Help Print this page 

Document 32009R0961

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 961/2009 z dne 14. oktobra 2009 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Březnický ležák (ZGO))
  • In force
OJ L 270, 15.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 298 - 299

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/961/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/10/2009
  • Date of effect: 04/11/2009; začetek veljavnosti datum objave 20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

15.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 961/2009

z dne 14. oktobra 2009

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Březnický ležák (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Češke republike za registracijo imena „Březnický ležák“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2009

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 38, 17.2.2009, str. 16.


PRILOGA

Živila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 510/2006:

Skupina 2.1:   Piva

ČEŠKA

Březnický ležák (ZGO)


Top