EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0138

Uredba Komisije (ES) št. 138/2008 z dne 15. februarja 2008 o zaključitvi delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu vezanega lesa okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 42, 16.2.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 42 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/138/oj

16.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 138/2008

z dne 15. februarja 2008

o zaključitvi delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu vezanega lesa okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 1942/2004 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz vezanega lesa okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („Kitajska“). Veljavne dajatve so od 6,5 % do 23,5 % za štiri družbe z individualnimi dajatvami, preostala dajatev pa je 66,7 %.

2.   Zahtevek za pregled

(2)

Komisija je 3. aprila 2006 na podlagi člena 11(3) osnovne uredbe prejela zahtevek za pregled področja uporabe obstoječih ukrepov z namenom vključitve novih vrst izdelka v opredelitev izdelka.

(3)

Zahtevek je vložila Evropska zveza industrije vezanega lesa (FEIC) („vložnik“) v imenu proizvajalcev vezanega lesa okoumé Skupnosti.

(4)

Vložnik je trdil, da so se na trgu pojavile nove vrste izdelka, kot je vezan les, ki je sestavljen samo iz furniranih lesenih listov, katerih posamezna debelina ne presega 6 mm, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa bintangor, red canarium, kedondong ali nekaterih drugih vrst lesa, ki ni prevlečen s trajno folijo iz drugih materialov. Te izdelke je treba vključiti v področje uporabe ukrepov, saj imajo enake osnovne fizikalne in kemijske lastnosti ter končno uporabo kot izdelek, ki ga zadevajo ukrepi. Zato je treba zadevni izdelek in nove vrste izdelka šteti za en sam izdelek.

3.   Začetek

(5)

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki opravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda, zato je z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (3), začela delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe, po obsegu omejen na opredelitev zadevnega izdelka.

B.   UMIK ZAHTEVKA IN ZAKLJUČITEV POSTOPKA

(6)

S pismom Komisiji z dne 5. decembra 2007 je vložnik umaknil svoj zahtevek za delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz vezanega lesa okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(7)

V skladu s členom 9(1) osnovne uredbe se lahko v primeru umika zahtevka za pregled postopek zaključi, razen če taka zaključitev ne bi bila v interesu Skupnosti.

(8)

Komisija je menila, da je treba sedanji postopek zaključiti, saj v preiskavi ni bilo ugotovljeno, da to ne bi bilo v interesu Skupnosti. Zainteresirane stranke so bile o tem ustrezno obveščene in imele so možnost predložiti pripombe. Vendar pripomb ni predložila nobena stranka. Zato ni videti, da zaključitev postopka ne bi bila v interesu Skupnosti.

(9)

Komisija zato ugotavlja, da je treba pregled v zvezi z uvozom vezanega lesa okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske zaključiti brez spremembe veljavnih protidampinških ukrepov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Edini člen

Delni vmesni pregled protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu vezanega lesa okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se zaključi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2008

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 336, 12.11.2004, str. 4.

(3)  UL C 291, 30.11.2006, str. 19.


Top