EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0417

Uredba Komisije (ES) št. 417/2008 z dne 8. maja 2008 o spremembi prilog I in II Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

OJ L 125, 9.5.2008, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2013; razveljavil 32012R1151

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/417/oj

9.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 417/2008

z dne 8. maja 2008

o spremembi prilog I in II Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sol je kakovostno živilo, katerega značilne lastnosti so tesno povezane z geografskim območjem proizvodnje in lokalnimi metodami pridobivanja. Proizvodnja soli prispeva h gospodarskemu in socialnemu razvoju več regij.

(2)

Bombaž je kmetijski proizvod, ki je zelo pomemben v nekaterih regijah. Razširitev področja uporabe Uredbe (ES) št. 510/2006 na bombaž bi ustvarila nove možnosti glede razširjanja podobe in spodbujanja uporabe bombaža.

(3)

Da bi izpolnili pričakovanja nekaterih kmetijskih proizvajalcev in gospodarskih subjektov, za katere je proizvodnja soli ali bombaža eden izmed glavnih virov prihodka, je treba te proizvode vključiti v prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 510/2006. Navedena vključitev ne spremeni pretežno kmetijskega značaja proizvodov iz Uredbe (ES) št. 510/2006.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 510/2006 se spremeni:

1.

v Prilogi I se doda naslednja alinea:

„—

sol“;

2.

v Prilogi II se doda naslednja alinea:

„—

bombaž“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


Top