Help Print this page 

Document 32009D0736

Title and reference
2009/736/ES: Sklep Komisije z dne 5. oktobra 2009 o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi s protidampinškim postopkom pri uvozu nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz, med drugim, Brazilije
  • In force
OJ L 262, 6.10.2009, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 285 - 286

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/736/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 05/10/2009
  • Date of effect: 07/10/2009; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Additional information: damping
Text

6.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/50


SKLEP KOMISIJE

z dne 5. oktobra 2009

o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi s protidampinškim postopkom pri uvozu nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz, med drugim, Brazilije

(2009/736/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Komisija je z Uredbo (ES) št. 287/2009 (2) uvedla začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Armenije, Brazilije in Ljudske republike Kitajske („LRK“) v Skupnost.

(2)

Po sprejetju začasnih protidampinških ukrepov je Komisija nadaljevala preiskavo dampinga, škode in interesa Skupnosti. Preiskava je potrdila začasne ugotovitve škodljivega dampinga, ki se nanašajo na ta uvoz.

(3)

Dokončne ugotovitve in sklepi te preiskave so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 925/2009 z dne 24. septembra 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Armenije, Brazilije in Ljudske republike Kitajske (3).

B.   ZAVEZE

(4)

Po sprejetju začasnih protidampinških ukrepov je edini od sodelujočih proizvajalcev izvoznikov iz Brazilije, Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), ponudil cenovno zavezo skladno s členom 8(1) osnovne uredbe. V tej zavezi je CBA ponudil, da bo zadevni izdelek prodajal po ceni ali nad ceno, ki odpravlja škodljive učinke dampinga, ki so bili ugotovljeni med preiskavo. CBA je ponudil eno minimalno uvozno ceno (MIP) za vse različne vrste izdelkov, da bi omejil možnost izogibanja.

(5)

Ponudba predvideva tudi indeksacijo MIP, ker je cena zadevnega izdelka neposredno povezana s ceno osnovne surovine, predvsem aluminija, ki je blago, s katerim se trguje po vsem svetu, cena pa je objavljena na Londonski borzi barvnih kovin (LME).

(6)

Ponudba MIP družbe je temeljila na neškodljivi ceni, izračunani za obdobje preiskave, temeljila pa je na prodajnih cenah industrije Skupnosti.

(7)

Zaveza, ki jo je ponudil CBA, je vsebovala tudi določbo, da bo CBA neposredno prodajal prvi neodvisni stranki iz Skupnosti in da se CBA zavezuje, da ne bo prodajal izdelkov, razen tistih, ki jih zajema zaveza, strankam, ki kupujejo izdelke, ki jih zajema zaveza.

(8)

CBA se je tudi strinjal, da bo Komisiji redno posredoval podrobne podatke o svojem izvozu v Skupnost in s tem Komisiji omogočil učinkovit nadzor zaveze.

C.   PRIPOMBE STRANK IN SPREJETJE ZAVEZE

(9)

Industrija Skupnosti je navedla, da bi zaveza iz Brazilije lahko bila sprejemljiva pod določenimi pogoji, vključno z uporabo terminskega menjalnega tečaja med USD in EUR in količinske omejitve. Obe trditvi o brazilski zavezi morata biti zavrnjeni zaradi naslednjega. Glede trditve, da bi moral biti uporabljen terminski menjalni tečaj, se opozarja, da bi cena LME bila preračunana iz USD v EUR na podlagi objavljenega mesečnega menjalnega tečaja, zaradi česar bi na znesek v EUR vplivala nihanja menjalnega tečaja, tveganje pa bi prevzela družba. Glede druge trditve Komisija meni, da količinska meja v tem primeru ni pomembna, saj je konkurenčni trg zadevnega izdelka v Evropski skupnosti zelo močan, hkrati pa niso bili med preiskavo ne predloženi ne najdeni nobeni dokazi, ki bi kazali na nujnost takšnega elementa. Glede te zaveze ni bilo nobenih drugih pripomb.

(10)

Glede na zgoraj navedeno je zaveza, ki jo je ponudila družba CBA, sprejemljiva.

(11)

Da bi lahko Komisija učinkovito spremljala izpolnjevanje zaveze s strani družbe, kadar je zahtevek za sprostitev v prosti promet predložen ustreznemu carinskemu organu, bo oprostitev protidampinške dajatve možna le (i) če bo predložena faktura na podlagi zaveze, ki bo vsebovala vsaj podatke iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 925/2009; (ii) če navedena družba uvoženo blago izdela, odpravi in fakturira neposredno prvi neodvisni stranki v Skupnosti; ter (iii) če blago, deklarirano in predloženo carini, natančno ustreza opisu na fakturi na podlagi zaveze. Kadar taka faktura ni predložena ali ne ustreza izdelku, predloženemu carinskim organom, se namesto tega plača ustrezen znesek protidampinške dajatve.

(12)

Za zagotovitev spoštovanja zaveze so bili uvozniki z navedeno uredbo Sveta opozorjeni, da neizpolnjevanje pogojev iz te uredbe ali umik sprejetja zaveze s strani Komisije lahko privede do carinskega dolga za zadevne transakcije.

(13)

V primeru kršitve ali umika zaveze ali kadar Komisija umakne sprejetje zaveze, se v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe samodejno uporablja protidampinška dajatev, uvedena v skladu s členom 8(9) osnovne uredbe –

SKLENILA:

Člen 1

Zaveza, ki jo je ponudil spodaj navedeni proizvajalec izvoznik v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Armenije, Brazilije in Ljudske republike Kitajske, se sprejme.

Država

Družba

Dodatna oznaka Taric

Brazilija

Companhia Brasileira de Aluminio

A947

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. oktobra 2009

Za Komisijo

Catherine ASHTON

Članica Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL L 94, 8.4.2009, str. 17.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


Top