EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0192

Uredba Komisije (ES) št. 192/2008 z dne 29. februarja 2008 o popravku Uredbe Komisije (ES) št. 989/2007 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Barèges-Gavarnie (ZOP) – Hořické trubičky (ZGO))

OJ L 57, 1.3.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 31 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/192/oj

1.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 192/2008

z dne 29. februarja 2008

o popravku Uredbe Komisije (ES) št. 989/2007 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Barèges-Gavarnie (ZOP) – Hořické trubičky (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V objavljeni Uredbi Komisije (ES) št. 989/2007 (2) je bila ugotovljena napaka, kar zadeva skupino, v katero spada proizvod z označbo „Barèges-Gavarnie“.

(2)

Uredbo (ES) št. 989/2007 je zato treba ustrezno popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 989/2007, točka 1, se besedilo „Skupina 1.3 – Siri“ nadomesti z besedilom „Skupina 1.1 – Sveže meso (in drobovina)“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dneva začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 989/2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. februarja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 219, 24.8.2007, str. 7.


Top