Help Print this page 

Document 32008D0883

Title and reference
2008/883/ES: Odločba Komisije z dne 21. novembra 2008 o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS zaradi vključitve Brazilije na seznam tretjih držav ali delov teh držav, iz katerih je odobren uvoz nekaterih vrst svežega mesa v Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6977) (Besedilo velja za EGP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0477
OJ L 316, 26.11.2008, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/883/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 21/11/2008
  • Date of effect: 24/11/2008; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 01/12/2008; uporaba glej člen 3
  • Date of notification: 24/11/2008
  • Date of end of validity: 08/04/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0477
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: P/EEEE
Relationship between documents
Text

26.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/14


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. novembra 2008

o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS zaradi vključitve Brazilije na seznam tretjih držav ali delov teh držav, iz katerih je odobren uvoz nekaterih vrst svežega mesa v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6977)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/883/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke (1) člena 8 in točke (4) člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o uvedbi seznama tretjih držav ali delov tretjih držav ter o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa (2) določa sanitarne pogoje za uvoz svežega mesa živali, vključno s konjskim mesom, toda razen mesnih pripravkov, v Skupnost.

(2)

Odločba 79/542/EGS določa, da je uvoz svežega mesa, namenjenega prehrani ljudi, dovoljen le, če tako meso prihaja z ozemlja ali dela ozemlja tretje države, ki je na seznamu v Delu 1 Priloge II k tej Odločbi, in če sveže meso izpolnjuje zahteve iz ustreznega veterinarskega spričevala za navedeno meso v skladu z vzorci iz Dela 2 navedene priloge, ob upoštevanju vsakršnih posebnih pogojev ali dodatnih jamstev, ki se zahtevajo za to meso.

(3)

Zahteve za uvoz mesa iz tretjih držav so zelo odvisne od zdravstvenega stanja živali v tretji državi izvoznici ali regiji. Če v tej regiji slinavke in parkljevke ni ter v njej cepljenje ni bilo opravljeno, je dovoljen uvoz svežega mesa s kostmi, če pa v tej regiji slinavke in parkljevke ni ter je v njej bilo opravljeno cepljenje, pa je dovoljen samo uvoz izkoščenega in zorjenega mesa v Skupnost. Svetovna organizacija za zdravstveno varstvo živali (OIE) določa status slinavke in parkljevke v državah članicah OIE, Komisija pa z inšpekcijskimi pregledi preverja zdravstveno stanje živali v tretjih državah in sposobnost slednjih za izpolnjevanje zahtev Skupnosti.

(4)

OIE je julija 2008 brazilski zvezni državi Mato Grosso do Sul ponovno priznala status države, v kateri ni slinavke in parkljevke in v katerih je bilo opravljeno cepljenje.

(5)

Ker ima zvezna država Mato Grosso do Sul status države, v kateri slinavke in parkljevke ni, in na podlagi rezultatov inšpekcijskih pregledov, ki jih je Komisija opravila v Braziliji, je treba to državo ponovno vključiti na seznam ozemelj, s katerih je dovoljen uvoz svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa v Skupnost pod enotnimi pogoji, ki veljajo za druge brazilske zvezne države, v katerih slinavke in parkljevke ni in v katerih je bilo opravljeno cepljenje ter iz katerih je dovoljen takšen uvoz v Skupnost.

(6)

Nekateri deli brazilskih zveznih držav Mato Grosso do Sul in Minas Gerais sedaj niso vključeni na seznam ozemelj iz Dela 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS, s katerih je dovoljen uvoz svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa v Skupnost. Vendar OIE celotno ozemlje držav priznava kot ozemlje, na katerem slinavke in parkljevke ni in na katerem je bilo opravljeno cepljenje. Poleg tega rezultati inšpekcijskih pregledov, ki jih je v Braziliji opravila Komisija, dajejo zadostna jamstva glede nadzora nad zdravjem živali, ki se izvaja na celotnem ozemlju zveznih držav Mato Grosso in Minais Gerais, zlasti ob upoštevanju sistema posebej odobrenih gospodarstev. Na podlaga priznanja OIE in navedenih jamstev je ustrezno, da se celotno ozemlje zveznih držav Mato Grosso in Minais Gerais vključi na seznam ozemelj, s katerih je dovoljen uvoz svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa.

(7)

Zvezni državi Mato Grosso do Sul in vsem delom zveznih držav Minais Gerais in Mato Grosso bo dovoljen izvoz svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa pod enotnimi pogoji, ki veljajo za brazilske zvezne države, v katerih slinavke in parkljevke ni in v katerih je bilo opravljeno cepljenje ter iz katerih je dovoljen takšen uvoz v Skupnost.

(8)

Odločbo 79/542/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Del 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Pošiljke svežega izkoščenega in zorjenega govejega mesa živali, zaklanih pred 1. decembrom 2008, z ozemlja z oznako BR-1 iz Odločbe Komisije 2008/642/ES (3) se lahko uvažajo v Skupnost do 14. januarja 2009.

Člen 3

Ta odločba začne veljati 1. decembra 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. novembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

(3)  UL L 207, 5.8.2008, str. 36.


