EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1229

Uredba Komisije (ES) št. 1229/2007 z dne 19. oktobra 2007 o zaključku preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1629/2004 na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije

OJ L 277, 20.10.2007, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1229/oj

20.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1229/2007

z dne 19. oktobra 2007

o zaključku preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1629/2004 na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“) (1), in zlasti členov 9 in 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Obstoječi ukrepi in prejšnje preiskave

(1)

Svet je po protidampinškem in protisubvencijskem postopku, ki sta potekala vzporedno, z Uredbo (ES) št. 1629/2004 (2) („prvotna uredba“) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 0 % na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije. Istočasno so bile z Uredbo (ES) št. 1628/2004 (3) na isti uvoz uvedene izravnalne dajatve, ki so znašale med 7,0 % in 15,7 %.

2.   Zahtevek

(2)

Komisija je 15. januarja 2007 prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) osnovne uredbe za preiskavo domnevnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije. Zahtevek je predložilo Evropsko združenje za ogljik in grafit („ECGA“) v imenu proizvajalcev nekaterih sistemov grafitnih elektrod Skupnosti.

(3)

Zahtevek je vseboval prima facie dokaze, iz katerih je bilo razvidno, da se je vzorec trgovanja po uvedbi protidampinških ukrepov na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije spremenil, kar kaže tudi znatno povečanje uvoza umetnega grafita iz Indije („izdelek v preiskavi“), istočasno pa se je v istem obdobju znatno zmanjšal uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod iz Indije („zadevni izdelek“).

(4)

V zahtevku za preiskavo domnevnega izogibanja veljavnim ukrepom je bilo utemeljeno, da je en proizvajalec izvoznik zadevnega izdelka s poreklom iz Indije po uvedbi ukrepov izdelek v preiskavi izvažal svoji povezani družbi v Skupnosti. Ta družba je nato v Skupnosti iz izdelka v preiskavi proizvedla zadevni izdelek.

(5)

Trdilo se je, da, razen obstoja protidampinške dajatve na nekatere sisteme grafitnih elektrod s poreklom iz Indije, ni zadostnih upravičenih razlogov ali gospodarske utemeljitve za navedene spremembe.

(6)

Poleg tega je vložnik trdil, da so bili popravljalni učinki obstoječe protidampinške dajatve na zadevni izdelek razvrednoteni v smislu količine in da je damping obstajal v povezavi s prej določeno normalno vrednostjo za zadevni izdelek.

3.   Začetek

(7)

Komisija je z Uredbo (ES) št. 216/2007 (4) („začetna uredba“) začela preiskavo domnevnega izogibanja in v skladu s členoma 13(3) in 14(5) osnovne uredbe, naložila carinskim organom, da registrirajo uvoz izdelka v preiskavi, in sicer umetnih grafitnih palic s premerom 75 mm ali več s poreklom iz Indije, uvrščenih pod oznako KN ex 3801 10 00 (oznaka TARIC 3801100010), od 2. marca 2007 dalje.

4.   Preiskava

(8)

Komisija je o začetku preiskave obvestila organe Indije. Vprašalnike je poslala proizvajalcem izvoznikom v Indiji in uvoznikom v Skupnosti, ki so bili navedeni v zahtevku, ali pa so bili Komisiji poznani iz prejšnje preiskave. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje v roku, ki je naveden v začetni uredbi.

(9)

Dva proizvajalca izvoznika v Indiji sta predložila izpolnjena vprašalnika. Odgovor pa je predložil tudi uvoznik v Skupnosti.

(10)

Komisija je opravila preiskave v prostorih naslednjih družb:

Graphite India Limited, Durgapur in Bangalore, Indija („GIL“),

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Nemčija („COVA“).

5.   Obdobje preiskave

(11)

Obdobje preiskave je zajemalo obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006.

