Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0926

Uredba Sveta (ES) št. 926/2009 z dne 24. septembra 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 262, 6.10.2009, p. 19–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 286 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/926/oj

6.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/19


UREDBA SVETA (ES) št. 926/2009

z dne 24. septembra 2009

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba) in zlasti členov 9 in 10 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, predloženega po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Začasni ukrepi

(1)

Komisija je 9. julija 2008 objavila obvestilo (2) o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (LRK) v Skupnost. Komisija je 8. aprila 2009 z Uredbo (ES) št. 289/2009 (3) (v nadaljnjem besedilu: začasna uredba) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz LRK.

(2)

Postopek se je začel na podlagi pritožbe, ki jo je vložil Zaščitni odbor industrije brezšivnih cevi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pritožnik) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo večino, v tem primeru več kot 50 % celotne proizvodnje nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla v Skupnosti.

(3)

Kakor je navedeno v uvodni izjavi 13 začasne uredbe, je preiskava dampinga in škode zajela obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave ali OP). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od 1. januarja 2005 do konca OP (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

2.   Nadaljnji postopek

(4)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev za uvedbo začasnih protidampinških ukrepov (v nadaljnjem besedilu: začasno razkritje), je več zainteresiranih strank predložilo pisna stališča v zvezi z začasnimi ugotovitvami. Stranke, ki so to zahtevale, so imele tudi možnost za zaslišanje.

(5)

Komisija je še naprej zbirala in preverjala vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za sprejetje dokončnih ugotovitev. Komisija je vzorčenim proizvajalcem Skupnosti razposlala dodatni vprašalnik, da bi zbrala dodatne informacije v zvezi z razvojem trga in glavnih kazalnikov škode po koncu OP. Po uvedbi začasnih ukrepov so bili opravljeni dodatni preveritveni obiski v prostorih naslednjih proizvajalcev nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla v EU:

Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Düsseldorf, Nemčija,

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Francija,

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italija,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Španija,

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Španija,

Poleg tega je bil opravljen tudi preveritveni obisk v prostorih pritožnika Boulogne-Billancourt, Francija.

(6)

Komisija je izvedla teoretično analizo izpolnjenih vprašalnikov vseh štirih vzorčenih proizvajalcev izvoznikov, vključno s preverjanjem seznama transakcij, ki so ga predložili naslednji izvozniki:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd,

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd,

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd,

Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.

(7)

Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz LRK in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo („dokončno razkritje“). Določen je bil tudi rok, v katerem so po tem razkritju lahko predložile svoja stališča.

(8)

Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile zainteresirane stranke, so bile obravnavane, ugotovitve pa so bile po potrebi ustrezno spremenjene.

3.   Vzorčenje

(9)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z vzorčenjem proizvajalcev izvoznikov v LRK in proizvajalcev Skupnosti, se začasne ugotovitve iz uvodnih izjav od 11 do 12 začasne uredbe potrdijo.

B.   ZADEVNI IZDELEK IN PODOBNI IZDELEK

(10)

Zadevni izdelek so nekatere brezšivne cevi iz železa ali jekla, s krožnim prečnim prerezom, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm, z ekvivalentom ogljika (CEV) do vključno 0,86 v skladu s formulo in kemično analizo Mednarodnega inštituta za varilstvo (IIW) (4), uvrščene pod oznake KN ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 in ex 7304 59 93 (5) ter s poreklom iz LRK (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek).

(11)

Po objavi začasne uredbe je bila ugotovljena administrativna napaka v številčenju Tehničnega poročila, navedenega v opombi uvodne izjave 14 začasne uredbe, v zvezi z določitvijo ekvivalenta ogljika (CEV). Pravilni sklic je Tehnično poročilo, 1967, IIW dok. IX-555-67, ki ga je objavil Mednarodni inštitut za varilstvo (IIW).

(12)

Po začasnem razkritju je kitajsko združenje za železo in jeklo (China Iron and Steel Association – CISA) trdilo, da oznake KN, ki zajemajo zadevni izdelek, zajemajo tudi številne druge izdelke, ki niso bili vključeni v preiskavo, kot so izdelki z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ali s CEV več kot 0,86, in zato naj bi bile uvozne številke iz preiskave precenjene. Zato je treba opozoriti, da izdelki z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ali s CEV več kot 0,86 v skladu s formulo in kemično analizo Mednarodnega inštituta za varilstvo niso zajeti v teh postopkih. Poleg tega za nobenega vzorčenega proizvajalca izvoznika ni bilo mogoče dokazati, da se ti izdelki v LRK proizvajajo v znatnih količinah. Zato se šteje, da v zvezi z izvozom kakršnih koli znatnih količin teh kitajskih izdelkov v ES ne obstajajo nobeni verodostojni dokazi.

(13)

Po dokončnem razkritju je CISA ponovno navedla trditev, da se cevni material za naftovode (oil country tubular goods - OCTG) ne sme upoštevati v opredelitvi zadevnega izdelka, in poudarila, da druge države, vključno z ZDA, OCTG obravnavajo kot ločeni trg za namene protidampinških preiskav. Podobne trditve je navedla tudi kitajska vlada (v nadaljnjem besedilu: MOFCOM).

(14)

Natančne analize navedenih trditev so pokazale, da imajo različne vrste brezšivnih cevi, vključno z OCTG, ki so bili vključeni v opredelitev izdelka, enake fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti, kar pomeni, da spadajo v isto kategorijo izdelka. Za normalno se šteje, da se različne vrste izdelkov med seboj do določene mere razlikujejo po lastnostih, stroških in prodajni ceni. Poleg tega je dejstvo, da drugi preiskovalni organi izvajajo preiskave na samo OCTG lahko odvisno od posebne narave teh preiskav, tj. od vložene pritožbe. Ugotovljeno je bilo, da organom ZDA ni bilo treba preiskovati, ali ima OCTG iste osnovne lastnosti kot druge brezšivne cevi. Poleg tega je industrija Skupnosti predložila dokaze o zamenljivosti med OCTG brez navoja in drugimi izdelki iz te preiskave.

(15)

CISA je trdila tudi, da so bili pri opredelitvi zadevnega izdelka preveč poudarjeni elementi, kot so debelina sten, zunanji premer, prag CEV, medtem ko tehničnim značilnostim, kot je visoka odpornost na pritisk in korozijo, ter obstoju standardov ameriškega inštituta za nafto (American Petroleum Institute- API) za OCTG ni bilo posvečeno dovolj pozornosti.

(16)

Glede na to, da debelina sten ni uporabljena v opredelitvi obsega preiskave, je treba najprej opozoriti, da sta zunanji premer in prag CEV še vedno najbolj primerna elementa za identifikacijo zadevnega izdelka. Zunanji premer se uporablja tudi pri razlikovanju izdelka za statistične in carinske namene. Prag CEV določa raven, na kateri se izdelek lahko vari, pri čemer njegova vrednost znaša 0,86, da se izdelki, ki se enostavno varijo, ločijo od tistih, ki se ne. Drugič, informacije, ki jih je predložila industrija Skupnosti, kažejo, da lahko imajo OCTG in druge vrste cevi tako visoko kot nizko odpornost na korozijo/pritisk. Zato se odpornost na korozijo in pritisk ne more uporabiti kot merilo pri opredelitvi zadevnega izdelka. Tretjič, posebni standardi API se uporabljajo za OCTG ter cevovode, ki se uporabljajo v naftnem sektorju. Za cevi v drugih sektorjih pa se uporabljajo podobni standardi, čeprav so jih izdale druge organizacije (npr. ASTM). Ti standardi ne morejo biti element za opredelitev obsega izdelka v protidampinški preiskavi, ker jih izdajajo različne organizacije. Ugotovljeno je bilo, da CISA in MOFCOM nista predložili drugih veljavnih elementov, ki bi bolje opredelili obseg izdelka, in nista predlagali nobenih drugih meril, ki bi bili bolj primerni za opredelitev zadevnega izdelka, razen navedene visoke odpornosti na korozijo in pritisk. Poleg tega nobena stranka ni predlagala drugačne ravni CEV za ustreznejši prag. Zato se trditve o opredelitvi zadevnega izdelka zavrnejo.

(17)

Glede na navedeno se je dokončno sklenilo, da zadevni izdelek vsebuje, med drugim, OCTG, ki se v naftni industriji uporablja za vrtalne, zaščitne in proizvodne cevi, zato se uvodne izjave od 14 do 19 začasne uredbe dokončno potrdijo.

