Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0959

Sklep Komisije z dne 14. decembra 2009 o spremembi Odločbe Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9895) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 330, 16.12.2009, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 165 - 166

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/959/oj

16.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/80


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. decembra 2009

o spremembi Odločbe Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9895)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/959/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (1) ter zlasti členov 11(3) in 13,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glavni vir informacij pri cestnih preverjanjih so zapisi na tahografih. Pomanjkanje zapisov je mogoče upravičiti takrat, ko tahografski zapisi vključno z ročnimi vnosi iz objektivnih razlogov niso bili mogoči. V teh primerih se pripravi potrdilo o takšnih razlogih.

(2)

Obrazec potrdila iz Priloge k Odločbi Komisije 2007/230/ES (2) se je izkazal kot nezadosten za zajemanje vseh primerov, ko je tehnično nemogoče zabeležiti voznikove dejavnosti na nadzorni napravi.

(3)

Da bi povečali zmogljivost in učinkovitost preverjanja skladnosti z določbami Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (3), ki ga izvajajo države članice, je treba spremeniti obrazec tako, da se vnesejo dodatni elementi poleg tistih, navedenih v členu 11(3) Direktive 2006/22/ES.

(4)

Obrazec potrdila se lahko uporablja le takrat, ko tahografski zapisi iz objektivnih razlogov ne morejo pokazati, da so bile določbe iz Uredbe (ES) št. 561/2006 upoštevane.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 18(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (4)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2007/230/ES se nadomesti z besedilom Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 2009

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 102, 11.4.2006, str. 35.

(2)  UL L 99, 14.4.2007, str. 14.

(3)  UL L 102, 11.4.2006, str. 1.

(4)  UL L 370, 31.12.1985, str. 8.


PRILOGA

Image


Top