EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0843

2009/843/ES: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

OJ L 304, 19.11.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/843/oj

19.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/4


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2009

o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2009/843/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1), zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker:

(1)

je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ustanovljen za dodatno podporo presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR;

(3)

je Nemčija 6. februarja 2009 predložila vlogo za uporabo sredstev iz sklada v zvezi s presežnimi delavci, ki jih je odpustilo podjetje Nokia GmbH; ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka, kakor je opredeljeno v členu 10 uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 5 553 850 EUR;

(4)

je treba zato uporabiti sredstva sklada, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Nemčija –

SKLENILA:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2009 bodo uporabljena sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer v znesku 5 553 850 EUR za obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 21. oktobra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


Top