C.   DAMPING

1.   Tržnogospodarska obravnava (v nadaljnjem besedilu: TGO)

(18)

Ker ni bilo nobenih pripomb, se vsebina uvodnih izjav od 20 do 27 začasne uredbe v zvezi z ugotovitvami TGO dokončno potrdi.

2.   Individualna obravnava (v nadaljnjem besedilu: IO)

(19)

Po začasnem razkritju je pritožnik trdil, da en proizvajalec izvoznik, ki mu je bila začasno odobrena IO, ta ne bi smela biti odobrena, ker naj bi med drugim bila večinoma v lasti države.

(20)

Nadaljnja preiskava je pokazala, da je imela kitajska država (posredno) nekaj delnic v navedeni družbi, vendar je bila kitajska država med OP manjšinski delničar. Ta delež se je znatno spremenil na koncu leta 2008 (obdobje po OP), ko je kitajska država kupila več delnic holdinga in postala večinski delničar. Komisija je torej menila, da zadevni proizvajalec izvoznik ni izpolnil zahtev iz člena 9(5) osnovne uredbe in se mu zato IO ne odobri.

(21)

Po končnem razkritju je navedena družba ponovno navedla trditev, da se je delež kitajske države po OP povečal. Poleg tega je družba trdila, da je bilo povečanje deleža jasno in izrecno namenjeno zagotovitvi finančne podpore holdingu zaradi finančne krize. Navedena družba je trdila, da povečani delež ni vplival na upravljavsko strukturo, sestavo članov uprave in trgovinske dejavnosti. Trdila je tudi, da sprememba deleža ni vplivala na odločitev družbe v zvezi z izvoznimi dejavnostmi, ki se izvajajo neodvisno od kitajske države. Družba je trdila tudi, da ni dokazano, da bi bil vpliv države v tem primeru tako velik, da bi omogočal izogibanje ukrepom, če bi bila družbi odobrena individualna stopnja dajatve.

(22)

Da se proizvajalcem izvoznikom odobri IO, morajo dokazati, da izpolnjujejo vsa merila iz člena 9(5) osnovne uredbe. Eno izmed teh meril je, da mora večina delnic pripadati fizičnim osebam. Vendar navedena družba ni izpolnjevala tega merila od konca leta 2008.

(23)

Ne glede na to, da se je sprememba v lastništvu zgodila po OP (vendar še v času preiskave) in glede na to, da so ugotovitve v zvezi z IO napovedi, se šteje, da se tej družbi ne sme odobriti IO, ker ni izpolnila zahtev iz člena 9(5) osnovne uredbe.

(24)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z IO, razen pripomb v zvezi z družbo iz uvodnih izjav od 19 do 23, se vsebina uvodnih izjav od 28 do 32 začasne uredbe dokončno potrdi.

3.   Normalna vrednost

3.1   Primerljiva država

(25)

Po začasnem razkritju so tri stranke trdile, da ZDA niso primerna analogna država, saj so tržne razmere v ZDA in LRK zelo različne. Trdile so tudi, da izračun normalne vrednosti temelji na podatkih samo enega proizvajalca, povezanega s proizvajalcem v Skupnosti, ki zato niso reprezentativni.

(26)

Ugotavlja se, da osnovna uredba zahteva, da se primerljiva država izbere smiselno. Navedene stranke niso zagotovile trdnih dokazov, da izbira ZDA ni smiselna. Zlasti niso predložile dokazov o nezadostni konkurenčnosti trga ZDA, ki bi na primer lahko vplival na stopnjo določenih cen. Ugotavlja se tudi, da nobena od zadevnih strank ni predlagala druge izbire za primerljivo državo.

(27)

Glede na navedeno se dokončno sklene, da je ZDA primerna primerljiva država, zato se uvodne izjave od 33 do 38 začasne uredbe potrdijo.

3.2   Določitev normalne vrednosti

(28)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z določitvijo normalne vrednosti, se začasne ugotovitve iz uvodnih izjav od 39 do 44 začasne uredbe potrdijo.

4.   Izvozna cena

(29)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z določitvijo izvozne cene, se vsebina uvodne izjave 45 začasne uredbe potrdi.

5.   Primerjava

(30)

Po začasnem razkritju je en proizvajalec izvoznik poudaril, da je poenostavitev, ki se je uporabila pri kontrolni številki izdelka (da bi se povečala stopnja primerljivosti med zadevnim izdelkom in podobnim izdelkom iz primerljive države), povzročila nepravično primerjavo, saj je obravnavala več vrst brezšivnih cevi kot eno kategorijo izdelka. Po tej pripombi je bila sprejeta odločitev, da se lahko uporabijo različne prerazvrstitve kontrolnih številk izdelka, ki bodo omogočile podobno stopnjo primerljivosti, in sicer glede premera cevi in debeline sten.

(31)

Po začasnem razkritju so bile kitajske izvozne cene na ravni cene franko tovarna popravljene navzdol, tako da so se upoštevali vsi prevozni stroški. Obenem je bila normalna vrednost popravljena navzgor zaradi nekaj popravkov v zvezi z nadomestili za prevoz in znižanji.

(32)

Ker ni bilo nobenih drugih pripomb v zvezi s primerjavo, se vsebina uvodnih izjav 46 in 47 začasne uredbe potrdi.

6.   Stopnja dampinga

(33)

Ker ni bilo nobenih pripomb v zvezi z izračunom stopnje dampinga in pod pogojem, da se upoštevajo spremembe iz uvodnih izjav 30 in 31, se vsebina uvodnih izjav od 48 do 51 začasne uredbe potrdi.

(34)

Dokončno določena stopnja dampinga, izražena kot odstotek neto cene CIF franko meja Skupnosti pred carinjenjem, znaša:

Družba

Dokončna stopnja dampinga

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd

64,8 %

Druge sodelujoče družbe

48,6 %

Preostala stopnja

73,1 %

D.   ŠKODA

1.   Proizvodnja Skupnosti, industrija Skupnosti in potrošnja Skupnosti

(35)

CISA je trdila, da je bilo po informacijah specializirane agencije - Steel Business Briefing leta 2007 v EU-27 najmanj 40 proizvajalcev podobnega izdelka, njihova proizvodnja pa je znašala okoli 5,8 milijonov ton, kar je v nasprotju z ustreznimi podatki iz začasne uredbe. CISA je trdila tudi, da je bila po informacijah Svetovnega združenja za jeklo (World Steel Association) potrošnja Skupnosti leta 2007 okoli 4,6 milijonov ton, tj. veliko več, kot je bilo navedeno v uvodni izjavi 57 začasne uredbe. Kitajski proizvajalec izvoznik je prav tako trdil podobno.

(36)

Pregled predloženih informacij je pokazal, da se sporočene številke nanašajo na vse brezšivne cevi in ne na podoben izdelek, kot je določen v začasni uredbi in uvodnih izjavah od 10 do 17, ter vključujejo druge izdelke, kot so široke cevi (tj. s premerom več kot 406,4 mm) in nerjavne cevi iz jekla. Zaradi tega je prišlo do razlike med informacijami iz uvodne izjave 35 in tistimi iz začasne uredbe. Treba je tudi opozoriti, da so imena in kraji vseh znanih proizvajalcev Skupnosti zadevnega izdelka navedeni v nezaupni različici pritožbe. Če bi CISA menila, da so v EU drugi proizvajalci zadevnega izdelka, bi morala pravočasno zagotoviti zadostne dokaze za njihovo identifikacijo, zato da bi se upoštevale vse takšne družbe.

(37)

Navedene trditve se zato zavrnejo in vsebina uvodnih izjav od 53 do 58 začasne uredbe se potrdi.

2.   Uvoz iz zadevne države

(a)   Obseg, tržni delež zadevnega uvoza in uvozne cene

(38)

Po pripombah, ki jih je predložila CISA, je bilo pojasnjeno, da se mora uvodna izjava 60 začasne uredbe razumeti v smislu, da so cevni material za naftovode in tržni segmenti proizvodnje električne energije predstavljali vsak manj kot 5 % celotnega uvoza iz LRK. Ker v zvezi s tem ni bilo nobenih trditev ali drugih pripomb, se uvodne izjave od 59 do 63 začasne uredbe potrdijo.

(b)   Nelojalno nižanje cen

(39)

Proizvajalec izvoznik, trije proizvajalci Skupnosti in pritožnik so predložili pripombe v zvezi z izračunom nelojalnega nižanja cen in stopnje škode. Te pripombe so bile analizirane in izračuni so bili po potrebi spremenjeni.

