EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1558/2007 z dne 17. decembra 2007 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2007

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/1


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 1558/2007

z dne 17. decembra 2007

o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti ter zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti členov 63, 64, 65 in 82 Kadrovskih predpisov ter prilog VII, XI in XIII h Kadrovskim predpisom ter prvega odstavka člena 20, člena 64 in člena 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba zaradi zagotovitve, da se kupna moč uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti razvija vzporedno s kupno močjo javnih uslužbencev držav članic, osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti prilagoditi v okviru letnega pregleda za leto 2007 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2007 se datum „1. julija 2006“ iz drugega odstavka člena 63 Kadrovskih predpisov nadomesti z datumom „1. julija 2007“.

Člen 2

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 66 Kadrovskih predpisov, ki se uporablja za izračun osebnih prejemkov in pokojnin, nadomesti z naslednjim:

1.7.2007

Stopnja

Razred

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Člen 3

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev, so z učinkom od 1. julija 2007 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 2 spodnje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 17(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, so z učinkom od 1. januarja 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 3 spodnje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 20(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za pokojnine, so z učinkom od 1. julija 2007 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 4 spodnje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 20(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za pokojnine, so z učinkom od 1. maja 2008 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 5 spodnje tabele.

1

2

3

4

5

Država/kraj

Osebni prejemki

1.7.2007

Nakazila

1.1.2008

Pokojnine

1.7.2007

Pokojnine

1.5.2008

Bolgarija

65,8

58,0

100,0

100,0

Češka

81,2

74,7

100,0

100,0

Danska

139,4

135,3

136,1

135,3

Nemčija

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

München

106,6

 

 

 

Estonija

79,6

77,7

100,0

100,0

Grčija

95,3

93,3

100,0

100,0

Španija

100,4

96,4

100,0

100,0

Francija

117,4

107,3

109,3

107,3

Irska

121,8

118,0

118,8

118,0

Italija

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Ciper

89,9

92,0

100,0

100,0

Latvija

79,3

75,2

100,0

100,0

Litva

71,3

67,8

100,0

100,0

Madžarska

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nizozemska

111,5

103,0

104,7

103,0

Avstrija

107,8

107,2

107,3

107,2

Poljska

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalska

92,2

90,6

100,0

100,0

Romunija

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovenija

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovaška

81,3

74,8

100,0

100,0

Finska

117,8

114,6

115,2

114,6

Švedska

117,0

113,7

114,4

113,7

Združeno kraljestvo

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Člen 4

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek nadomestila med starševskim dopustom iz drugega oziroma tretjega odstavka člena 42a Kadrovskih predpisov 849,38 EUR oziroma 1 132,49 EUR za starše samohranilce.

Člen 5

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 158,86 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za vzdrževanega otroka iz člena 2(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 347,13 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 235,53 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 84,80 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 Kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 470,83 EUR.

Člen 6

Z učinkom od 1. januarja 2008 se kilometrina iz drugega pododstavka člena 8(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom prilagodi tako, da znaša:

 

0 EUR za vsak kilometer od 0 do 200 km,

 

0,3531 EUR za vsak kilometer od 201 do 1 000 km

 

0,5884 EUR za vsak kilometer od 1 001 do 2 000 km

 

0,3531 EUR za vsak kilometer od 2 001 do 3 000 km

 

0,1177 EUR za vsak kilometer od 3 001 do 4 000 km

 

0,0567 EUR za vsak kilometer od 4 001 do 10 000 km

 

0 EUR za vsak kilometer nad 10 000 km.

Zgoraj navedeni kilometrini se prišteje pavšalni dodatek, ki znaša:

176,52 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem od 725 km do 1 450 km,

353,02 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 450 km.

Člen 7

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek hranarine iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom:

36,48 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

29,41 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 8

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

1 038,73 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

617,64 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 9

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1 245,73 EUR, zgornja meja 2 491,48 EUR, standardni dodatek pa 1 132,49 EUR.

Člen 10

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 63 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjim:

1.7.2007

Stopnja

Kategorija

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Člen 11

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjim:

Funkcinalna skupina

1.7.2007

Stopnja

Razred

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Člen 12

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

781,31 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

463,22 EUR za uslužbenca, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 13

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 934,31 EUR, zgornja meja 1 868,61 EUR, standardni dodatek pa 849,38 EUR.

Člen 14

Z učinkom od 1. julija 2007 dodatki za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (2) znašajo 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR in 801,03 EUR.

Člen 15

Z učinkom od 1. julija 2007 se za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (3) uporablja koeficient 5,139465.

Člen 16

Z učinkom od 1. julija 2007 se tabela iz člena 8(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nadomesti z naslednjim:

1.7.2007

Stopnja

Razred

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Člen 17

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek otroškega dodatka iz prvega odstavka člena 14 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom:

1.7.2007–31.12.2007

319,27

1.1.2008–31.12.2008

333,19

Člen 18

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša znesek dodatka za šolanje iz prvega odstavka člena 15 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom:

1.7.2007–31.8.2007

50,86

1.9.2007–31.8.2008

67,83

Člen 19

Z učinkom od 1. julija 2007 znaša za namene uporabe člena 18(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h Kadrovskim predpisom v veljavi pred 1. majem 2004:

122,83 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

188,31 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

Člen 20

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 337/2007 (UL L 90, 30.3.2007, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1). Uredba, kakor je bila dopolnjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 1307/87 (UL L 124, 13.5.1987, str. 6) in nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1873/2006 (UL L 360, 19.12.2006, str. 61).

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1750/2002 (UL L 264, 2.10.2002, str. 15).


Top