Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0645

2008/645/ES: Sklep Sveta z dne 15. julija 2008 o spremembi Sklepa Sveta 97/126/ES o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

OJ L 212, 7.8.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 272 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/645/oj

7.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/3


SKLEP SVETA

z dne 15. julija 2008

o spremembi Sklepa Sveta 97/126/ES o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

(2008/645/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 v povezavi s prvim stavkom člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 97/126/ES z dne 6. decembra 1996 (1) zadeva sklenitev Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani.

(2)

V skladu s členom 31 Sporazuma je ustanovljen skupni odbor, ki je odgovoren za upravljanje Sporazuma in njegovo pravilno izvajanje. V ta namen skupni odbor daje priporočila in sprejema sklepe, ki jih izvajajo pogodbenice v skladu s svojimi pravili. V ta namen bi bilo treba v Sklepu 97/126/ES izrecno navesti, da je, kadar je to potrebno, za sprejemanje takšnih podrobnih izvedbenih pravil pooblaščena Komisija.

(3)

Ukrepe, potrebne za izvajanje priporočil in sklepov skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 31 Sporazuma, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2).

(4)

Sklep 97/126/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Sklepu 97/126/ES se dodata naslednja člena:

„Člen 3

Kadar je to potrebno, podrobna pravila za izvajanje priporočil in sklepov skupnega odbora, ustanovljenega s členom 31 Sporazuma, sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 4(2) tega sklepa.

Člen 4

1.   Komisiji pomaga Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov, ustanovljen s členom 195 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (3).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. julija 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 53, 22.2.1997, str. 1.

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(3)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).“


Top