EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0322

2008/322/ES: Odločba Komisije z dne 18. aprila 2008 o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1442) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 109, 19.4.2008, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/322/oj

19.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/40


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. aprila 2008

o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1442)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/322/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti člena 13 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/502/ES (2) zahteva, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg.

(2)

Odločba 2006/502/ES je bila sprejeta v skladu z določbami člena 13 Direktive 2001/95/ES, ki omejuje veljavnost Odločbe na največ eno leto, a dopušča njeno podaljšanje za dodatna obdobja, ki pa nikoli ne smejo biti daljša od enega leta.

(3)

Odločba 2006/502/ES je bila spremenjena z Odločbo 2007/231/ES, s katero se je veljavnost Odločbe prvič podaljšala za nadaljnje leto, in sicer do 11. maja 2008.

(4)

Glede na dosedanje izkušnje in glede na napredek pri iskanju drugačne rešitve v zvezi z varnostjo vžigalnikov za otroke je treba veljavnost Odločbe podaljšati za nadaljnjih dvanajst mesecev.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Odločbi 2006/502/ES se besedilo odstavka 2 člena 6 nadomesti z naslednjim: „Ta odločba se uporablja do 11. maja 2009.“

Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, najpozneje do 11. maja 2008 in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. aprila 2008

Za Komisijo

Meglena KUNEVA

Članica Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 198, 20.7.2006, str. 41. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/231/ES (UL L 99, 14.4.2007, str. 16).


Top