EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1493

Uredba Komisije (ES) št. 1493/2007 z dne 17. decembra 2007 o določitvi oblike poročila, ki ga morajo predložiti proizvajalci, uvozniki in izvozniki določenih fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 332, 18.12.2007, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 131 - 148

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2014; razveljavil 32014R1191

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1493/oj

18.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1493/2007

z dne 17. decembra 2007

o določitvi oblike poročila, ki ga morajo predložiti proizvajalci, uvozniki in izvozniki določenih fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Podatki, ki jih predložijo uvozniki in proizvajalci, morajo vključevati predvidene količine fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih bodo uporabili v glavnih aplikacijah, vključno s količinami, ki jih bodo predvidoma uporabili kot surovino. Tako se Komisiji in državam članicam zagotovijo dodatne informacije in omogoči zbiranje podatkov o emisijah za ustrezne sektorje.

(2)

Proizvajalci prodajajo fluorirane toplogredne pline drugim proizvajalcem v komercialne namene ter jih za iste namene od njih tudi kupujejo. V tem primeru lahko le proizvajalec, ki kupi te toplogredne pline, poroča o količinah teh snovi, ki jih bo predvidoma uporabil v glavnih aplikacijah.

(3)

Pri določanju oblike poročila so bili upoštevani mnenje zainteresiranih strani in njihove izkušnje s poročanjem v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (2).

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika poročila iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 842/2006 je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA

OBLIKA POROČILA ZA PROIZVAJALCE, UVOZNIKE IN IZVOZNIKE FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV

DEL 1

Image

DEL 2

Image

Image

DEL 3

Image

DEL 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 5

Image

Image

DEL 6

Image

Image

Image

DEL 7

Image


Top