(40)

En proizvajalec izvoznik je trdil, da prilagoditve, narejene za pošteno primerjavo cen kitajskega uvoza in cen ustreznih vrst izdelka, ki jih prodaja industrija Skupnosti, niso ustrezne, saj ne vključujejo zneskov za stroške prodaje, administrativne in druge stroške (v nadaljnjem besedilu: stroški PSA) ter za dobiček neodvisnega uvoznika. Nasprotno pa je pritožnik trdil, da je stopnja teh prilagoditev čezmerno visoka. Ugotovljeno je bilo, da so kitajski proizvajalci izvozniki in proizvajalci Skupnosti pogosto prodajali istim strankam. Zato nadaljnja prilagoditev uvoznih cen ni bila upravičena. Po proučitvi zagotovljenih dokazov je bilo sklenjeno, da se morajo trditve zavreči, obe stranki pa sta bili obveščeni o vzrokih.

(41)

Pritožnik je trdil, da izračun razlik v ravni trgovanja ni bil pravilen, saj so kitajski proizvajalci izvozniki prodajali neposredno uporabnikom, ter da za to prodajo prilagoditev ravni trgovanja ni bila upravičena. Ugotovljeno je bilo, da je bila ta trditev pravilna za nekatere kitajske proizvajalce izvoznike, zato je bila prilagoditev ravni trgovanja ustrezno popravljena. Poleg tega je proizvajalec izvoznik iz uvodne izjave 40 trdil, da zaradi znatnih razlik v obsegu prodaje med lastnim uvozom in prodajo industrije Skupnosti razlika v ravni trgovanja ne bi smela biti določena samo s primerjavo ustreznih odstotkov prodaje uporabnikom, ter predlagal drugačen način izračuna popravljene prilagoditve ravni trgovanja. Vendar se predlagani način ni štel za primernega, ker bi bil rezultat izkrivljen. Ta trditev je bila torej zavrnjena.

(42)

Na podlagi navedenega se metodologija iz uvodne izjave 64 začasne uredbe potrdi in stopnja nelojalnega nižanja cen, izračunana, kakor je opisano v uvodni izjavi 65 začasne uredbe, se določi v višini 29 %.

3.   Stanje industrije Skupnosti

(43)

CISA je trdila, da številni vzorčeni proizvajalci Skupnosti niso predložili izpolnjenih vprašalnikov, kar naj bi zmanjšalo reprezentativnost vzorca zaradi nizke stopnje sodelovanja. Treba je poudariti, da razen družbe iz točke (ii) uvodne izjave 66 začasne uredbe, ki je predložila delne informacije, so vse druge vzorčene družbe do končne faze zagotovile vse zahtevane informacije. Čeprav se izključi edina družba, ki je zagotovila le delne informacije, bi reprezentativnost vzorca v vsakem primeru predstavljala 60 % celotne proizvodnje Skupnosti. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(44)

CISA je v nasprotju z navedenim v uvodni izjavi 86 začasne uredbe tudi trdila, da je ena večja skupina proizvajalcev Skupnosti po OP veliko investirala v razširitev proizvodne zmogljivosti za cevi v jedrskem sektorju. Ta informacija je bila preverjena in ugotovljeno je bilo, da so bile navedene naložbe namenjene povečanju proizvodne zmogljivosti za druge izdelke (nerjavno jeklo ali varjene cevi) razen podobnih izdelkov. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(45)

CISA in en kitajski proizvajalec izvoznik sta trdila, da uvodna izjava 78 začasne uredbe ni bila pravilna glede dejstva, da industrija Skupnosti še vedno okreva od preteklih učinkov dampinga, saj so vsaj tri romunske družbe, ki so podpirale pritožbo, do srede leta 2006 same bile predmet protidampinških ukrepov. Vendar se ugotovitve iz uvodne izjave 87 nedvoumno nanašajo na industrijo Skupnosti kot na celoto in ne na posamezne družbe. Zato je normalno, da je stanje posameznih družb lahko različno, ne da bi bila splošna ugotovitev za industrijo Skupnosti pri tem vprašljiva. Ta trditev je bila zato zavrnjena.

(46)

Ker v zvezi s tem ni bilo nobenih trditev ali pripomb, se uvodne izjave od 66 do 87 začasne uredbe potrdijo.

4.   Sklepna ugotovitev o škodi

(47)

MOFCOM, CISA in dva kitajska proizvajalca izvoznika so trdili, da industrija Skupnosti na koncu obdobja preiskave ni bila ogrožena, zlasti glede na nedavne visoke stopnje dobička. Vzroki, zakaj se je štelo, da je bila industrija Skupnosti na koncu OP ogrožena, so podrobno razloženi v uvodni izjavi 89 začasne uredbe. S tem je bilo potrjeno, da škoda, utrpljena med OP, ni bila znatna, obenem pa je bilo razloženo, da je industrija Skupnosti glede na velik delež dampinškega uvoza na trg Skupnosti izpostavljena škodljivim učinkom tega dampinškega uvoza, če bi se spremenil celoten položaj trga. Zato je treba upoštevati, da ima industrija Skupnosti lahko le delne koristi od znatnega povečanja potrošnje in da se je njen tržni delež zmanjšal za 5 odstotnih točk med obravnavanim obdobjem, kakor je navedeno v uvodni izjavi 88 začasne uredbe. Poleg tega dejstvo, da ima neka industrija visoko stopnjo dobička v izjemno ugodnem obdobju velikega tržnega povpraševanja, ne pomeni nujno, da je v dobrem gospodarskem in finančnem položaju, zlasti če je v predhodnih obdobjih ista industrija objavila izredno nizek dobiček ali celo izgubo. Kakor je bilo navedeno v uvodni izjavi 86 začasne uredbe, je bilo zaradi nekdanje nizke gospodarske produktivnosti ki so jo povzročile dampinške prakse, nemogoče obdržati primerno raven naložb, ki bi zagotovila dolgoročen obstoj industrije Skupnosti v takšnem izjemno kapitalsko intenzivnem proizvodnem sektorju. Za trg Skupnosti ES je bila na koncu OP spet značilna prisotnost znatnega deleža izredno poceni dampinškega uvoza. Te tržne razmere so predstavljale potencialno nevarnost, saj so zadnjih nekaj let, ko je bila stopnja povpraševanja normalna, podobne tržne razmere (analizirane v Uredbi Sveta (ES) št. 954/2006 (6) povzročile znatno škodo industriji Skupnosti. Trditev se zato zavrne.

(48)

En kitajski proizvajalec izvoznik je tudi trdil, da uvodna izjava 89 začasne uredbe ni pokazala, da je sprememba v tržnih razmerah, ki je tam navedena, „jasno predvidena in neposredna“, kakor to zahteva Protidampinški sporazum STO. Sprememba tržnih razmer je bila predvidljiva, saj potrošnja običajno ne more dolgo ostati na izjemno visoki ravni. Analiza iz uvodnih izjav od 90 do 126 začasne uredbe kaže na očitno poslabšanje, ki je nastalo postopoma. Dejstvo, da je za številne elemente in kazalnike potrebno določeno obdobje, da se iz pozitivnih vrednosti spremenijo v negativne, ni v nasprotju z dejstvom, da so glede na obstoječa gibanja takšni negativni učinki že zdaj jasno predvideni. Na koncu OP je bilo možno jasno predvideti nevarnost škode, nastajajoča negativna gibanja, ki vodijo do škode, pa so predstavljali neposredno grožnjo, ker se je povpraševanje v zadnjih mesecih OP nekoliko zmanjšalo. Trditev je bila zato zavrnjena.

(49)

Ker ni bilo nobenih drugih zahtev ali pripomb, se sklepna ugotovitev iz uvodnih izjav 88 do 89 začasne uredbe potrdi.

E.   NEVARNOST ŠKODE

1.   Verjetni razvoj potrošnje Skupnosti, uvoz iz zadevne države in položaj industrije Skupnosti po obdobju preiskave

1.1   Analiza, izvedena po začasnih ukrepih

(50)

Kakor je bilo navedeno v uvodni izjavi 5, je bil vzorčenim proizvajalcem Skupnosti in pritožniku poslan dodatni vprašalnik, da bi se pridobile dodatne informacije o razvoju trga in glavnih kazalnikov škode do konca marca 2009. Razpoložljivi podatki Eurostata o zadnjem uvozu so bili natančno analizirani. Številke v zvezi s obdobjem med koncem OP in marcem 2009 (obdobje po OP) so zaradi popolnosti podatkov navedene spodaj. Ker se te številke nanašajo le na devetmesečno obdobje, indeksi za obseg niso navedeni.

