EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0540

Uredba Komisije (ES) št. 540/2008 z dne 16. junija 2008 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti, in sicer v zvezi z obrazci

OJ L 157, 17.6.2008, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 94 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/540/oj

17.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 540/2008

z dne 16. junija 2008

o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti, in sicer v zvezi z obrazci

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95 (1) ter zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je spremenila Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM) z Resolucijo 179 (79) Odbora za pomorsko varnost, ki jo je sprejela 10. decembra 2004 in s katero je spremenila obrazca spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju z učinkom od 1. julija 2006.

(2)

V členu 2(1) Uredbe (ES) št. 336/2006 je navedeno, da je Kodeks ISM opredeljen v Prilogi I k navedeni uredbi, in sicer v njeni zadnji različici.

(3)

V interesu jasnosti in berljivosti je treba posodobiti tudi ustrezne obrazce v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 336/2006.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varna morja in preprečevanje onesnaževanja morja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oddelek 5 dela B Priloge II k Uredbi (ES) št. 336/2006 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 64, 4.3.2006, str. 1.


PRILOGA

„5.   Obrazci spričeval o skladnosti in spričeval o varnem upravljanju

Kadar ladje plujejo samo v eni državi članici, države članice uporabijo obrazce, priložene Kodeksu ISM, ali obrazce za spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju, začasno spričevalo o skladnosti in začasno spričevalo o varnem upravljanju, ki so podani v nadaljevanju.

V primeru odstopanja na podlagi člena 7(1) in, če je ustrezno, člena 7(2) se izdano spričevalo razlikuje od zgoraj navedenega in je v njem jasno navedeno, da je bilo dovoljeno odstopanje v skladu s členom 7(1) in, če je ustrezno, členom 7(2), ter vključuje veljavne omejitve delovanja.

SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (1) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila v družbi opravljena revizija sistema za varno upravljanje in da sistem izpolnjuje zahteve iz Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za vrste ladij, navedene v nadaljevanju (neustrezno prečrtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Druga tovorna ladja

 

RO-RO potniška ladja (RO-RO trajekt)

To spričevalo o skladnosti velja do…, ob rednem preverjanju.

Datum konca preverjanja, na katerem temelji to spričevalo, je …

(dd/mm/llll)

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O LETNEM PREVERJANJU

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.4 Kodeksa ISM ter] (2) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2003 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve iz Kodeksa ISM.

1. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

2. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

3. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

4. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena] in (3) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (4): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da se je po preverjanju, ali spričevalo o skladnosti, izdano družbi, ustreza tej vrsti ladje, opravila revizija sistema za varno upravljanje ladje in da sistem izpolnjuje zahteve iz Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM).

To spričevalo o varnem upravljanju velja do …, ob rednem preverjanju in veljavnosti spričevala o skladnosti.

Datum konca preverjanja, na katerem temelji to spričevalo, je …

(dd/mm/llll)

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O VMESNEM PREVERJANJU IN DODATNEM PREVERJANJU (NA ZAHTEVO)

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.8 Kodeksa ISM ter] (5) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2003 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve iz Kodeksa ISM.

VMESNO PREVERJANJE (izvesti med datumoma druge in tretje obletnice)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

ZAČASNO SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (7) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je sistem družbe za varno upravljanje skladen s cilji iz odstavka 1.2.3 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 za vrste ladij, navedene v nadaljevanju (neustrezno prečrtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Druga tovorna ladja

 

RO RO potniška ladja (RO-RO trajekt)

To začasno spričevalo o skladnosti velja do…

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

ZAČASNO SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (8) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (9): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da so izpolnjene zahteve iz odstavka 14.4 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 in da spričevalo o skladnosti/začasno spričevalo o skladnosti (10), izdano družbi, ustreza tej ladji.

To začasno spričevalo o varnem upravljanju velja do … ob veljavnosti spričevala o skladnosti/začasnega spričevala o skladnosti (10).

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

Veljavnost tega začasnega spričevala o varnem upravljanju se podaljša do:

Datum podaljšanja: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je podaljšal veljavnost)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)


(1)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(2)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(3)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(4)  Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja, visokohitrostno potniško plovilo, visokohitrostno tovorno plovilo, ladja za prevoz razsutega tovora, tanker za prevoz nafte, tanker za prevoz kemikalij, ladja za prevoz plina, mobilna vrtalna enota na morju, druga tovorna ladja, RO-RO potniški trajekt.

(5)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(6)  Po potrebi. Sklicevanje na odstavek 13.8 Kodeksa ISM in odstavek 3.4.1 Navodil za uprave glede izvajanja Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij (Resolucija A.913(22)).

(7)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(8)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(9)  Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja, visokohitrostno potniško plovilo, visokohitrostno tovorno plovilo, ladja za prevoz razsutega tovora, tanker za prevoz nafte, tanker za prevoz kemikalij, ladja za prevoz plina, mobilna vrtalna enota na morju, druga tovorna ladja, RO-RO potniški trajekt.

(10)  Neustrezno prečrtaj.“


Top