Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0775

Uredba Komisije (ES) št. 775/2008 z dne 4. avgusta 2008 o določitvi mejnih vrednosti ostankov za krmni dodatek kantaksantin poleg pogojev iz Direktive 2003/7/ES (Besedilo velja za EGP)

OJ L 207, 5.8.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 188 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/775/oj

5.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 775/2008

z dne 4. avgusta 2008

o določitvi mejnih vrednosti ostankov za krmni dodatek kantaksantin poleg pogojev iz Direktive 2003/7/ES

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti tretjega stavka člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V zvezi z dodatkom kantaksantin pogoje za dovoljenje za nekatere kategorije živali določa Direktiva Komisije 2003/7/ES z dne 24. januarja 2003 o spremembi pogojev za dovoljenje kantaksantina v krmi v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2). V zvezi s kategorijami, ki jih zajema Direktiva 2003/7/ES, so bili z navedeno direktivo nadomeščeni pogoji za dovoljenje iz Uredbe Komisije (ES) št. 2316/98 (3). Ta dodatek je bil vpisan v register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječ proizvod v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(2)

Na zahtevo Komisije je Evropska agencija za varnost hrane (Agencija) 14. junija 2007 sprejela mnenje o mejnih vrednostih ostankov (MRL) za kantaksantin v živilih živalskega izvora (4). Da se zagotovi spoštovanje sprejemljivega dnevnega vnosa kantaksantina, je Agencija predlagala, da se mejne vrednosti ostankov za navedeno snov določijo v skladu z vrednostmi iz navedenega mnenja.

(3)

Mejne vrednosti ostankov je torej treba ustrezno določiti za krmni dodatek kantaksantin poleg obstoječih pogojev za dovoljenje, ki veljajo za ta dodatek.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V zvezi s kantaksantinom se poleg pogojev za dovoljenje iz Direktive 2003/7/ES uporabljajo mejne vrednosti ostankov, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 22, 25.1.2003, str. 28.

(3)  UL L 289, 28.10.1998, str. 4.

(4)  Znanstveno mnenje znanstvenega sveta za dodatke in izdelke ali snovi, ki se uporabljajo v živalski krmi o mejnih vrednostih ostankov za kantaksantin v živilih živalskega izvora živali, ki so bile hranjene s kantaksantinom kot krmnim dodatkom. The EFSA Journal (2007) 507, 1-19.


PRILOGA

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Mejne vrednosti ostankov (MRL) v ustreznih živilih živalskega izvora

Barvila, vključno s pigmenti

1.

Karotenoidi in ksantofili

E161 g

kantaksantin

C40H52O2

perutnina, razen kokoši nesnic

15 mg kantaksantina/kg jeter (mokro tkivo) in 2,5 mg kantaksantina/kg kože/maščob (mokro tkivo)

kokoši nesnice

30 mg kantaksantina/kg rumenjaka (mokro tkivo)

losos

10 mg kantaksantina/kg mišičnine (mokro tkivo)

postrv

5 mg kantaksantina/kg mišičnine (mokro tkivo)

 

3.1

kantaksantin, po predpisih Skupnosti dovoljen za barvanje živil

 

perutnina, razen kokoši nesnic

15 mg kantaksantina/kg jeter (mokro tkivo) in 2,5 mg kantaksantina/kg kože/maščob (mokro tkivo)

kokoši nesnice

30 mg kantaksantina/kg rumenjaka (mokro tkivo)

losos

10 mg kantaksantina/kg mišičnine (mokro tkivo)

postrv

5 mg kantaksantina/kg mišičnine (mokro tkivo)


Top