B.   REZULTATI PREISKAVE

1.   Splošni premisleki/stopnja sodelovanja

(12)

V preiskavi sta sodelovala dva proizvajalca izvoznika zadevnega izdelka in izdelka v preiskavi. Informacije, ki sta jih predložili družbi, so bile skladne s podatki o uvozu izdelka v preiskavi, iz katerih je bilo razvidno, da sta bili med OP družbi Graphite India Limited in HEG Limited edini izvoznici izdelka v preiskavi v Skupnost.

2.   Zadevni izdelek in podobni izdelek

(13)

Izdelek, ki ga zadeva možno izogibanje, zajema grafitne elektrode, ki se uporabljajo za električne peči, nasipne gostote 1,65 g/cm3 ali več in električnega upora 6,0 μΩ.m ali manj, in ki se uvrščajo pod oznako KN ex 8545 11 00 (oznaka TARIC 8545110010), in šobe, ki se uporabljajo za te elektrode in se uvrščajo pod oznako KN ex 8545 90 90 (oznaka TARIC 8545909010), ne glede na to, ali so uvožene skupaj ali ločeno, s poreklom iz Indije („zadevni izdelek“).

(14)

Izdelek v preiskavi so umetne grafitne palice s premerom 75 mm ali več, s poreklom iz Indije, običajno prijavljene pod oznako KN ex 3801 10 00 (oznaka TARIC 3801100010) („izdelek v preiskavi“). Izdelek v preiskavi je vmesni izdelek pri proizvodnji zadevnega izdelka in že vključuje osnovne lastnosti slednjega.

3.   Sprememba vzorca trgovanja

(15)

Glede na podatke Eurostata se je uvoz iz Indije pod oznakama KN 8545 11 00 in 8545 90 90 zmanjšal z 11 866 ton leta 2004 na 3 244 ton leta 2006. V istem obdobju se je uvoz pod oznako KN 3801 10 00 povečal z 1 348 ton leta 2004 na 10 289 ton leta 2006.

(16)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 3, je spremembo v vzorcu trgovanja domnevno povzročila zamenjava uvoza končnih izdelkov sistemov grafitnih elektrod z umetnim grafitom v palicah, proizvedenim v Indiji.

(17)

Vendar je preiskava povezane družbe v Nemčiji, Graphite COVA, pokazala, da je bil del uvoza iz Indije, deklariran kot umetni grafit, dejansko uvoz ponovno sušenih elektrod v obliki ogljikovih palic, ki pa še niso bile v postopku grafitizacije. Te ponovno sušene elektrode so bile potem v Nemčiji grafitizirane in strojno obdelane, nato pa preprodane.

(18)

Podatki, ki so na voljo, potrjujejo spremembo v vzorcu trgovanja, ki jo je opisal vložnik, ker se zdi, da je bil uvoz pod oznakama KN 8545 11 00 in 8545 90 90 delno nadomeščen s povečanjem uvoza pod oznako KN 3801 10 00.

(19)

Pri navedenem povečanju gre predvsem za uvoz ogljikovih palic za proizvodnjo elektrod s premerom 600 mm ali več in umetnih grafitnih palic za proizvodnjo šob za elektrode, ki jih je COVA uvažala od GIL, svojega matičnega podjetja iz Indije.

(20)

V zvezi s HEG ni bila ugotovljena nobena sprememba vzorca trgovanja.

4.   Nezadostno upravičen razlog ali gospodarska utemeljitev

(21)

Službe Komisije so proučile trditev, da se razen leta 2004 uvedene dajatve za gospodarsko utemeljitev lahko štejejo nakup COVA, ki jo je leta 2004 kupila GIL, in poznejše spremembe v vzorcu trgovanja.

