Help Print this page 

Document 32008D0891

Title and reference
2008/891/ES: Odločba Komisije z dne 26. novembra 2008 o spremembi Odločbe 2003/61/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7317)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2011
OJ L 319, 29.11.2008, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/891/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, grščina, italijanščina, malteščina, portugalščina
Dates
  • Date of document: 26/11/2008
  • Date of effect: 26/11/2008; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of end of validity: 31/03/2011; glej 32003D0061
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: Malta, Španija, Italija, Grčija, Portugalska, Cyprus
Relationship between documents
Text

29.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/71


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. novembra 2008

o spremembi Odločbe 2003/61/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7317)

(Besedilo v grškem, italijanskem, malteškem, portugalskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/891/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2000/29/ES se semenskega krompirja s poreklom iz Kanade ne sme vnašati v Skupnost. Toda navedena direktiva dovoljuje odstopanja od navedenega pravila pod pogojem, da ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov.

(2)

Odločba Komisije 2003/61/ES (2) določa odstopanje za uvoz semenskega krompirja s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc v Grčijo, Španijo, Italijo, na Ciper, Malto in Portugalsko ob upoštevanju posebnih pogojev.

(3)

Portugalska je zaprosila za podaljšanje navedenega odstopanja.

(4)

Razmere, ki opravičujejo navedeno odstopanje, ostajajo nespremenjene, zato je treba odstopanja še naprej uporabljati.

(5)

Odločbo 2003/61/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2003/61/ES se spremeni:

1.

Člen 1(2)(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

za prodajne sezone krompirja od 1. februarja 2003 do 31. marca 2003, od 1. decembra 2003 do 31. marca 2004, od 1. decembra 2004 do 31. marca 2005, od 1. decembra 2005 do 31. marca 2006, od 1. decembra 2006 do 31. marca 2007, od 1. decembra 2007 do 31. marca 2008, od 1. decembra 2008 do 31. marca 2009, od 1. decembra 2009 do 31. marca 2010 in od 1. decembra 2010 do 31. marca 2011.“

2.

V členu 15 se „31. marec 2008“ nadomesti z „31. marec 2011“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Malto in Portugalsko republiko.

V Bruslju, 26. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  UL L 23, 28.1.2003, str. 31.


Top