PRILOGA

„DEL 1

Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav (1)

Država

Oznaka ozemlja

Opis ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoj

Končni datum (2)

Začetni datum (3)

Vzorci

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanija

AL-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Celotno ozemlje

EQU

 

 

 

 

AR-1

Province: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (razen departmajev Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, del Neuquéna (razen ozemlja, vključenega v AR-4), del Ría Negra (razen ozemlja, vključenega v AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy in Salta, razen varovalnega pasu 25 km od meje z Bolivijo in Paragvajem, ki se razteza od okraja Santa Catalina v provinci Jujuy do okraja Laishi v provinci Formosa

BOV

A

1

 

18. marec 2005

RUF

A

1

 

1. december 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1. marec 2002

AR-3

Corrientes: departmaji Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1. december 2007

AR-4

Del Ría Negra (razen: območje v Avellanedi, severno od pokrajinske ceste 7 in vzhodno od pokrajinske ceste 250, območje v Conesi, vzhodno od pokrajinske ceste 2, območje v El Cuyu, severno od pokrajinske ceste 7 od križišča s pokrajinsko cesto 66, do meje z departmajem Avellanede, in območje v San Antoniu, vzhodno od pokrajinskih cest 250 in 2), del Neuquéna (razen območja v Confluencii, vzhodno od pokrajinske ceste 17 in območja v Picun Leufúju, vzhodno od pokrajinske ceste 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1. avgust 2008

AU – Avstralija

AU-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA – Bosna in Hercegovina

BA-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

BH – Bahrajn

BH-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje

EQU

 

 

 

 

BR-1

State of Minas Gerais, Zvezna država Espíritu Santo; Zvezna država Goias; Zvezna država Mato Grosso, Zvezni državi Rio Grande Do Sul, Mato Grosso Do Sul (razen določenega območja visokega nadzora 15 km od zunanjih meja v občinah Porto Mutinho, Bela Vista, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã in Mundo Novo ter določenega območja visokega nadzora v občinah Corumbá in Ladário)

BOV

A in H

1

 

1. december 2008

BR-2

Zvezna država Santa Catarina

BOV

A in H

1

 

31. januar 2008

BR-3

Zvezni državi Parana in Sao Paulo

BOV

A in H

1

 

1. avgust 2008

BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Območja pod veterinarskim nadzorom bolezni št. 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1. december 2007

BW-2

Območja pod veterinarskim nadzorom bolezni št. 10, 11, 12, 13 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marec 2002

BY – Belorusija

BY-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celotno ozemlje

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Kitajska

CN-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Celotno ozemlje

EQU

 

 

 

 

CR – Kostarika

CR-0

Celotno ozemlje

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celotno ozemlje

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Alžirija

DZ-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

FK – Falklandski otoki

FK-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Celotno ozemlje

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celotno ozemlje

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

IN – Indija

IN-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE – Kenija

KE-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celotno ozemlje

EQU

 

 

 

 

ME – Črna gora

ME-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0

Celotno ozemlje

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Celotno ozemlje

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Južno od obrambne črte, ki se razteza od točke Palgrave na zahodu do Gam na vzhodu

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Celotno ozemlje

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Celotno ozemlje

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paragvaj

PY-0

Celotno ozemlje

EQU

 

 

 

 

PY-1

Celotno ozemlje države razen določenega območja visokega nadzora 15 km od zunanjih meja

BOV

A

1

 

1. avgust 2008

RS – Srbija (5)

RS-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Ruska federacija

RU-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

RU-1

Regija Murmansk, avtonomno območje Yamolo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV – Salvador

SV-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

SZ – Svazi

SZ-0

Celotno ozemlje

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Območje, zahodno od ograj ‚rdeče črte‘, ki se razteza severno od reke Usutu do meje z Južno Afriko, zahodno od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko ter cepljenje živali proti tema boleznima, ki so bila zakonsko opredeljena v skladu s pravnim obvestilom št. 51 iz leta 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4. avgust 2003

TH – Tajska

TH-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

TR – Turčija

TR-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

TR-1

Province Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat in Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

US – Združene države

US-0

Celotno ozemlje

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Urugvaj

UY-0

Celotno ozemlje

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1. november 2001

OVI

A

1

 

 

ZA – Južna Afrika

ZA-0

Celotno ozemlje

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Celotno ozemlje države, razen:

dela območja, kjer se izvaja nadzor nad slinavko in parkljevko, v veterinarski regiji Mpumalanga in severnih provincah, v okraju Ingwavuma v veterinarski regiji Natal in obmejnem območju z Bocvano, vzhodno od 28. vzporednika, in

okraja Camperdown v provinci KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Celotno ozemlje

 

 

 

 

=

Spričevala v skladu s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

=

Spričevalo ni določeno in uvoz svežega mesa je prepovedan (razen za vrste, ki so navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

1

=

Omejitve pri kategorijah:

Drobovina ni dovoljena (razen trebušne prepone in žvečnih mišic goved).“


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve za izdajanje spričeval, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

(2)  Meso živali, zaklanih na ali pred datumom iz stolpca 7, se lahko uvozi v Skupnost do 90 dni po tem datumu.

Pošiljke na odprtem morju, za katere je bilo spričevalo izdano pred datumom iz stolpca 7, se lahko uvozijo v Skupnost do 40 dni po tem datumu.

(OPOMBA: če v stolpcu 7 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve.)

(3)  Le meso živali, zaklanih na datum iz stolpca 8 ali po tem datumu se lahko uvozi v Skupnost (če v stolpcu 8 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve).

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po zaključku pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v Združenih narodih.

(5)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

=

Spričevala v skladu s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

=

Spričevalo ni določeno in uvoz svežega mesa je prepovedan (razen za vrste, ki so navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

1

=

Omejitve pri kategorijah:

Drobovina ni dovoljena (razen trebušne prepone in žvečnih mišic goved).“


Top