EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1502

Uredba Komisije (ES) št. 1502/2007 z dne 18. decembra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 812/2007

OJ L 333, 19.12.2007, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1502/oj

19.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/60


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1502/2007

z dne 18. decembra 2007

o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 812/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 812/2007 z dne 11. julija 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za prašičje meso, dodeljene Združenim državam Amerike (2), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 812/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju za prašičje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja iz kvote z zaporedno številko 09.4170 niso bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007 in ki se dodajo v podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008, znašajo 1 843 025 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2). Uredba (EGS) št. 2759/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 182, 12.7.2007, str. 7.


Top