EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0178

Uredba Komisije (ES) št. 178/2008 z dne 28. februarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

OJ L 56, 29.2.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/178/oj

29.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 56/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 178/2008

z dne 28. februarja 2008

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (1), in zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1580/2007 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št. 1580/2007 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. februarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. februarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 28. februarja 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO

69,6

MA

49,2

TN

129,8

TR

93,1

ZZ

85,4

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

163,5

ZZ

178,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

121,4

ZZ

105,1

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

43,2

IL

53,4

MA

56,2

TN

50,3

TR

78,6

ZA

57,8

ZZ

58,5

0805 20 10

IL

131,1

MA

112,9

ZZ

122,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

96,7

MA

87,2

PK

59,4

TR

80,3

ZZ

80,9

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

85,9

SY

56,4

TR

122,9

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

75,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

86,4

CL

63,5

CN

95,8

MK

42,9

US

108,7

UY

89,9

ZA

106,7

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

92,1

CL

95,9

CN

73,7

US

123,2

ZA

88,3

ZZ

94,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.


Top