Help Print this page 

Document 32009D1004

Title and reference
Sklep Sveta 2009/1004/SZVP z dne 22. decembra 2009 o posodobitvi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu
  • No longer in force, Date of end of validity: 12/07/2010; razveljavil 32010D0386
OJ L 346, 23.12.2009, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1004/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/12/2009
  • Date of effect: 23/12/2009; začetek veljavnosti datum objave glej člen 3
  • Date of end of validity: 12/07/2010; razveljavil 32010D0386
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

23.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/58


SKLEP SVETA 2009/1004/SZVP

z dne 22. decembra 2009

o posodobitvi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (1).

(2)

Svet je 15. junija 2009 sprejel Skupno stališče 2009/468/SZVP o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP (2).

(3)

V skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP je treba opraviti natančen pregled seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporablja Skupno stališče 2009/468/SZVP.

(4)

V tem sklepu je izid pregleda, ki ga je opravil Svet v zvezi z osebami, skupinami in organizacijami, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(5)

V skladu s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 v Zadevi T-341/07 ena oseba ni bila vključena na seznam oseb, skupin in organizacij, za katerega se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(6)

Svet je sklenil tudi, da bi bilo treba spremeniti vnos v zvezi z eno skupino na seznamu.

(7)

Svet je ugotovil, da so bile z izjemo osebe iz uvodne izjave (5) druge osebe, skupine in organizacije, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, vpletene v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP, da je pristojni organ v zvezi z njimi sprejel odločitev v smislu člena 1(4) navedenega skupnega stališča in da bi morali zanje še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz navedenega skupnega stališča.

(8)

Seznam oseb, skupin in organizacij, za katere veljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, bi bilo treba ustrezno posodobiti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Skupno stališče 2009/468/SZVP se razveljavi v delu, ki zadeva osebe, skupine in organizacije, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Svet

Predsednik

A. CARLGREN


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

(2)  UL L 151, 16.6.2009, str. 45.


PRILOGA

SEZNAM OSEB, SKUPIN IN ORGANIZACIJ IZ ČLENA 1

1.   OSEBE

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), rojen 1. 2. 1966 v Alžiru (Alžirija) - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

2.

ABOUD, Maisi (alias švicarski Abderrahmane), rojen 17. 10. 1964 v Alžiru (Alžirija) - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias Abu Omran, alias Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), rojen 26. 6. 1967 v Qatif-Bab al Shamalu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije;

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije;

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16. 10. 1966 v Tarutu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije;

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), rojen 18. 8. 1969 v Costantinu (Alžirija) - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), rojen 13. 5. 1975 v Ain Tayi (Alžirija) - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

8.

ASLI, Rabah, rojen 13. 5. 1975 v Ain Tayi (Alžirija) - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

9.

ATWA, Ali (alias Bouslim, Ammar Mansour, alias Salim, Hassan Rostom), Libanon, rojen 1960 v Libanonu, državljan Libanona;

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), rojen 8. 3. 1978 v Amsterdamu, Nizozemska - član skupine „Hofstadgroep“;

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), rojen 1. 2. 1972 v Alžiriji - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), rojen 1. 6. 1970 v Alžiriji - član skupin „al-Takfir“ in „al Hijra“;

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; Nouriddine EL FATMI; Noureddine EL FATMI; Abu AL KA'E KA'E; Abu QAE QAE; FOUAD; FZAD; Nabil EL FATMI; Ben MOHAMMED; Ben Mohand BEN LARBI; Ben Driss Muhand IBN LARBI; Abu TAHAR; EGGIE), rojen 15. 8. 1982 v Midarju, Maroko, št. maroškega potnega lista N829139 - član skupine „Hofstadgroep“;

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias Al-Houri, Ali Saed Bin Ali, alias El-Houri, Ali Saed Bin Ali), rojen 10. 7. 1965 ali 11. 7. 1965 v El Dibabiyi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije;

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, rojena 10. 9. 1971 v Alžiru (Alžirija) - članica skupin „al-Takfir“ in „al Hijra“;

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias Garbaya, Ahmed, alias Sa-Id, alias Salwwan, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu, državljan Libanona;

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias Ali, Salem, alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah, alias Henin, Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood, Khalid Adbul), rojen 14. 4. 1965 ali 1. 3. 1964 v Pakistanu, potni list št. 488555;

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), rojen 26. 12. 1974 v Hussein Deyu (Alžirija) - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

19.

