EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0603

2009/603/ES: Odločba Komisije z dne 5. avgusta 2009 o določitvi zahtev po registraciji proizvajalcev baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 6054) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 206, 8.8.2009, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 211 - 213

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015; razveljavil 32013L0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/603/oj

8.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/13


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. avgusta 2009

o določitvi zahtev po registraciji proizvajalcev baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 6054)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/603/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (1) ter zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Direktive 2006/66/ES morajo biti proizvajalci baterij in akumulatorjev registrirani. Da bi preprečili nepotrebno upravno breme za te proizvajalce, je treba določiti postopkovne zahteve, ki bi veljale po vsej Skupnosti.

(2)

Ustrezno je določiti informacije, ki jih morajo predložiti proizvajalci baterij in akumulatorjev v vlogi za registracijo, pri tem pa je treba preprečiti vsakršno prekrivanje z zahtevami v zvezi z drugimi postopki registracije.

(3)

Da bi preprečili nepotrebne upravne stroške za zadevne proizvajalce, morajo biti vse pristojbine za registracijo sorazmerne in utemeljene s stroški.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Zahteve za registracijo

Registracija proizvajalcev baterij in akumulatorjev poteka v papirni ali elektronski obliki pri nacionalnih organih ali nacionalnih organizacijah, ki jih pooblastijo države članice in so pristojne za te proizvajalce (v nadaljnjem besedilu: registracijski organi).

Postopek registracije je lahko del kakega drugega registracijskega postopka proizvajalca.

Proizvajalci baterij in akumulatorjev se morajo v državi članici, v kateri prvič dajejo na njen trg baterije in akumulatorje na profesionalni osnovi, registrirati le enkrat in ob registraciji prejmejo registracijsko številko.

Člen 2

Podatki, ki jih morajo predložiti proizvajalci

Proizvajalci baterij in akumulatorjev registracijskim organom predložijo informacije, ki so navedene v Prilogi.

Proizvajalcem baterij in akumulatorjev zaradi registracije iz drugega odstavka člena 1 ni treba predložiti informacij, ki niso navedene v Prilogi.

Člen 3

Pristojbina za registracijo

Registracijski organi lahko uporabijo pristojbine za registracijo le, če te temeljijo na stroških in so sorazmerne.

Registracijski organi, ki uporabljajo pristojbine za registracijo, pristojne nacionalne organe obvestijo o načinu izračuna pristojbin.

Člen 4

Sprememba podatkov o registraciji

Države članice zagotovijo, da v primeru spremembe podatkov, ki jih proizvajalci predložijo v skladu s Prilogo k tej odločbi, proizvajalci o tem obvestijo pristojne registracijske organe najpozneje v enem mesecu po spremembi.

Člen 5

Izpis iz registra

Če proizvajalci opustijo proizvodnjo v državi članici, se z obvestilom pristojnemu registracijskemu organu izpišejo iz registra.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. avgusta 2009

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


PRILOGA

INFORMACIJE, KI SE PREDLOŽIJO PRI REGISTRACIJI

1.

Ime proizvajalca in blagovne znamke (če obstajajo) s katerimi bodo nastopali v državi članici.

2.

Naslov ali naslovi proizvajalca: poštna številka in kraj, naziv ulice in hišna številka, država, URL, telefonska številka in kontaktna oseba, številka telefaksa ter e-naslov proizvajalca, če obstajajo.

3.

Navedba vrste baterij ali akumulatorjev, ki jih proizvajalec daje v promet: prenosne baterije in akumulatorji, industrijske baterije in akumulatorji ali avtomobilske baterije in akumulatorji.

4.

Podatki o izpolnjevanju obveznosti proizvajalca: posamezno ali v skupinskem programu.

5.

Datum vloge za registracijo.

6.

Nacionalna identifikacijska oznaka proizvajalca, vključno z evropsko davčno številko ali nacionalno davčno številko proizvajalca (izbirno).

7.

Izjava z navedbo, da so predložene informacije resnične.


Top