Help Print this page 

Document 32009R0674

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 674/2009 z dne 22. julija 2009 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
  • In force
OJ L 196, 28.7.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 267 - 268

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/674/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/07/2009
  • Date of effect: 28/07/2009; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

28.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 674/2009

z dne 22. julija 2009

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili se blago iz stolpca 1 preglednice v Prilogi uvrsti pod oznako KN v stolpcu 2 iz razlogov, navedenih v stolpcu 3 navedene preglednice.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) v obdobju treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice v Prilogi, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN v stolpcu 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2009

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Plastična figurica, ki se uporablja kot dozirnik, višine 23 cm, predstavlja nogometaša z okroglim trupom ter z rokami in nogami. Figurica je pritrjena na podstavek.

Izdelek je namenjen polnjenju z bonboni. S premikom ene roke se na trupu naredi okrogla odprtina, skozi katero pridejo bonboni.

3926 90 97

Uvrstitev določajo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(v) k poglavju 95 in besedilo oznak KN 3926, 3926 90 in 3926 90 97.

Plastični dozirnik za bonbone nima lastnosti igrače, ker je namenjen le razdajanju bonbonov in sam po sebi nima igralne vrednosti.

Izdelek nima lastnosti kuhinjskega pribora ali drugih gospodinjskih proizvodov iz tarifne oznake 3924.

Izdelek, ki se uporablja za shranjevanje bonbonov ima uporabno vrednost v smislu opombe 1(v) k poglavju 95 in ga je zato treba glede na material, iz katerega je izdelan, uvrstiti pod tarifno oznako KN 3926 90 97.


Top