Help Print this page 

Document 32008H0116

Title and reference
Priporočilo Sveta z dne 12. februarja 2008 o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (sedmi ERS) za proračunsko leto 2006
  • In force
OJ L 41, 15.2.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/116/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 12/02/2008
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Priporočilo
Text

15.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/22


PRIPOROČILO SVETA

z dne 12. februarja 2008

o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (sedmi ERS) za proračunsko leto 2006

(2008/116/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Četrte konvencije AKP-EGS, podpisane 15. decembra 1989 v Loméju (1), kakor je bila spremenjena s Sporazumom, podpisanim 4. novembra 1995 na Mauriciusu (2),

ob upoštevanju Notranjega sporazuma 91/401/EGS o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti v okviru Četrte konvencije AKP-EGS (3), s katerim je bil med drugim ustanovljen sedmi Evropski razvojni sklad (sedmi ERS), in zlasti člena 33(3) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju Finančne uredbe 91/491/EGS z dne 29. julija 1991 o sodelovanju pri razvojnem financiranju v okviru Četrte konvencije AKP-EGS (4) in zlasti členov 69 do 77 Finančne uredbe,

po preučitvi izkaza prihodkov in odhodkov in bilance stanja v zvezi z dejavnostmi sedmega ERS na dan 31. decembra 2006 ter poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2006, skupaj z odgovori Komisije (5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski parlament na priporočilo Sveta podeli Komisiji razrešnico za finančno upravljanje sedmega ERS v skladu s členom 33(3) Notranjega sporazuma.

(2)

Komisija je dejavnosti sedmega ERS v proračunskem letu 2006 na splošno zadovoljivo izvajala –

PRIPOROČA, da Evropski parlament podeli Komisiji razrešnico za izvajanje dejavnosti sedmega ERS za proračunsko leto 2006.

V Bruslju, 12. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  UL L 229, 17.8.1991, str. 3.

(2)  UL L 156, 29.5.1998, str. 3.

(3)  UL L 229, 17.8.1991, str. 288.

(4)  UL L 266, 21.9.1991, str. 1.

(5)  UL C 259, 31.10.2007, str. 1.


Top