Naziv:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Naslov:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE

Tel.

+ 33 153898000

Faks

+ 33 153898060

E-naslov:

info@inao.gouv.fr

„L’Institut National des Appellations d’Origine“ je javna upravna ustanova, ima status civilnopravne osebe in je pod nadzorom ministrstva za kmetijstvo.

Za nadzor proizvodnih razmer za proizvode z označbo porekla je odgovoren INAO.

Naziv:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Naslov:

59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cédex 13, FRANCE

Tel.

+33 144871717

Faks

+33 144973037

DGCCRF je služba francoskega ministrstva za gospodarstvo, finance in industrijo.

4.8   Označevanje

Na etiketi mora biti napisan naziv označbe porekla „Pouligny-Saint-Pierre“ v velikosti črk, ki so vsaj enake dvema tretjinama velikosti največjih črk, zapisanih na njej.


Top