EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0044

Uredba Komisije (ES) št. 44/2008 z dne 18. januarja 2008 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženi v prvih desetih dneh januarja 2008 za maslo s poreklom iz Nove Zelandije v okviru številk kvote 09.4195 in 09.4182

OJ L 16, 19.1.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/44/oj

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 44/2008

z dne 18. januarja 2008

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženi v prvih desetih dneh januarja 2008 za maslo s poreklom iz Nove Zelandije v okviru številk kvote 09.4195 in 09.4182

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne izdelke ter o odprtju tarifnih kvot (2) in zlasti člena 35a(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženi med 1. in 10. januarja 2008 za maslo s poreklom iz Nove Zelandije v okviru številk kvote 09.4195 in 09.4182 iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 2535/2001 in o katerih se obvesti Komisijo do 15. januarja 2008, presegajo razpoložljive količine. Koeficient dodeljevanja se zato določi za zahtevane količine, ki se nanašajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj, vloženi na podlagi Uredbe (ES) št. 2535/2001 med 1. in 10. januarja 2008 za maslo s poreklom iz Nove Zelandije v okviru številk kvote 09.4195 in 09.4182 in o katerih se obvesti Komisijo do 15. januarja 2008, se sprejmejo na podlagi zahtevka za koeficient dodeljevanja, ki je določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 2008

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (ES) št. 1255/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1565/2007 (UL L 340, 22.12.2007, str. 37).


PRILOGA I

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4195

12,685836 %

09.4182

100 %


Top