Help Print this page 

Document 32008R0119

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 119/2008 z dne 7. februarja 2008 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
  • In force
OJ L 36, 9.2.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 243 - 244

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/119/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 07/02/2008
  • Date of effect: 29/02/2008; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

9.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 119/2008

z dne 7. februarja 2008

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1352/2007 (UL L 303, 21.11.2007, str. 3).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Aparat za odstranjevanje dlačic in nego kože, ki deluje na podlagi tehnologije intenzivne pulzirajoče svetlobe (IPL), naslednjih dimenzij: 34,5 (V) × 30,5 (Š) × 50,5 (D) cm, teža 25 kg.

Aparat je namenjen odstranjevanju dlačic in negi kože od popolnoma kozmetične pomladitve do odstranjevanja starostnih peg ter odpravljanja neenakomerne pigmentacije in kapilar. Uporablja se v kozmetičnih salonih.

Aparat vsebuje elektromotor za hlajenje; motor nima vloge v postopku odstranjevanja dlačic in nege kože.

8543 70 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8543, 8543 70 in 8543 70 90.

Ker postopek odstranjevanja dlačic temelji na tehnologiji IPL in ne na prijemanju in puljenju dlačic pri korenini s pomočjo elektromotorja, je uvrstitev kot naprava za odstranjevanje dlačic pod tarifno številko 8510 izključena (glej pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 8510).

Tudi uvrstitev kot medicinski instrument ali naprava pod tarifno številko 9018 je izključena, saj aparat ni namenjen medicinskemu zdravljenju in se ne uporablja v strokovni praksi (glej pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 9018).

Naprava se uvrsti pod tarifno številko 8543, saj gre za električni aparat z individualno funkcijo, ki ni določena ali zajeta drugje v poglavju 85.


Top