(51)

Po OP se je potrošnja Skupnosti začela manjšati in sicer hitreje, kakor je navedeno v uvodni izjavi 91 začasne uredbe. Trg Skupnosti se je namreč v obdobju med koncem OP in marcem 2009 skrčil že za skoraj 30 % (7).

 

2005

2006

2007

OP

Obdobje po OP

Poraba Skupnosti

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

(52)

Obenem se je uvoz iz LRK znatno zmanjšal, tržni delež tega uvoza pa se je glede na hitro zmanjšanje potrošnje Skupnosti povečal na približno 18 %. Cene kitajskega uvoza so se zvišale skladno z navedenim v uvodni izjavi 98 začasne uredbe.

LRK

2005

2006

2007

OP

Obdobje po OP

Obseg uvoza

26 396

136 850

470 413

542 840

306 866

Tržni delež

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

17,8 %

Indeks (2005 = 100)

100

491

1 451

1 663

1 733

Izvozna cena

766,48

699,90

699,10

715,09

966,63

Indeks (2005 = 100)

100

91

91

93

138

(53)

V istem obdobju se je proizvodnja industrije Skupnosti znatno zmanjšala, tako da je izkoriščenost zmogljivosti vzorčenih družb marca 2009 padla na 60 %. Prodaja industrije Skupnosti na trgu Skupnosti se je hkrati s potrošnjo Skupnosti znatno zmanjšala, tako da je tržni delež industrije Skupnosti ostal nespremenjen. Potem ko so se cene v drugi polovici leta 2008 zvišale, so se v prvem četrtletju leta 2009 znižale, čeprav so vrednosti ostale višje kot med OP.

Vzorčeni proizvajalci Skupnosti

2005

2006

2007

OP

Obdobje po OP

Proizvodnja

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Zmogljivost

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Izkoriščenost zmogljivosti

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Indeks (2005 = 100)

100

108

110

109

88

Industrija Skupnosti

2005

2006

2007

OP

Obdobje po OP

Obseg prodaje ES

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Tržni delež

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Indeks (2005 = 100)

100

102

95

92

90

Vzorčeni proizvajalci Skupnosti

2005

2006

2007

OP

Obdobje po OP

Prodajna cena ES

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Indeks (2005 = 100)

100

106

121

121

135

(54)

Dobičkonosnost industrije Skupnosti se je znatno zmanjšala in sicer hitreje, kot je navedeno v uvodni izjavi 110 začasne uredbe, ter je bila zato v prvem četrtletju leta 2009 negativna (– 0,8 %).

Vzorčeni proizvajalci Skupnosti

2005

2006

2007

OP

Obdobje po OP

Dobičkonosnost

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Indeks (2005 = 100)

100

143

147

127

20

(55)

Informacije, ki so bile naknadno zbrane in preverjene v končni fazi preiskave, potrjujejo analizo iz uvodnih izjav od 90 do 112 začasne uredbe.

1.2   Pripombe, ki so jih predložile stranke

(56)

En proizvajalec izvoznik je trdil, da je preiskava škode, v nasprotju s preiskavo dampinga, trajala še po obdobju OP, pri čemer je analiza temeljila tudi na informacijah in podatkih za obdobje po juniju 2008.

(57)

Najprej je treba spomniti, da sta OP in obravnavano obdobje osnova, na podlagi katere se je bila v začasni uredbi določila ocena nevarnosti škode. Vendar škoda, ugotovljena v obdobju preiskave, v primeru nevarnosti škode po definiciji ne more biti znatna, saj bi se preiskava v tem primeru štela kot preiskava, ki temelji na dejanski znatni škodi. Preiskovalni organ mora zato ugotoviti, ali je bilo, kljub temu, da škoda med OP ni bila znatna, mogoče sklepati, da so dejavniki iz člena 3(9) osnovne uredbe privedli do nevarnosti škode. Zato preiskovalni organ upravičeno lahko preveri, ali dogodki po koncu OP potrjujejo ugotovitve iz začasne faze o nevarnosti škode.

(58)

MOFCOM, CISA in en kitajski proizvajalec izvoznik so menili, da vir uporabljenih informacij v uvodni izjavi 91 začasne uredbe ni bil jasno naveden ter da napovedi in druge informacije, ki so jih predložili proizvajalci Skupnosti ali pritožnik, ki so navedene v uvodnih izjavah 99, 101 in 108 začasne uredbe, ne izvirajo iz nepristranskega vira informacij. MOFCOM je tudi trdila, da preiskovalni organ pri uporabi teh informacij ni pokazal „posebne skrbnosti“, ki jo zahteva Protidampinški sporazum STO v preiskavah nevarnosti škode.

(59)

Potrjeno je, da so bili natančni dokazi o različnih virih javnih informacij iz uvodne izjave 91 začasne uredbe precej pred objavo začasne uredbe na voljo v dokumentaciji, namenjeni za vpogled zainteresiranim strankam. Napovedi in druge informacije, ki jih je predložila industrija Skupnosti so bile preverjene in so se upoštevale samo, če so se štele za zanesljive in natančne. Dejstvo, da so bile predložene informacije preverjene, je bilo že izrecno navedeno v uvodni izjavi 100 začasne uredbe, po izvedbi začasnih ukrepov pa so bili opravljeni dodatni preveritveni obiski, kakor je navedeno v uvodni izjavi 5.

(60)

Trditve iz uvodnih izjav 56 in 58 se zato zavrnejo.

(61)

CISA je trdila, da se pri oceni razvoja kitajskega uvoza po OP ne bi smel upoštevati dejanski uvoz, ampak količina naročil, ker je dejanski uvoz običajno opravljen 3–4 mesece po naročilu. Glede na časovni zamik bi bila vsaka sprememba v stopnji povpraševanja na trgu ES vidna v dejanskem uvozu šele po nekaj mesecih in to bi pojasnilo dejstvo, zakaj je bil kitajski uvoz novembra in decembra 2008 še vedno visok, ne glede na to, da se je raven povpraševanja na trgu EU že začela nižati. Podobne pripombe je predložil tudi kitajski proizvajalec izvoznik.

(62)

Dejanski uvoz se običajno uporablja kot osnova za oceno količine in povprečne uvozne cene neke države. Informacije v zvezi s količino naročil se lahko upoštevajo, da se potrdijo druge informacije, vendar jih redkokdaj podpirajo zadostni preverljivi dokazi. Analiza trditve je pokazala, da je potrošnja Skupnosti že začela upadati v tretjem četrtletju leta 2008. Zato bi se moralo to dejstvo v primeru 3 do 4-mesečnega zamika že pokazati v stopnji kitajskega uvoza za četrto četrtletje leta 2008, ki pa je bila razmeroma visoka. Če bi se 3 do 4-mesečni zamik upošteval, bi bili razlog za hiter padec kitajskega uvoza iz prvega četrtletja leta 2009 protidampinški ukrepi, ne pa zmanjšanje povpraševanja. Uvozniki bi bili lahko vedno manj naklonjeni naročilom blaga, ki bi mogoče prispelo v času, ko bi protidampinški ukrepi morda bili že uvedeni. Šteje se, da bi analiza, ki temelji na količini naročil in ne na dejanskem uvozu, samo pripomogla k temu, da bi bila preiskava manj zanesljiva, pri čemer sklepne ugotovitve ne bi bile dosti drugačne. Zato se trditev, ki jo je predložila CISA v zvezi s tem, zavrne.

(63)

MOFCOM, CISA in kitajski proizvajalec izvoznik so trdili, da je bilo leto 2008 glede na različna sporočila za javnost in/ali računovodske izkaze, ki so jih objavile številne skupine proizvajalcev Skupnosti, po učinkovitosti uspešno, kar naj bi bilo v nasprotju z ugotovitvami o nevarnosti škode iz začasne uredbe, zlasti uvodne izjave 110 Uredbe.

(64)

Pri proučevanju te trditve je bilo ugotovljeno, da informacija, na katero se je sklicevala CISA, ni bila izrecno povezana z evropskimi subjekti, vključenimi v proizvodnjo zadevnega izdelka. Kakor je bilo navedeno v uvodni izjavi 44, je večja skupina družb sestavljena iz različnih subjektov, ki pogosto proizvajajo zelo različne izdelke. Splošne finančne informacije v zvezi s skupino družb zato mogoče ne predstavljajo reprezentativnih gospodarskih razmer v zvezi s posameznimi subjekti, ki proizvajajo podobni izdelek in ga prodajajo na trgu Skupnosti. Opozoriti je treba, da so bile informacije v zvezi z družbami, ki proizvajajo podobni izdelek in so bile uporabljene med preiskavo, ustrezno preverjene. Trditev se zato zavrne.

