EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0428

2008/428/ES: Odločba Komisije z dne 9. junija 2008 o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za odhodke, nastale zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti atipični kokošji kugi v Združenem kraljestvu leta 2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2411)

UL L 150, 10.6.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/428/oj

10.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/39


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. junija 2008

o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za odhodke, nastale zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti atipični kokošji kugi v Združenem kraljestvu leta 2005

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2411)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2008/428/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti členov 3(3) in 4(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izbruhi atipične kokošje kuge so se v Združenem kraljestvu pojavili leta 2005. Pojav navedene bolezni je pomenil resno nevarnost za živino v Skupnosti.

(2)

Da se prepreči širjenje bolezni in pripomore k njenemu čimprejšnjemu izkoreninjenju, mora Skupnost finančno prispevati k upravičenim odhodkom držav članic, nastalim zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti tej bolezni v skladu z Odločbo 90/424/EGS.

(3)

Z Odločbo Komisije 2006/602/ES z dne 6. septembra 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za izkoreninjenje atipične kokošje kuge v Združenem kraljestvu leta 2005 (2) je bil dodeljen finančni prispevek Skupnosti v višini 50 % odhodkov, upravičenih do finančne podpore Skupnosti, namenjen izvajanju ukrepov za odpravljanje te bolezni.

(4)

V skladu z navedeno odločbo mora plačilo prispevka Skupnosti temeljiti na zahtevku, ki ga je Združeno kraljestvo predložilo 11. junija 2007, in dokumentaciji iz člena 7 Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (3).

(5)

Glede na navedeno je treba določiti celotni znesek finančnega prispevka Skupnosti za nastale upravičene odhodke, povezane z izkoreninjenjem atipične kokošje kuge v Združenem kraljestvu leta 2005.

(6)

Iz rezultatov inšpekcijskih pregledov, ki jih je v skladu z veterinarskimi pravili Skupnosti in pogoji za dodelitev finančnega prispevka Skupnosti opravila Komisija, je razvidno, da vsi navedeni odhodki niso upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti.

(7)

Pripombe Komisije, metoda izračuna upravičenih odhodkov in končne ugotovitve so bili Združenemu kraljestvu sporočeni v dopisu z dne 21. decembra 2007.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupni finančni prispevek Skupnosti za odhodke, povezane z izkoreninjenjem atipične kokošje kuge v Združenem kraljestvu leta 2005, v skladu z Odločbo 2006/602/ES, je določen na 75 958,12 EUR.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 9. junija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 246, 8.9.2006, str. 7.

(3)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.


Top