Help Print this page 

Document 32009D0398

Title and reference
2009/398/ES: Sklep Sveta z dne 27. aprila 2009 o imenovanju nemškega člana in nemškega nadomestnega člana Odbora regij
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2010
OJ L 127, 26.5.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/398/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/04/2009
  • Date of effect: 27/04/2009; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 2
  • Date of end of validity: 25/01/2010; konec mandata glej člen 1
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
  • Additional information: FIN/MANDAT
Text

26.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 127/7


SKLEP SVETA

z dne 27. aprila 2009

o imenovanju nemškega člana in nemškega nadomestnega člana Odbora regij

(2009/398/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Zaradi odstopa Reinharda LOSKEJA se je sprostilo mesto člana Odbora regij. Mesto nadomestnega člana se je sprostilo zaradi imenovanja Hermanna KUHNA za člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se v Odbor regij imenujeta:

(a)

za člana:

Hermann KUHN, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft,

in

(b)

za nadomestnega člana:

Reinhard LOSKE, Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien Hansestadt Bremen.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 27. aprila 2009

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Top