(65)

Ker ni bilo nobenih drugih pripomb v zvezi z uvodnimi izjavami od 90 do 112 začasne uredbe, se ugotovitve iz navedenih uvodnih izjav potrdijo.

2.   Nevarnost škode

2.1   Razvoj obsega dampinškega uvoza

(66)

CISA je trdila, da je povečanje kitajskega uvoza iz uvodne izjave 114 začasne uredbe posledica povečanja povpraševanja na trgu EU. Podobne pripombe sta predložila tudi MOFCOM in kitajski proizvajalec izvoznik. CISA je zavrnila tudi oceno, da bi bil razvoj kitajskega uvoza lahko posledica strategije prodora na trg, in poudarila, da je glede na to, da kitajski uvoz opravljajo številni kitajski proizvajalci, nemogoče, da bi ti lahko oblikovali usklajeno strategijo.

(67)

Če bi bil razvoj kitajskega uvoza povezan s povečanjem povpraševanja na trgu EU, kakor je trdila CISA, bi tržni delež tega uvoza ostal skoraj nespremenjen in se v obravnavanem obdobju ne bi povečal z 1 na 17 %. Znatno povečanje tržnega deleža kitajskega uvoza in popolnoma različen razvoj tržnih deležev industrije Skupnosti in drugih uvoznih virov jasno kažejo, da povečanje kitajskega uvoza temelji na drugih elementih. To sklepno ugotovitev podpira dejstvo, da se je kitajski uvoz vedno izvajal po zelo nizki dampinški ceni, kakor je bilo razloženo v uvodnih izjavah od 63 do 65 začasne uredbe. Poleg tega izvoznikom ni treba oblikovati strategije, da bi delovali podobno. Ko se pokaže, da so nekatere nizke stopnje cen pri prodoru na trg uspešne, izvozniki ne potrebujejo usklajevanja za takšno uspešno tržno strategijo. Zato se trditve iz uvodne izjave 66 zavrnejo, ugotovitve iz uvodne izjave 114 začasne uredbe pa potrdijo.

(68)

CISA je tudi trdila, da se je v nasprotju z oceno iz uvodnih izjav 115 in 116 začasne uredbe uvoz iz LRK znatno povečal v obdobju po OP. Drži tudi, da se je uvoz iz LRK v obdobju po OP znatno zmanjšal, kakor je navedeno v uvodni izjavi 52. V uvodni izjavi 116 začasne uredbe je jasno navedeno, da količina tega uvoza ni pomembna v absolutnem smislu, ampak v relativnem v zvezi s potrošnjo, tj. pomemben je tržni delež uvoza na celotnem trgu Skupnosti. Kakor je navedeno v uvodni izjavi 52 in ne glede na zmanjšanje absolutnega obsega v obdobju po OP, se je tržni delež kitajskega uvoza zadevnega izdelka rahlo povečal. Zato se glede na to, (i) da je bila ocena, ki je podlaga za sklepanje iz uvodnih izjav 115 in 116 začasne uredbe, narejena na osnovi najnovejših zanesljivih informacij v zvezi z uvozom, ki so bile na voljo v času začasnih ugotovitev, tj. podatki o uvozu za november in december 2008, (ii) da so bili ti podatki v skladu z razvojem kitajskega uvoza do tega trenutka in (iii) da je sklepanje temeljilo na relativnih in ne absolutnih količinah, sklene, da ocena v uvodnih izjavah 115 in 116 začasne uredbe ni v nasprotju z ugotovitvami iz uvodne izjave 52. V vsakem primeru velja omeniti, da bi se zaradi razlogov iz uvodne izjave 134 začasne uredbe stopnja kitajskega uvoza lahko štela kot element nevarnosti škode, tudi če bi se obseg začel sorazmerno zmanjševati bolj, kot bi se zmanjševala potrošnja, saj je že sama prisotnost velikega obsega poceni kitajskega blaga ob hkratnem zmanjševanju potrošnje močno negativno vplivala na splošno raven cen na trgu. V vsakem primeru o obstoju nevarnosti škode ne more odločati noben posamezni dejavnik iz člena 3(9) osnovne uredbe. Zato se morajo upoštevati vsi dejavniki skupaj. Trditev se zato zavrne, ugotovitve iz uvodne izjave 115 začasne uredbe pa se potrdijo.

2.2   Razpoložljivost prostih zmogljivosti izvoznikov

(69)

CISA je trdila, da je analiza iz uvodne izjave 118 začasne uredbe temeljila na podatkih vzorčenih izvoznikov, ki so bili najbolj izvozno naravnane družbe. Ti podatki zato niso pravilno odražali celotnega stanja v zvezi z izvozom iz LRK. Trdila je še, da bi delež kitajskega izvoza v ES od celotnega kitajskega izvoza iz uvodne izjave 119 začasne uredbe leta 2008 spremenil gibanje, in sicer bi se zmanjšal s 15 na 11 %. Analiza iz uvodnih izjav od 117 do 119 začasne uredbe ni upoštevala razvoja povpraševanja na kitajskem domačem trgu, kar naj bi absorbiralo precejšen delež donosa, proizvedenega z obstoječim presežkom zmogljivosti. V zvezi s tem so bili navedeni številni projekti in načrti MOFCOM za ohranitev domačega povpraševanja. Kitajska vlada je tudi trdila, da razvoj povpraševanja na kitajskem domačem trgu v začasni uredbi ni bil proučen.

(70)

Ugotovitve v zvezi z vzorčenimi družbami iz uvodne izjave 118 začasne uredbe podpirajo gibanje v splošnih podatkih o izvozu iz uvodne izjave 119 začasne uredbe, ki kažejo celo znatnejše povečanje izvoza v ES za obravnavano obdobje. V zvezi z domnevnim obračanjem naraščajočega gibanja izvoza v ES v zvezi s celotnim kitajskim izvozom zadevnega izdelka v letu 2008 CISA ni predložila odločilnih dokazov v podporo tej trditvi. Treba je opozoriti, da se podatki iz kitajske statistike nedvoumno nanašajo na obseg izdelka, ki se zelo razlikuje od zadevnega izdelka. To je jasno vidno iz dejstva, da izvoz v Evropo, kakor je prikazan v tej statistiki, ni veliko večji od uvoza, ki ga je za zadevni izdelek zabeležil Eurostat, vendar je njun razvoj prikazan s popolnoma različnim gibanjem. Predloženi dokazi se zato ne sprejmejo. V zvezi z napovedanimi ukrepi kitajske vlade za pospeševanje domačega povpraševanja predloženi dokazi ne morejo spremeniti analize, ker se vpliva na povpraševanje ne da zanesljivo določiti. Poleg tega se za večino navedenih projektov ne ve, kdaj bodo zaključeni. V nekaterih projektih za gradnjo velikih cevovodov, ki jih navaja CISA, se uporabljajo široke varjene cevi in ne brezšivne cevi, ki so predmet sedanjega postopka. Zato se trditve v uvodni izjavi 69 zavrnejo.

(71)

CISA je tudi upoštevala, da preusmeritev scenarija iz uvodne izjave 119 začasne uredbe ni bila primerna, ker je kitajski izvoz v ZDA vseboval predvsem izdelke (OCTG), ki se ne uvažajo pogosto v ES. CISA je tudi trdila, da cene za ES niso bile nujno nižje od cen v drugih državah, nasprotno, ES je bila do zdaj privlačen trg za kitajski uvoz. V zvezi s to trditvijo je treba navesti, da je analiza iz uvodne izjave 119 začasne uredbe temeljila na statističnih podatkih, ki ne vsebujejo podrobnih sklicev za posamezne vrste izdelkov. V vsakem primeru je treba opozoriti, da se proizvodna oprema, potrebna za proizvodnjo zadevnega izdelka, lahko v veliki meri uporablja za proizvodnjo različnih vrst brezšivnih cevi. Tudi če se posamezne vrste cevi, kot je OCTG, ne uvažajo v ES v velikih količinah, to dejstvo ni pomembno za upoštevanje morebitnih razpoložljivih prostih zmogljivosti, saj se oprema za proizvodnjo te vrste cevi lahko uporabi za proizvodnjo drugih vrst zadevnega izdelka, ki se na trg ES uvažajo v veliko večjih količinah. Zato se trditve iz uvodne izjave 66 zavrnejo, ugotovitve iz uvodne izjave od 117 do 119 osnovne uredbe pa potrdijo.

2.3   Uvozne cene iz LRK

(72)

CISA je trdila, da so se po OP cene kitajskega uvoza znatno povečale, medtem ko cene industrije Skupnosti niso sledile istemu gibanju, tako da bi se nelojalno znižanje cen med OP znatno zmanjšalo ali bilo odpravljeno v obdobju po OP.