NOUARA, Farid, rojen 25. 11. 1973 v Alžiru (Alžirija) - član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), rojen 11. 9. 1968 v Alžiru (Alžirija) - član skupin „al Takfir“ in „al-Hijra“;

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), rojen 23. 6. 1963 v Alžiru (Alžirija) - član skupin „al Takfir“ in „al-Hijra“;

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), rojen 14. 6. 1974 v Alžiru (Alžirija) - član skupin „al Takfir“ in „al-Hijra“;

23.

SENOUCI, Sofiane, rojena 15. 4. 1971 v Hussein Deyu (Alžirija) - članica skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“;

24.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), rojen 21. 4. 1964 v Blidi (Alžirija) - član skupin „l-Takfir“ in „al-Hijra“;

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, David), rojen 6. 3. 1985 v Amersfoortu, Nizozemska, št. nizozemskega potnega lista NE8146378 - član skupine „Hofstadgroep“.

2.   SKUPINE IN ORGANIZACIJE

1.

„Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal) -„ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov));

2.

„Al-Aqsa Martyr's Brigade“ (Brigada mučenikov Al Akse);

3.

„Al Aksa e.V.“;

4.

„Al-Takfir“ in „al-Hijra“;

5.

„Aum Shinrikyo“ (alias „AUM“, alias „Aum Supreme Truth“ (Aum vrhovna resnica), alias „Aleph“);

6.

„Babbar Khalsa“;

7.

„Communist Party of the Philippines“ (Komunistična partija Filipinov), vključno z „New Peoples Army“ (Novo ljudsko vojsko) - „NPA“, Filipini;

8.

„Gama'a al Islamiyya“ (alias „Al Gama'a al Islamiyya“), „Islamic Group“ (Islamistična skupina) - „IG“;

9.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“„IBDA C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“ (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda));

10.

„Hamas“ (vključno z „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“);

11.

„Hizbul Mudjahideen“ - „HM“;

12.

„Hofstadgroep“;

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development“ (Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj);

14.

„International Sikh Youth Federation“ - „ISYF“ (Mednarodna federacija sikhovske mladine);

15.

„Kahane Chai“ (alias „Kach“);

16.

„Khalistan Zindabad Force“ – „KZF“;

17.

„Kurdistan Workers’ Party“ (Delavska stranka Kurdistana) - „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“);

18.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) - LTTE;

19.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“ (Nacionalna osvobodilna vojska));

20.

„Palestine Liberation Front“ (Fronta za osvoboditev Palestine) - „PLF“;

21.

„Palestinian Islamic Jihad“ (Palestinski islamski džihad) - „PIJ“;

22.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) - „PFLP“;

23.

„Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine - glavno poveljstvo), alias „PFLP-General Command“ (PFLP-glavno poveljstvo);

24.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ („Revolutionary Armed Forces of Colombia“ (Oborožene revolucionarne sile Kolumbije)) – „FARC“;

25.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party“ (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka) - „DHKP/C“, alias „Devrimci Sol“ („Revolucionary Left“ (Revolucionarna levica)), alias „Dev Sol“;

26.

„Sendero Luminoso“ („Shining Path“ (Sijoča pot)) - „SL“;

27.

„Stichting Al Aksa“ (alias „Stichting Al Aqsa Nederland“, alias „Al Aqsa Nederland“);

28.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ - „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedon Hawks“ (Kurdistanski sokoli svobode));

29.

„Autodefensas Unidas de Colombia“ („United Self Defense Forces/Group of Colombia“ (Združene samoobrambne sile/skupine Kolumbije)) - „AUC“.


Top