Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0155

Uredba Komisije (ES) št. 155/2008 z dne 21. februarja 2008 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 48, 22.2.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 245 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/155/oj

22.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 155/2008

z dne 21. februarja 2008

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu s temi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3 iste preglednice.

(4)

Ob upoštevanju ukrepov, ki v Skupnosti veljajo v zvezi s sistemi dvojne kontrole, ter ob upoštevanju predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti za tekstilne izdelke pri uvozu v Skupnost je primerno določiti, da se lahko imetnik blaga v okviru člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) sklicuje na zavezujočo tarifno informacijo, ki so jo izdali carinski organi držav članic glede uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo in ki ni v skladu s to uredbo, še v obdobju 60 dni.

(5)

Odbor za carinski zakonik ni dal mnenja v okviru roka, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste preglednice.

Člen 2

Ob upoštevanju ukrepov, ki v Skupnosti veljajo glede sistemov dvojne kontrole, ter ob upoštevanju predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti za tekstilne izdelke pri uvozu v Skupnost se je na zavezujočo tarifno informacijo, ki jo izdajo carinski organi držav članic in ni v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati v obdobju 60 dni v okviru člena 12(6) uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1352/2007 (UL L 303, 21.11.2007, str. 3).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev oznaka KN

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek, sestavljen iz dveh oblikovanih košaric iz mehke celičaste plastike, ki sta na zunanjem delu prekriti s pletenino. Na robove košaric so prišiti pleteni trakovi, ki ojačajo njuno ovalno obliko. Košarici sta povezani z magnetno kovinsko zaponko.

Notranji del košaric je premazan z lepilom, ki je zaščiteno s plastično folijo. Po odstranitvi plastične folije se košarici ob neposrednem stiku lepila s kožo prilepita na prsi.

Izdelek je oblikovan za nošenje neposredno na koži.

(modrček)

(Glej fotografiji št. 643A, 643B) (1)

6212 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a)(5) k poglavju 59 in opomba 2(a) k poglavju 61 ter besedilo oznak KN 5903, 6212, 6212 10 in 6212 10 90.

Ker je celičasta plastika košaric na zunanji strani kombinirana s tekstilnim materialom, ta ne služi samo ojačitvi v smislu opombe 2(a)(5) k poglavju 59, ampak daje kombiniranemu materialu košaric bistveno značilnost tekstila; zaradi tega velja za sestavni material izdelka (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k poglavju 39, Splošno, „Kombinacije plastične mase in tekstila“, (d) in zadnji odstavek). Izdelek je tako tekstilni izdelek iz oddelka XI in ne oblačilo iz plastike s podštevilko 3926 20.

Izdelek ima značilnosti modrčkov, saj ovalne, oblikovane košarice iz celičaste plastike, ki so na robovih ojačane, skupaj z magnetno kovinsko zaponko omogočajo, da prsi ostanejo na mestu. Namesto klasičnih naramnic, ki se zapenjajo na hrbtu, se ta izdelek nalepi na telo z lepilom, s katerim je prekrita notranjost košaric. Zaradi debeline košaric iz celičaste plastike, ki se prilepijo na spodnji del prsi, izdelek podpira prsi, saj jih potiska navzgor. Poleg tega se pri nameščanju izdelka zgornji del košaric pritrdi čim višje na kožo nad prsmi, zato se prsi v košaricah privzdignejo in podprejo. Ta izdelek je tako neke vrste oblačilo, zasnovano za podporo telesu, v smislu pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k prvemu odstavku tarifne številke 6212. Poleg tega je izdelek, tako kot drugi modrčki, oblikovan za nošenje neposredno na koži.

Izdelek se uvršča kot modrček pod tarifno številko 6212, saj ta tarifna številka vključuje modrčke vseh vrst (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k točki 1 drugega odstavka tarifne številke 6212).


Image

Image


(1)  Fotografije so zgolj informativne.


Top