EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0060

2008/60/ES: Odločba Komisije z dne 21. decembra 2007 o spremembi Sklepa 2003/548/ES glede črtanja nekaterih vrst zakupljenih vodov iz minimalnega nabora zakupljenih vodov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6635) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 15, 18.1.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 139 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/60(1)/oj

18.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2007

o spremembi Sklepa 2003/548/ES glede črtanja nekaterih vrst zakupljenih vodov iz minimalnega nabora zakupljenih vodov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6635)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/60/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva) (1) in zlasti člena 17(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (2) in zlasti člena 18(3) Direktive,

po posvetovanju z Odborom za komunikacije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 24. julija 2003 sprejela Sklep 2003/548/ES z dne 24. julija 2003 o minimalnem naboru zakupljenih vodov z usklajenimi značilnostmi in pripadajočimi standardi iz člena 18 Direktive o univerzalnih storitvah (3). Ta minimalni nabor vključuje dve vrsti analognih zakupljenih vodov in tri vrste digitalnih zakupljenih vodov s hitrostmi do 2 048 kbit/s.

(2)

Zaradi razprostranjenega prehajanja na novo arhitekturo omrežij analogne vrste zakupljenih vodov niso več tehnološko pomembne. Na povečano povpraševanje po digitalnih zakupljenih vodih za hitre povezave nad 2 048 kbit/s se trg ustrezno odziva. Javno posvetovanje je pokazalo, da ima črtanje petih vrst zakupljenih vodov iz sedanjega minimalnega nabora široko podporo držav članic, industrijskih združenj in zainteresiranih strani.

(3)

Člen 18(3) Direktive o univerzalni storitvi določa, da lahko Komisija nekatere vrste zakupljenih vodov črta iz minimalnega nabora.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za komunikacije –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seznam „Določitev minimalnega nabora zakupljenih vodov z usklajenimi značilnostmi in pripadajočimi standardi“ se črta iz Priloge k Sklepu 2003/548/ES.

Člen 2

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 717/2007 (UL L 171, 29.6.2007, str. 32).

(2)  UL L 108, 24.4.2002, str. 51.

(3)  UL L 186, 25.7.2003, str. 43.


Top