EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0150

2008/150/ES: Sklep Sveta z dne 12. februarja 2008 o podpisu Sporazuma, v imenu Evropske skupnosti, in njegovi začasni uporabi v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011

OJ L 48, 22.2.2008, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/150/oj

22.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/31


SKLEP SVETA

z dne 12. februarja 2008

o podpisu Sporazuma, v imenu Evropske skupnosti, in njegovi začasni uporabi v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011

(2008/150/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v zvezi s členom 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli glede ribolova v obalnih vodah Sejšelov, je bil sprejet z Uredbo Sveta (ES) št. 115/2006 (1) z dne 23. januarja 2006.

(2)

Ob upoštevanju zelo dobre uporabe sedanjega ribiškega sporazuma in zaradi želje sejšelskih oblasti, da okrepijo partnerstvo, in organov Skupnosti, da uskladijo ta protokol z drugimi protokoli o ribolovu tunov, sta pogodbenici parafirali spremembe sedanjega protokola v obliki izmenjave pisem. Rezultati teh sprememb so bili predmet izmenjave pisem in se nanašajo na povečanje referenčne tonaže, uvajajo finančno podporo za partnerstvo in spreminjajo razmerje med deležem, ki ga plačajo lastniki plovil, in deležem, ki gre iz proračuna Skupnosti.

(3)

Da bi se te spremembe sedanjega protokola začele uporabljati od 18. januarja 2008, je treba podpisati Sporazum v obliki izmenjave pisem, pod pogojem da ga Svet dokončno sklene.

(4)

S temi spremembami se ključ razdelitve ribolovnih možnosti med države članice ne spreminja –

SKLENIL:

Člen 1

Svet v imenu Skupnosti odobri podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem v imenu Skupnosti, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Skupnost začasno uporablja Sporazum v obliki izmenjave pisem od 18. januarja 2008.

Člen 4

Ribolovne možnosti, določene s Protokolom in Uredbo Sveta (ES) št. 115/2006 z dne 23. januarja 2006 se ne spreminjajo in se potrdijo po naslednjem ključu:

Ribolovna kategorija

Država članica

Ribolovne možnosti

Plovila za ribolov tunov s potegalko

Francija

17 plovil

Španija

22 plovil

Italija

1 plovilo

Plovila za ribolov s površinskim parangalom

Španija

2 plovili

Francija

5 plovil

Portugalska

5 plovil

Če zahtevki za dovoljenja držav članic ne zajemajo vseh ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja katere koli druge države članice.

V Bruslju, 12. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  UL L 21, 25.1.2006, str. 1.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem v zvezi z začasno uporabo sprememb protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011

Spoštovani,

veseli me, da so pogajalci Republike Sejšeli in Evropske skupnosti našli soglasje glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnem prispevku ter njegovih prilog.

Rezultat teh pogajanj, ki so bila od 20. do 21. marca 2007 v Bruslju, je omogočil vnovičen pregled ribolovnih možnosti iz Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011. Spremembe Protokola so priložene v Prilogi. Ker sta pogodbenici revidirali in parafirali Protokol 21. marca 2007, predlagam, da se vzporedno nadaljuje s postopki odobritve in/ali ratifikacije besedil tako spremenjenega Protokola in njegove priloge ter dodatkov v skladu z veljavnimi postopki v Republiki Sejšeli in Evropski skupnosti, ki so potrebni za začetek veljavnosti.

V čast mi je, da vas lahko v zvezi s Protokolom, revidiranim 21. marca 2007, ki za obdobje od 18. januarja 2008 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, in da se ne prekinejo ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v sejšelskih vodah, obvestim, da je Vlada Republike Sejšeli pripravljena začasno uporabljati revidirani protokol od 18. januarja 2008 do začetka njegove veljavnosti v skladu s členom 13 Protokola, če je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

Ob tem se razume, da je treba v tem primeru plačilo revidiranega finančnega prispevka iz člena 2 revidiranega Protokola opraviti, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti Protokola in revidiranih prilog k Protokolu.

Hvaležen vam bom za potrditev, da se Evropska skupnost strinja glede takšne začasne uporabe.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za Vlado Republike Sejšeli

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„Spoštovani,

veseli me, da so pogajalci Republike Sejšeli in Evropske skupnosti našli soglasje glede sprememb Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnem prispevku ter njegovih prilog.

Rezultat teh pogajanj, ki so bila od 20. do 21. marca 2007 v Bruslju, je omogočil ponoven pregled ribolovnih možnosti iz Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, predvidenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu v obalnih vodah Sejšelov, za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011. Spremembe Protokola so priložene v Prilogi. Ker sta pogodbenici revidirali in parafirali Protokol 21. marca 2007, predlagam, da se vzporedno nadaljuje s postopki odobritve in/ali ratifikacije besedil tako spremenjenega Protokola in njegove priloge ter dodatkov v skladu z veljavnimi postopki v Republiki Sejšeli in Evropski skupnosti, ki so potrebni za začetek veljavnosti.

V čast mi je, da vas lahko v zvezi s Protokolom, revidiranim 21. marca 2007, ki za obdobje od 18. januarja 2008 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, in da se ne prekinejo ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v sejšelskih vodah, obvestim, da je Vlada Republike Sejšeli pripravljena začasno uporabljati revidirani protokol od 18. januarja 2008 do začetka njegove veljavnosti v skladu s členom 13 Protokola, če je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

Ob tem se razume, da je treba v tem primeru plačilo revidiranega finančnega prispevka iz člena 2 revidiranega Protokola opraviti, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti Protokola in revidiranih prilog k Protokolu.

