Help Print this page 

Document 32008R0311

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 311/2008 z dne 3. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic (Besedilo velja za EGP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; razveljavil 32013R0139
OJ L 93, 4.4.2008, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/311/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 03/04/2008
  • Date of effect: 24/04/2008; začetek veljavnosti
  • Date of end of validity: 11/03/2013; razveljavil 32013R0139
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

4.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 311/2008

z dne 3. aprila 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 318/2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 10(3) in prvega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), in zlasti četrte alinee člena 18(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 (3) določa pogoje zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic, razen perutnine, v Skupnost in pogojih za karanteno, ki se uporabljajo za take ptice po uvozu.

(2)

Priloga V k tej uredbi določa seznam karantenskih obratov in centrov, ki so jih pristojni organi držav članic odobrili za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine.

(3)

Češka, Avstrija in Združeno kraljestvo so pregledale svoje odobrene karantenske obrate in centre ter Komisiji poslale posodobljen seznam navedenih karantenskih obratov in centrov. Seznam odobrenih karantenskih obratov in centrov iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 318/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. aprila 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(3)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 86/2008 (UL L 27, 31.1.2008, str. 8).


PRILOGA

„PRILOGA V

Seznam odobrenih obratov in centrov, kot je navedeno v členu 6(1)

Oznaka države ISO

Država

Številka odobritve karantenskega obrata ali centra

AT

AVSTRIJA

AT OP Q1

AT

AVSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

AVSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

AVSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AVSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AVSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AVSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AVSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

CIPER

CB 0011

CY

CIPER

CB 0012

CY

CIPER

CB 0061

CY

CIPER

CB 0013

CY

CIPER

CB 0031

CZ

ČEŠKA

21750016

CZ

ČEŠKA

21750027

CZ

ČEŠKA

21750050

CZ

ČEŠKA

61750009

DE

NEMČIJA

BB-1

DE

NEMČIJA

BW-1

DE

NEMČIJA

BY-1

DE

NEMČIJA

BY-2

DE

NEMČIJA

BY-3

DE

NEMČIJA

BY-4

DE

NEMČIJA

HE-1

DE

NEMČIJA

HE-2

DE

NEMČIJA

NI-1

DE

NEMČIJA

NI-2

DE

NEMČIJA

NI-3

DE

NEMČIJA

NW-1

DE

NEMČIJA

NW-2

DE

NEMČIJA

NW-3

DE

NEMČIJA

NW-4

DE

NEMČIJA

NW-5

DE

NEMČIJA

NW-6

DE

NEMČIJA

NW-7

DE

NEMČIJA

NW-8

DE

NEMČIJA

RP-1

DE

NEMČIJA

SN-1

DE

NEMČIJA

SN-2

DE

NEMČIJA

TH-1

DE

NEMČIJA

TH-2

ES

ŠPANIJA

ES/01/02/05

ES

ŠPANIJA

ES/05/02/12

ES

ŠPANIJA

ES/05/03/13

ES

ŠPANIJA

ES/09/02/10

ES

ŠPANIJA

ES/17/02/07

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/11

ES

ŠPANIJA

ES/04/03/14

ES

ŠPANIJA

ES/09/03/15

ES

ŠPANIJA

ES/09/06/18

ES

ŠPANIJA

ES/10/07/20

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRČIJA

GR.1

GR

GRČIJA

GR.2

HU

MADŽARSKA

HU12MK001

IE

IRSKA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13000

NL

NIZOZEMSKA

NL-13001

NL

NIZOZEMSKA

NL-13002

NL

NIZOZEMSKA

NL-13003

NL

NIZOZEMSKA

NL-13004

NL

NIZOZEMSKA

NL-13005

NL

NIZOZEMSKA

NL-13006

NL

NIZOZEMSKA

NL-13007

NL

NIZOZEMSKA

NL-13008

NL

NIZOZEMSKA

NL-13009

NL

NIZOZEMSKA

NL-13010

PL

POLJSKA

14084501

PT

PORTUGALSKA

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKA

01.02/CQA

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/01

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

21/07/02

UK

ZDRUŽENO KRALJESTVO

01/08/01“


Top