EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0158

Uredba Komisije (ES) št. 158/2008 z dne 21. februarja 2008 o vpisu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Salate von der Insel Reichenau (ZGO), Gurken von der Insel Reichenau (ZGO), Feldsalat von der Insel Reichenau (ZGO), Tomaten von der Insel Reichenau (ZGO))

OJ L 48, 22.2.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/158/oj

22.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 158/2008

z dne 21. februarja 2008

o vpisu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Salate von der Insel Reichenau (ZGO), Gurken von der Insel Reichenau (ZGO), Feldsalat von der Insel Reichenau (ZGO), Tomaten von der Insel Reichenau (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1), ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 so bile vloge za registracijo imen „Salate von der Insel Reichenau“, „Gurken von der Insel Reichenau“, „Feldsalat von der Insel Reichenau“ in „Tomaten von der Insel Reichenau“, ki jih je vložila Nemčija, objavljene v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba navedena imena registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena iz Priloge k tej uredbi se registrirajo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 135, 19.6.2007, str. 22 (Salate von der Insel Reichenau), UL C 135, 19.6.2007, str. 25 (Gurken von der Insel Reichenau), UL C 135, 19.6.2007, str. 27 (Feldsalat von der Insel Reichenau), UL C 135, 19.6.2007, str. 29 (Tomaten von der Insel Reichenau).


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.6—

Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

NEMČIJA

Salate von der Insel Reichenau (ZGO)

Gurken von der Insel Reichenau (ZGO)

Feldsalat von der Insel Reichenau (ZGO)

Tomaten von der Insel Reichenau (ZGO)


Top