(22)

Predvsem so bile proučene:

značilnosti proizvodnih dejavnosti, ki jih je pred in po nakupu s strani GIL, izvajala družba COVA,

znesek, ki ga GIL vložila v COVA, ter skupni obseg poslov z elektrodami in drugimi izdelki,

tehnične in iz preteklosti izvirajoče omejitve COVA v zvezi s proizvodnjo elektrod velikega premera in šob za elektrode,

omejitve zmogljivosti COVA v različnih fazah proizvodnje,

razlike v stroških, kot so stroški dela, energije in splošni proizvodni stroški v različnih fazah proizvodnje med COVA in GIL, ter

tehnične in tržne prednosti končne izdelave elektrod in šob za elektrode v Nemčiji namesto v Indiji.

(23)

Po preučitvi teh točk pri proizvajalcih v Nemčiji in Indiji je bilo ugotovljeno:

Številni razlogi v zvezi z zmogljivostjo in tehničnimi omejitvami pojasnjujejo, zakaj COVA doslej ni prevzela celotne proizvodnje šob za elektrode in elektrod z velikim premerom. Predvsem COVA v preteklosti ni proizvajala elektrod z največjim premerom, ki so jih drugi proizvajalci prenesli na zunanje izvajalce. Poleg tega so bile šobe za elektrode proizvedene v obratu, ki ni več del skupine. Zato je logično, da mora COVA te materiale sedaj nabavljati pri svojem matičnem podjetju GIL.

Med Nemčijo in Indijo ni bistvene razlike v proizvodnih stroških, majhno stroškovno prednost proizvodnje celotnega izdelka v Indiji pa odtehtajo druge prednosti, kot so na primer končna proizvodnja izdelkov v Nemčiji ter njihova prodaja z oznako COVA ter možnost odpreme celotne palete izdelkov, ki so na prodaj, iz obrata v Nemčiji.

Trdilo se je, da je GIL kupila COVO samo zaradi uvedbe ukrepov. Vendar je znesek naložb GIL v COVO tako velik, da se ne zdi verjetno, da bi potencialne dajatve, plačljive na ta uvoz, lahko bile glavni razlog za tako naložbo.

(24)

Zato je bilo sklenjeno, da so poleg uvedbe dajatev na nekatere sisteme grafitnih elektrod s poreklom iz Indije za spremembo vzorca trgovanja iz uvodne izjave 3 obstajali utemeljeni gospodarski razlogi.

5.   Dodana vrednost

(25)

V skladu z določbami člena 13(2)(b) osnovne uredbe so bile proučene tudi dejavnosti za dokončanje izdelave elektrod in šob za elektrode v Skupnosti.

(26)

Preiskava je pokazala, da so deli, uvoženi iz Indije, pomenili več kot 60 % skupne vrednosti delov končnega izdelka in da je bila tem delom med končno izdelavo dodana vrednost, ki je presegala 25 % proizvodnih stroškov zadevnega izdelka. Zato se v skladu s členom 13(2)(b) osnovne uredbe šteje, da ne gre za izogibanje.

C.   ZAKLJUČEK

(27)

Ob upoštevanju ugotovitev iz uvodnih izjav 24 in 26 je primerno, da se sedanja preiskava o izogibanju zaključi. Registracija nekaterih vrst umetnega grafita s poreklom iz Indije, ki se je začela z začetno uredbo, naj se torej ne nadaljuje, navedeno uredbo pa naj se razveljavi.

(28)

Zainteresirane stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je Komisija nameravala zaključiti preiskavo, in dana jim je bila možnost, da dajo svoje pripombe. Komisija ni prejela nobenih pripomb, zaradi katerih bi se spremenili zgornji sklepi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preiskava, uvedena z Uredbo (ES) št. 216/2007 v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije, z uvozom nekaterih vrst umetnega grafita s poreklom iz Indije, se zaključi.

Člen 2

Carinskim organom se dajo navodila, da prenehajo z registriranjem uvoza, ki je bilo določeno v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 216/2007.

Člen 3

Uredba (ES) št. 216/2007 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2007

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 295, 18.9.2004, str. 10.

(3)  UL L 295, 18.9.2004, str. 4.

(4)  UL L 62, 1.3.2007, str. 16.


Top