EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0160

Skupno stališče Sveta 2008/160/SZVP z dne 25. februarja 2008 o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

OJ L 51, 26.2.2008, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/160/oj

26.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/23


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2008/160/SZVP

z dne 25. februarja 2008

o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. februarja 2003 sprejel Skupno stališče 2003/139/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije (1). Ti ukrepi (omejevanje vstopa) so bili podaljšani s Skupnim stališčem Sveta 2004/179/SZVP (2) z dne 23. februarja 2004. Veljati prenehajo 27. februarja 2008.

(2)

Svet je 26. avgusta 2004 sprejel Skupno stališče 2004/622/SZVP (3) o spremembah Skupnega stališča 2004/179/SZVP, s katerim je razširil omejitve vstopa na osebe, ki so odgovorne za pripravo in izvedbo kampanje ustrahovanja in zapiranja moldavskih šol, ki uporabljajo latinico, v pridnestrski regiji Republike Moldavije.

(3)

Kljub začetku pogajanj o ustavnih spremembah ni opaznega napredka glede pridnestrskega spora v Republiki Moldaviji.

(4)

EU je odločena, da si bo v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) še naprej prizadevala za mirno rešitev spora in ob tem dosledno spoštovala ozemeljsko celovitost Republike Moldavije.

(5)

EU ocenjuje kot nesprejemljivo, da vodstvo pridnestrske regije Republike Moldavije še vedno ni pripravljeno spremeniti svojega stališča in se dejavno zavzeti za mirno in celovito rešitev pridnestrskega spora.

(6)

Na podlagi ponovne preučitve Skupnega stališča 2004/179/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev. Svet meni, da bi bilo treba s seznama iz priloge I črtati šest oseb in na seznama iz prilog I in II uvrstiti šest drugih oseb.

(7)

Zaradi jasnosti bi bilo treba omejevalne ukrepe združiti v en sam pravni akt –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Države članice ukrenejo vse potrebno, da bi preprečile vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega osebam, ki so odgovorne za:

(i)

oviranje napredka pri iskanju politične rešitve pridnestrskega spora v Republiki Moldaviji in so navedene v Prilogi I;

(ii)

pripravo in izvedbo kampanje ustrahovanja in zapiranja moldavskih šol, ki uporabljajo latinico, v pridnestrski regiji Republike Moldavije, in so navedene v Prilogi II.

2.   Odstavek 1 ne zavezuje nobene države članice k temu, da bi lastnim državljanom odklonila vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 ne zadeva primerov, v katerih posamezno državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(i)

ko je država gostiteljica mednarodne medvladne organizacije;

(ii)

ko je država gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče OZN ali katere pokroviteljica je OZN;

(iii)

v okviru večstranskega sporazuma o dodeljenih privilegijih in imunitetah; ali

(iv)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.   Odstavek 3 se uporabi tudi v primerih, ko je posamezna država članica gostiteljica OVSE.

5.   Svet je ustrezno obveščen o vsakem primeru, ko posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 3 ali 4.

6.   Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje upravičeno zaradi nujne humanitarne potrebe ali zaradi udeležbe na medvladnih sestankih, vključno s tistimi, ki jih spodbuja Evropska unija ali gosti država članica, ki predseduje OVSE, kadar se odvija politični dialog za neposredno spodbujanje demokracije, človekovih pravic in pravne države v Republiki Moldaviji.

7.   Država članica, ki želi dovoliti izjeme iz odstavka 6, o tem pisno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta ne vloži pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

8.   Kadar posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 6 in 7 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam s seznamov iz prilog I in II, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

Člen 2

Svet, ki odloča na predlog države članice ali Komisije, glede na politične premike v Republiki Moldaviji po potrebi sprejme spremembe seznamov iz Priloge I in Priloge II.

Člen 3

To skupno stališče začne veljati 27. februarja 2008 in se uporablja do 27. februarja 2009. Skupno stališče se redno preverja. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, se lahko po potrebi podaljša ali spremeni.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. VIZJAK


(1)  UL L 53, 28.2.2003, str. 60.

(2)  UL L 55, 24.2.2004, str. 68. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 2007/121/SZVP (UL L 51, 20.2.2007, str. 31).

