EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0847

2009/847/ES: Odločba Komisije z dne 20. novembra 2009 o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9007) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 307, 21.11.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 180 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/847/oj

21.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/7


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. novembra 2009

o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9007)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/847/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (1) in zlasti člena 5(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 82/894/EGS se nanaša na prijavljanje izbruhov živalskih bolezni iz seznama v Prilogi I k navedeni direktivi.

(2)

Odločba Komisije 2005/176/ES (2) določa kodificirano obliko in kode za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS. V Prilogi X/01 k navedeni odločbi so navedene kode za veterinarske regije v Nemčiji.

(3)

Nemčija je prilagodila imena in meje svojih veterinarskih regij. Prilagoditev navedenih regij vpliva na sistem prijavljanja živalskih bolezni. Nove regije morajo zato nadomestiti sedanje regije iz navedenega sistema. Zato je primerno, da se Priloga X/01 k Odločbi 2005/176/ES ustrezno spremeni.

(4)

Odločbo 2005/176/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Za zaščito zaupnosti poslanih informacij se priloge k tej odločbi ne smejo objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga X/01 k Odločbi 2005/176/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. novembra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58.

(2)  UL L 59, 5.3.2005, str. 40.


Top