(73)

Kakor je navedeno v uvodnih izjavah 98 in 122 začasne uredbe, se potrdi, da so se po OP izvozne cene iz različnih virov, vključno iz LRK, znatno povišale, kakor so se povišale tudi cene industrije Skupnosti. Izvedena je bila analiza cenikov industrije Skupnosti po OP in cen primerljivih izdelkov, uvoženih iz LRK, ki je pokazala vzporednost v gibanju cen. Obtožba, da naj bi bilo nelojalno nižanje cen med OP znatno zmanjšano ali celo odpravljeno, ni bila potrjena z nobenimi dokazi. Ugotovitve iz uvodnih izjav od 120 do 123 začasne uredbe se zato potrdijo.

2.4   Raven zalog

(74)

Ker glede tega ni bilo nobenih pripomb, se potrdijo ugotovitve iz uvodne izjave 124 začasne uredbe.

2.5   Drugi elementi

(75)

CISA je trdila, da je bil morebitni poseg kitajske vlade iz uvodne izjave 125 začasne uredbe le domneva. Vendar je preiskava pokazala, da je bila individualna obravnava, odobrena enemu kitajskemu proizvajalcu izvozniku v začasni fazi, naknadno umaknjena, kakor je bilo navedeno v uvodnih izjavah od 19 do 23, ravno zaradi povečanja stopnje vmešavanja države, ki ga je sprožilo poslabšanje gospodarskih razmer po OP. Ker to dejstvo nedvoumno podpira ugotovitve z uvodne izjave 125 začasne uredbe, se trditev zavrne.

2.6   Sklepne ugotovitve

(76)

Najprej je treba opozoriti, da je bila nevarnost škode ugotovljena po tem, ko so bili med drugim upoštevani vsi različni dejavniki iz člena 3(5) in 3(9) osnovne uredbe.

(77)

CISA je trdila, da ugotovitve iz začasne uredbe niso v skladu s standardi STO za to vrsto preiskave, tj. da morajo biti ugotovitve podprte z dokazi in ne smejo biti rezultat obtožb, domnev ali oddaljenih možnosti, da morajo biti predvidevanja in predpostavke zelo verjetni ter da je treba drugačne razlage, na katerih bodo temeljile določene sklepne ugotovitve, proučiti.

(78)

Začasna uredba jasno navaja podlago ugotovitev v zvezi z različnimi elementi preiskave. Podprte so bile z navedenimi dokazi, in sicer: s statističnimi Eurostatovimi podatki, z izpolnjenimi vprašalniki sodelujočih družb, z informacijami o nevzorčenih družbah, ki jih je predložil pritožnik, z informacijami iz stališč, ki so jih predložile zainteresirane stranke in drugimi informacijami z interneta med samo preiskavo. Vse informacije, ki niso bile zaupne, so bile na voljo za vpogled zainteresiranim strankam.

(79)

Elementi v zvezi s proučitvijo nevarnosti škode so bili ločeno in natančno obravnavani v začasni uredbi, stopnja uresničitve predpostavk in napovedi iz začasne faze je bila, kolikor je bilo to mogoče, ponovno proučena in preverjena v končni fazi preiskave, kakor je bilo navedeno v ugotovitvah v tej uredbi. Najti ni bilo nobenega dejstva, dokaza ali znakov, ki bi bili v nasprotju z ugotovitvami iz začasne uredbe. Zato predvidevanja in predpostavke iz začasne uredbe niso bile domneve ali obtožbe, pač pa rezultat podrobne analize razmer.

(80)

V zvezi z drugimi razlagami ali interpretacijami iz uvodne izjave 78 so bile te, vključno s tistimi iz stališč zainteresiranih strank, med preiskavo ustrezno proučene in obravnavane v tej uredbi in začasni uredbi.

(81)

Proučitev dejstev, ki je bila izvedena po koncu OP, ter analize pripomb in opažanj, ki so jih predložile zainteresirane stranke v zvezi z začasno uredbo in razkritjem dokončnih ugotovitev, so pokazale, da ugotovitev, da se je nevarnost znatne škode pojavila že na koncu OP, ni vprašljiva. Zato se trditev, ki jo je predložila CISA, iz uvodne izjave 77 zavrne, ugotovitve iz uvodne izjave 126 začasne uredbe pa se potrdijo.

F.   VZROČNA ZVEZA

1.   Učinek dampinškega uvoza

(82)

Ker ni bilo posebnih pripomb, se uvodne izjave od 128 do 135 začasne uredbe potrdijo.

2.   Učinek drugih dejavnikov

(a)   Uvozna in izvozna dejavnost industrije Skupnosti

(83)

CISA je trdila, da dejstvo, da je industrija Skupnosti uvažala zadevni izdelek iz LRK in drugih držav kaže, da ni bila zmožna zadostiti povpraševanju na trgu Skupnosti. Do tega je prišlo, ker industrija Skupnosti ni investirala v nove proizvodne zmogljivosti in se je močno osredotočala na tržne segmente z višjo vrednostjo. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je bilo v uvodni izjavi 136 začasne uredbe razloženo, da je bil takšen uvoz ocenjen na manj kot 2 % celotnega uvoza iz LRK, in predloženi niso bili nobeni dokazi, da bi bil ta odstotek višji.

(84)

CISA je tudi proučila prave razloge, zakaj je morala skupina družb iz uvodne izjave 138 začasne uredbe opraviti navedeni uvoz. Vprašanje je bilo podrobneje proučeno in potrdi se, da so zaradi stroškovne učinkovitosti proizvodnjo nekaterih vrst izdelka opravljali drugi neevropski subjekti skupine. Kakor je bilo navedeno v uvodni izjavi 138 začasne uredbe, je bilo preverjeno, da se ta uvoz ni izvajal po cenah, ki bi nelojalno nižale cene Skupnosti za iste vrste izdelka.

(85)

CISA je na koncu poudarila, da obstaja očitno neskladje med dokaj pozitivno oceno industrije skupnosti v zvezi z izvozno prodajo v prihodnosti in splošnimi gospodarskimi trendi za trge tretjih držav, za katere je bilo napovedano zmanjšanje. V zvezi s tem je treba opozoriti, da analiza izvozne dejavnosti industrije Skupnosti ne vpliva na določitev škode ali nevarnosti škode, ki se izrecno nanaša na dejavnosti industrije Skupnosti za podobni izdelek na trgu ES. Mogoče so bili nekateri proizvajalci Skupnosti optimistični glede svojih izvoznih dejavnosti, kar je imelo za posledico precenjene napovedi splošne gospodarske produktivnosti, ne pa glede storilnosti na domačem trgu, ki je v analizi obravnavana ločeno.

(86)

Zato se trditve iz uvodnih izjav 83 do 85 zavrnejo, ugotovitve iz uvodnih izjav 136 do 141 osnovne uredbe pa potrdijo.

(b)   Uvoz iz tretjih držav

(87)

Poleg tega je CISA trdila, da proučitev povprečne uvozne cene iz drugih tretjih držav, ki niso članice EU, ne zadostuje, in da je treba upoštevati tudi pravo naravo teh izdelkov. Potrjeno je, da je bila izvedena natančna analiza za vse primere, v katerih so uvozniki dali na voljo dovolj natančnih informacij o cenah. Na žalost trgovinska statistika ni zelo natančna in glede na razmeroma majhno sodelovanje uvoznikov v tej preiskavi je bilo na voljo le malo natančnih informacij o cenah posameznih izdelkov za uvoz iz drugih držav. Ker nobena stranka ni predložila utemeljenih informacij, ki bi kazale na drugačno sklepno ugotovitev od tiste iz uvodnih izjav 142 do 145 začasne uredbe, se ugotovitve iz navedenih uvodnih izjav začasne uredbe potrdijo.

(c)   Konkurenca drugih proizvajalcev Skupnosti

(88)

Ker ni bilo posebnih pripomb v zvezi s tem, se uvodna izjava 146 začasne uredbe potrdi.

(d)   Proizvodni stroški/stroški surovin

(89)

CISA je trdila, da je industrija Skupnosti spremenila svojo ponudbo, da bi se osredotočila na vrste izdelkov z višjo prodajno vrednostjo, da bi odrazila učinek povečanja proizvodnih stroškov. To bi kazalo, da ima industrija Skupnosti zadostna sredstva za izražanje kakršnega koli povečanja stroškov s povišanjem prodajnih cen, v nasprotju z navedenim v uvodni izjavi 149 začasne uredbe.