Hvaležen vam bom za potrditev, da se Evropska skupnost strinja glede takšne začasne uporabe.“

V čast mi je potrditi, da se Evropska skupnost strinja s takšno začasno uporabo.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja,

Za Svet Evropske unije

PRILOGA

Spremembe Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sejšeli glede ribolova v obalnih vodah Sejšelov

Člen 2 Protokola se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Finančni prispevek - načini plačevanja

1.   Za obdobje iz člena 1 je finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma določen na 24 750 000 EUR. Od 18. januarja 2008 se finančni prispevek spremeni in znaša 28 440 000 EUR za celotno obdobje veljavnosti Protokola.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb iz členov 4, 5, 6, 7 in 8 tega protokola.

3.   Skupnost plača finančni prispevek iz odstavka 1 v višini 4 125 000 EUR letno v obdobju prvih treh let Protokola. Od 18. januarja 2008 Skupnost plača finančni prispevek iz odstavka 1 v višini 5 355 000 EUR letno. Finančni prispevek od 18. januarja 2008 sestoji iz zneska v višini 4 095 000 EUR letno, ki je enakovreden referenčni tonaži 63 000 ton letno, in posebnega zneska v višini 1 260 000 EUR letno, ki je namenjen podpori in izvajanju sektorske ribiške politike Sejšelov. Ta posebni znesek je sestavni del enkratnega finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma.

4.   Če skupni ulov tuna, ki ga opravijo plovila Skupnosti v vodah Sejšelov, presega 63 000 ton na leto, se znesek letnega finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 3 (10 710 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

5.   Plačilo se opravi najpozneje 30. septembra 2005 za prvo leto, 30. septembra 2008 za četrto leto in najpozneje na datum obletnice Protokola za ostala leta.

6.   Ob upoštevanju člena 7 je dodelitev tega finančnega prispevka v izključni pristojnosti Sejšelov.

7.   Finančni prispevek se plača na račun državne zakladnice Sejšelov, odprt pri centralni banki Sejšelov. Številko računa določijo sejšelski organi.“

Člen 7 Protokola se nadomesti z naslednjim:

„Člen7

Spodbujanje odgovornega in trajnostnega ribolova v sejšelskih vodah

1.   Najmanj 56 % finančnega prispevka, ki se plača vsako leto od 18. januarja 2008, in je naveden v členu 2(3), se dodeli oblikovanju in izvajanju sektorske ribiške politike na Sejšelih za spodbujanje odgovornega in trajnostnega ribolova v njihovih vodah. Upravljanje tega prispevka temelji na sporazumni določitvi pogodbenic glede zastavljenih ciljev in na njihovem letnem ter večletnem načrtovanju.“

Odstavki 2, 3, 4 in 5 se ne spremenijo.

Spremembe Priloge k Protokolu

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVA PLOVIL SKUPNOSTI V SEJŠELSKIH VODAH

Poglavje I – Zahtevki za ribolovna dovoljenja in izdajanje ribolovnih dovoljenj se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE I

ZAHTEVKI ZA RIBOLOVNA DOVOLJENJA IN IZDAJANJE RIBOLOVNIH DOVOLJENJ

ODDELEK 1

Izdajanje dovoljenj

1. do 10.

Brez spremembe.

11.

Kljub temu se na zahtevo Evropske skupnosti in če se dokaže višja sila, dovoljenje za posamezno plovilo brez plačila dodatnih pristojbin nadomesti za preostalo obdobje veljavnosti z novim dovoljenjem za drugo plovilo iste kategorije, kot je prvo plovilo. Če je bruto tonaža (BT) novega plovila višja od tonaže plovila, ki se ga nadomesti, se razlika pristojbine plača po načelu časovne porazdelitve.

12. do 14.

Brez spremembe.

ODDELEK 2

Pogoji za izdajo dovoljenja - pristojbine in predplačila

1.

Dovoljenja veljajo eno leto in so obnovljiva.

2.

Od 18. januarja 2008 je pristojbina 35 EUR na tono ulova v sejšelskih vodah.

3.

Dovoljenja se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

21 000 EUR za plovilo za ribolov tunov s potegalko, kar ustreza pristojbinam za 600 ton tunov ali tunu podobnih vrst, ulovljenih na leto v sejšelskih vodah,

4 200 EUR za plovilo z več kot 250 BT za ribolov tunov s površinskim parangalom, kar ustreza pristojbinam za 120 ton tunov ali tunu podobnih vrst, ulovljenih na leto v sejšelskih vodah,

3 150 EUR za plovilo z največ 250 BT za ribolov tunov s površinskim parangalom, kar ustreza pristojbinam za 90 ton tunov ali tunu podobnih vrst, ulovljenih na leto v sejšelskih vodah.

4.

Brez spremembe.

5.

Brez spremembe.

6.

Če se lastniki plovil ne strinjajo z obračunom, ki ga predloži SFA, lahko za preveritev podatkov o ulovu poizvejo pri pristojnih znanstvenih inštitutih, kot so l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) in l'Institut de recherche sur la pêche et la mer (IPIMAR), nato se o dokončnem obračunu dogovorijo pred 31. majem tekočega leta s sejšelskimi organi, ki o tem obvestijo Komisijo. Če lastniki ladij do tega datuma ne podajo nobenih opazk, se obračun, ki ga izdela SFA, šteje kakor zaključen.

7.

Brez spremembe.

8.

Brez spremembe.

9.

Brez spremembe.“

Poglavje VI – Opazovalci se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE VI

OPAZOVALCI

1.

Plovila, ki jim je na podlagi Sporazuma dovoljen ribolov v sejšelskih vodah, vkrcajo po soglasju med pogodbenicama na krov opazovalce, ki jih imenuje pristojen regionalen ribiški organ, ali če jih ta ne določi, sejšelski organi pod naslednjimi pravili.

1.1 do 14.

Brez spremembe.“


Top