(3)  UL L 279, 28.8.2004, str. 47.


PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 1(1)(i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolajevič, „predsednik“, rojen 23. oktobra 1941 v Habarovsku, Ruska federacija, ruski potni list št. 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevič, sin osebe št. 1 in „predsednik državnega carinskega odbora“, rojen 3. aprila 1961 v Kupjansku, Harkovska oblast ali Novaja Kahovka, Hersonska oblast, Ukrajina, ruski potni list št. 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevič, sin osebe št. 1 in „predsednik državnega carinskega odbora“, rojen 8. avgusta 1967 v Novaji Kahovki, Hersonska oblast, Ukrajina, ruski potni list št. 60No1907537.

4.

MARAKUCA, Grigorij Stepanovič, „član Vrhovnega sovjeta“, „posebni predstavnik Vrhovnega sovjeta za medparlamentarne odnose“, rojen 15. oktobra 1942 v Teji, okrožje Grigoriopol, Republika Moldavija, stari sovjetski potni list št. 8BM724835.

5.

LITSKAJ, Valerij Anatoljevič, „minister za zunanje zadeve“, rojen 13. februarja 1949 v Tveru, Ruska federacija, ruski potni list št. 51No0076099, izdan 9. avgusta 2000.

6.

HADZEJEV, Stanislav Galimovič, „minister za obrambo“, rojen 28. decembra 1941 v Čeljabinsku, Ruska federacija.

7.

ANTJUFEJEV, Vladimir Jurijevič, imenovan tudi ŠEVTSOV, Vadim, „minister za državno varnost“, rojen 1951 v Novosibirsku, Ruska federacija, ruski potni list.

8.

KOROLJOV, Aleksander Ivanovič, „podpredsednik“, rojen 24. oktobra 1958 v Vroclavu, Poljska, ruski potni list.

9.

BALALA, Viktor Aleksejevič, nekdanji „minister za pravosodje“, rojen 1961 v Vinici, Ukrajina.

10.

ZAHAROV, Viktor Pavlovič, „tožilec v pridnestrski regiji“, rojen 1948 v Kamenki, Republika Moldavija.

11.

GUDIMO, Oleg Andrejevič, „član Vrhovnega sovjeta“, „predsednik Odbora Vrhovnega sovjeta za varnost, obrambo in vzdrževanje miru“, nekdanji „namestnik ministra za varnost“, rojen 11. septembra 1944 v Alma-Ati, Kazahstan, ruski potni list št. 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKI, Vadim Nikolajevič, „minister za notranje zadeve“, rojen 14. aprila 1970 v Dauriji, Zabajkalski kraj, Čitska oblast, Ruska federacija.

13.

ATAMANJUK, Vladimir, „namestnik ministra za obrambo“.


PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 1(1)(ii)

1.

URSKAJA, Galina Vasiljevna, „ministrica za pravosodje“, rojena 10. decembra 1957 v vasi Pjatiletka, Brjansko okrožje, Brjanska oblast, Ruska federacija.

2.

MAZUR, Igor Leonidovič, „načelnik državne uprave v okrožju Dubosar“, rojen 29. januarja 1967 v Dubosarju, Republika Moldavija.

3.

PLATONOV, Jurij Mihajlovič, poznan kot Jurij PLATONOV, „načelnik državne uprave v okrožju Ribnica in mestu Ribnica“, rojen 16. januarja 1948 v Klimkovu, okrožje Podorsk, Novgorodska oblast, ruski potni list št. 51 No. 0527002, ki ga je izdalo rusko veleposlaništvo v Kišinjevu 4. maja 2001.

4.

ČERBULENKO, Alla Viktorovna, „namestnica načelnika državne uprave v Ribnici“, pristojna za izobraževanje.

5.

KOGUT, Večeslav Vasiljevič, „načelnik državne uprave v Benderju“, rojen 16. februarja 1950 v Tarakliji, okrožje Čadir-Lunga, Republika Moldavija.

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovič, „načelnik državne uprave v Tiraspolu“, rojen 24. maja 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovski kraj, Ruska federacija.


Top