(90)

Nobenega dvoma ni, da je industrija Skupnosti postopoma poskusila kar najbolj povečati dobiček tako, da je s povečanjem prodajnih cen povišala stroške. Ta postopek pa ne traja v nedogled in v določenem trenutku takšne prilagoditve niso več možne zaradi konkurence na trgu. Na trgu, na katerem se podobno blago prodaja po znatno nižjih cenah, je manevrski prostor tem manjši, čim večji je tržni delež takšnega blaga z nizko ceno. Pripombe, ki jih je predložila CISA, tako niso v nasprotju z ugotovitvami iz uvodnih izjav od 147 do 149 začasne uredbe, ki se zato potrdijo.

(e)   Zmanjševanje trga Skupnosti za brezšivne cevi zaradi gospodarske recesije

(91)

MOFCOM, CISA in kitajski proizvajalec izvoznik so trdili, da je globalna gospodarska recesija vzrok za vse gospodarske težave, ki jih je utrpela industrija Skupnosti, in sklenili, da je bila zato prekinjena vzročna povezava med kitajskim uvozom in kakršno koli domnevno škodo ali nevarnostjo škode. Zato je treba opozoriti, da je CISA potrdila, da je bila potrošnja na trgu med letom 2005 in OP na izjemno visoki ravni ter da se zmanjšanje povpraševanja po OP lahko v veliki meri pripiše dejstvu, da so se na trgu za ta izdelek znova vzpostavljali normalni pogoji. Zato ni jasno, ali se splošna gospodarska recesija lahko šteje kot vzrok za škodo, saj razpoložljive informacije kažejo le, da se je raven potrošnje na trgu ES v obdobju po OP spet pomaknila na raven, ki se je v preteklosti štela za normalno. To kaže tudi, da je obstoj izjemne visoke ravni potrošnje Skupnosti med obravnavanim obdobjem omogočal, da industrija Skupnosti ni utrpela znatne škode, ne glede na znatni tržni delež in precejšnje nelojalno nižanje cen kitajskega dampinškega uvoza. V vsakem primeru uvodna izjava 150 začasne uredbe ne izključuje možnosti, da je splošna gospodarska recesija vplivala na škodljive razmere v industriji Skupnosti po OP. Vendar se ne da trditi, da je na industrijo Skupnosti negativno vplivala le splošna gospodarska kriza, ne pa tudi dampinški uvoz, saj je jasno, da je slednji predstavljal znaten tržni delež in je v veliki meri nelojalno nižal cene industrije Skupnosti. Trditev, da je gospodarska recesija prekinila vzročno povezavo iz uvodnih izjav 128 in 135 začasne uredbe se zato zavrne, kljub temu pa je bilo vprašanje o morebitnem vplivu sprememb gospodarskih razmer na določitev stopnje ukrepov v primerjavi z OP obravnavano v uvodni izjavi 104.

(92)

Zato so bile trditve zavrnjene, uvodna izjava 150 začasne uredbe pa se potrdi.

(f)   Drugi dejavniki

(93)

CISA je predložila pripombo, da so nekateri proizvajalci Skupnosti podpisali okvirne pogodbe s strankami po predhodno dogovorjenih cenah, zato bodo zanje cene ostale nespremenjene. Obenem naj bi podpisali tudi podobne sporazume za fiksno ceno z dobavitelji železove rude in drugih glavnih surovin, tako da niso mogli imeti koristi od močnega zmanjšanja stroškov teh surovin takoj po OP.

(94)

Najprej se opozori, da je bilo število teh sporazumov za fiksno ceno, sklenjenih s strankami, omejeno na določeno število pogodb in glede na zajeta obdobja se ne more šteti, da je imela ta praksa znaten vpliv. Ta ugotovitev se potrdi z dejstvom, da so cene industrije Skupnosti prav tako znatno narasle. Zdi pa se, da so sporazumi za fiksno ceno za glavne surovine običajna praksa, ki za proizvajalce Skupnosti ne pomenijo ne prednosti ne slabosti v primerjavi s katerim koli drugim proizvajalcem podobnega izdelka na svetovnem trgu. Zato se tudi to ne more šteti kot vzrok za prekinitev vzročne povezave. Zato se trditve v uvodni izjavi 93 zavrnejo.

3.   Sklepna ugotovitev o vzročni zvezi

(95)

Ker ni bilo nobenih drugih dodatnih pripomb v zvezi s tem, se uvodne izjave od 151 do 153 začasne uredbe potrdijo.

G.   INTERES SKUPNOSTI

1.   Interes industrije Skupnosti

(96)

Pritožnik in številni proizvajalci Skupnosti so ponovno navedli trditev, da je glede na povzročeni škodljivi damping obstoj protidampinških ukrepov zanje ključnega pomena za nadaljevanje poslovanja. Ker ni bilo drugih dodatnih pripomb, se uvodna izjava 155 začasne uredbe potrdi.

2.   Interes drugih proizvajalcev Skupnosti

(97)

Ker ni bilo posebnih pripomb v zvezi s tem, se uvodna izjava 156 začasne uredbe potrdi.

3.   Interes nepovezanih uvoznikov v Skupnosti

(98)

Uporabnik zadevnega izdelka, ki je tudi uvoznik, je poudaril, da oznake KN izdelka, ki ga je uvažal, niso bile navedene v obvestilu o začetku, in da je opazil, da preiskava zajema tudi te vrste izdelkov šele po uvedbi začasnih ukrepov. Trdil je, da je zato moral nepričakovano plačati protidampinške dajatve. Ta izvoznik je bil obveščen, da obvestilo o začetku vsebuje nedvoumen opis izdelka v preiskavi in da so oznake KN, ki so v njem navedene, le informativne. Pravilna carinska razvrstitev zadevnega izdelka je eden od predmetov preiskave in je zato zelo verjetno, da se oznake KN iz začasne uredb do neke mere razlikujejo od tistih iz obvestila o začetku postopka.

(99)

Ker ni bilo nobenih drugih pripomb v zvezi s tem, se uvodna izjava 157 začasne uredbe potrdi.

4.   Interes uporabnikov

(100)

Uporabnik iz uvodne izjave 98 je tudi trdil, da bi dokončni ukrepi, uvedeni na zadevni izdelek, povzročili resne težave pri dobavi za njegovo družbo, glede na dejstvo, da mu proizvajalci ES neradi dobavljajo. Ta trditev je bila proučena in ugotovljeno je bilo, da so bile težave, s katerimi se srečuje ta stranka pri pridobivanju izdelka od proizvajalcev Skupnosti, povezane s preteklimi obdobji, ko nekateri proizvajalci Skupnosti, v okviru velikega povpraševanja na trgu, dobave zelo omejenih količin takšnih izdelkov niso šteli za gospodarsko izvedljivo. V obdobjih normalnega tržnega povpraševanja bi morala ta omejitev izginiti, zlasti če se upošteva dejstvo, da lahko drugi uporabniki ali uvozniki istih vrst izdelkov zaradi uvedbe ukrepov povečajo stopnjo povpraševanja Skupnosti za takšne izdelke. Na podlagi teh premislekov in dejstva, da so zadevne uporabe predstavljale zelo majhen delež celotne potrošnje zadevnega izdelka, se sklene, da razpoložljivost virov dobave za zadevni izdelek ne sme biti vprašljiva.

(101)

En drugi uporabnik, ki je kupoval izdelek izključno od industrije Skupnosti, je ponovno navedel trditev, da podpira uvedbo ukrepov. Noben drugi uporabnik ni predložil pripomb o začasnih ugotovitvah. Ker ni bilo drugih dodatnih pripomb, se uvodna izjava 158 začasne uredbe potrdi.

5.   Sklepna ugotovitev o interesu Skupnosti

(102)

Ker ni bilo posebnih pripomb, se uvodna izjava 159 začasne uredbe potrdi.

H.   DOKONČNI UKREPI

1.   Stopnja odprave škode

(103)

Pritožnik in številni proizvajalci Skupnosti, ki so del industrije Skupnosti, so trdili, da je 3-odstotna stopnja dobička, ki se začasno uporablja za izračun stopnje odprave škode iz uvodnih izjav od 161 do 163 začasne uredbe izredno nizka, glede na to, da gre za kapitalsko intenzivno industrijo z velikimi stalnimi stroški in da je bila povprečna stopnja dobička, ki jo je industrija Skupnosti dosegla v obravnavanem obdobju, precej nad 3 %.

(104)

Priznava se, da je za podobni izdelek potrebna kapitalsko intenzivna proizvodnja. Vendar se šteje, da sedanje tržne razmere ne omogočajo nedvoumne ocene o stopnji izkoriščenosti zmogljivosti za bližnjo prihodnost, zlasti za čas, ko bodo veljali ukrepi, kar bi lahko vplivalo na določitev stopnje dobička, ki se na določenem trgu običajno doseže brez dampinške prakse. V teh razmerah in glede na dejstvo, da lahko industrija Skupnosti vedno zahteva revizijo ukrepov, če se te razmere spremenijo, se je sklenilo, da se mora zmerna 3-odstotna stopnja dobička, določena v začasni fazi in v predhodni preiskavi o istem izdelku, ohraniti. Vendar se opozori, da bo to 3-odstotno stopnjo dobička morda treba preveriti, če bi se tržne razmere znatno spremenile.

(105)

Za izračun stopnje odprave škode je bila uporabljena metodologija iz uvodnih izjav 164 in 165 začasne uredbe, ki je bila rahlo prilagojena v skladu z uvodno izjavo 41. Stopnja odprave škode na ravni države je bila izračunana kot tehtano povprečje stopnje škode, ugotovljene za najbolj reprezentativne vrste izdelka, ki jih je prodajal proizvajalec izvoznik, ki mu IO ni bil odobrena.

(106)

Na ta način določene stopnje škode so bile nižje od ugotovljenih stopenj dampinga.

2.   Dokončni ukrepi

(107)

Glede na sklepne ugotovitve v zvezi z dampingom, škodo, vzročnostjo in interesom Skupnosti in v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe se šteje, da je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev na uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK na ravni najnižje stopnje dampinga in škode v skladu s pravilom nižje dajatve, ki je v vsakem primeru stopnja škode.

(108)

Na podlagi zgoraj navedenega morajo biti dokončne dajatve naslednje:

Proizvajalec izvoznik

Protidampinška dajatev

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

17,7 %

Druge sodelujoče družbe

27,2 %

Vse druge družbe

39,2 %

(109)

Stopnje protidampinških dajatev za posamezne družbe iz te uredbe so bile določene na podlagi ugotovitev te preiskave. Zato odražajo položaj teh družb med preiskavo. Te stopnje dajatev se (za razliko od dajatve na ravni države, ki se uporablja za „vse druge družbe“) uporabljajo izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz zadevne države, ki so jih proizvedle navedene družbe oziroma posamezni pravni subjekti. Uvoženi izdelki, ki jih proizvaja katera koli družba, ki v operativnem delu te uredbe ni posebej navedena z imenom in naslovom, vključno s subjekti, ki so povezani s posebej navedenimi družbami, ne morejo biti upravičeni do teh stopenj in zanj velja stopnja dajatev, ki se uporablja za „vse druge družbe“.

(110)

Vsak zahtevek za uporabo individualne stopnje protidampinške dajatve za posamezno družbo (npr. zaradi spremembe imena družbe ali zaradi ustanovitve novih proizvodnih ali prodajnih enot) je treba takoj vložiti pri Komisiji (8), skupaj z vsemi potrebnimi informacijami, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe na področju proizvodnje ter domače in izvozne prodaje, povezane s to spremembo imena ali spremembo proizvodnih in prodajnih enot. Ta uredba bo nato po potrebi ustrezno spremenjena s posodobitvijo seznama družb, upravičenih do individualnih stopenj dajatve.

(111)

Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je bilo predvideno, da se priporoči uvedba dokončnih protidampinških dajatev. Določen je bil tudi rok, v katerem so po tem razkritju lahko predložile svoja stališča. Po ustrezni proučitvi pripomb, ki so jih predložile zainteresirane stranke, so bile ugotovitve po potrebi ustrezno spremenjene.

(112)

Za zagotovitev enake obravnave katerih koli novih izvoznikov in sodelujočih družb, ki niso vključene v vzorec, navedenih v Prilogi k tej uredbi, je treba sprejeti določbe za tehtano povprečje dajatve, uvedene za navedene družbe, ki se morajo uporabiti za katerega koli novega izvoznika, ki bi bil sicer upravičen do pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe, pri čemer člen 11(4) ne velja, kadar se uporabi vzorčenje.

3.   Zaveze

(113)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve, je nekaj nevzorčenih proizvajalcev izvoznikov iz LRK izrazilo željo, da ponudi cenovno zavezo v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe. Ne glede na dejstvo, da so bili vsi potrebni pogoji razloženi, ni bila predložena nobena formalna ponudba zaveze v roku, določenem za ta namen, v členu 8(2) osnovne uredbe, prav tako se ni zahtevalo podaljšanje tega časovnega roka. V teh okoliščinah ni treba nadalje obravnavati vprašanja o zavezah v okviru te preiskave.

I.   DOKONČNO POBIRANJE ZAČASNIH DAJATEV

(114)

Ker je preiskava pokazala, da je bila nevarnost škode na koncu OP neposredna, kakor je navedeno v uvodni izjavi 126 začasne uredbe, pri čemer so se upoštevale ugotovitve iz uvodnih izjav od 50 do 55, ki potrjujejo negativni razvoj številnih kazalnikov škode po OP, in glede na višino ugotovljene stopnje dampinga, se šteje, da bi škoda nastala, če ne bi bilo začasnih ukrepov. Zato se šteje, da je treba zneske, zavarovane z začasno protidampinško dajatvijo, uvedeno z začasno uredbo, dokončno pobrati –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zato se uvede dokončna protidampinška dajatev na uvoz brezšivnih cevi iz železa ali jekla, s krožnim prečnim prerezom, z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm, z ekvivalentom ogljika (CEV) do vključno 0,86 v skladu s formulo in kemično analizo Mednarodnega inštituta za varilstvo (IIW) (9), uvrščene pod oznake KN ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 in ex 7304 59 93 (10) (oznake TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 in 7304599320) ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

2.   Stopnja veljavne dokončne protidampinške dajatve za neto ceno franko meja Skupnosti pred plačilom dajatev za izdelke iz odstavka 1, ki jih proizvajajo spodaj navedene družbe, je:

Družba

Protidampinška dajatev (%)

Dodatna oznaka TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, PRC

17,7

A949

Druge sodelujoče družbe iz Priloge

27,2

A950

Vse druge družbe

39,2

A999

3.   Če ni drugače določeno, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 2

Zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo v skladu z Uredbo (ES) št. 289/2009 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se dokončno poberejo po stopnji začasne dajatve.

Člen 3

Če novi proizvajalec izvoznik v Ljudski republiki Kitajski Komisiji zagotovi zadostne dokaze, da:

v obdobju preiskave (od 1. julija 2007 do 30. junija 2008) v Skupnost ni izvažal izdelka iz člena 1(1),

ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v Ljudski republiki Kitajski, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni s to uredbo,

je zadevni izdelek dejansko izvažal v Skupnost po obdobju preiskave, na kateri temeljijo ukrepi, ali je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozi znatno količino v Skupnost,

lahko Svet z navadno večino in na predlog Komisije ter po posvetovanju s Svetovalnim odborom spremeni člen 1(2) tako, da na seznam sodelujočih družb, ki niso vključene v vzorec in za katere velja tehtana povprečna stopnja dajatve v višini 27,2 %, doda novega proizvajalca izvoznika.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. septembra 2009

Za Svet

Predsednica

M. OLOFSSON


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL C 174, 9.7.2008, str. 7.

(3)  UL L 94, 8.4.2009, str. 48.

(4)  CEV se določi v skladu s Tehničnim poročilom, 1967, IIW dok. IX-555-67, ki ga je objavil Mednarodni inštitut za varilstvo (IIW).

(5)  Kakor je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 1031/2008 z dne 19. septembra 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 291, 31.10.2008, str. 1). Seznam izdelkov je določen z opisom izdelka iz člena 1(1) in opisom izdelka ustreznih oznak KN skupaj.

(6)  UL L 175, 29.6.2006, str. 4.

(7)  Na podlagi primerjave dveh mesečnih povprečnih obsegov.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(9)  CEV se določi v skladu s Tehničnim poročilom, 1967, IIW dok. IX-555-67, ki ga je objavil Mednarodni inštitut za varilstvo (IIW).

(10)  Kakor je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 1031/2008 z dne 19. septembra 2008 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 291, 31.10.2008, str. 1). Seznam izdelkov je določen z opisom izdelka iz člena 1(1) in opisom izdelka ustreznih oznak KN skupaj.


PRILOGA

Seznam sodelujočih proizvajalcev iz člena 1(2) pod dodatno oznako TARIC A950

Ime družbe

Kraj

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang


Top