EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1226

Uredba Komisije (ES) št. 1226/2007 z dne 17. oktobra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

OJ L 277, 20.10.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1226/oj

20.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1226/2007

z dne 17. oktobra 2007

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1038/2007 (2), in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 19 Uredbe (ES) št. 2368/2002 je določeno, da Komisija v Prilogi III vodi seznam organov Skupnosti.

(2)

Bolgarija je določila organ Skupnosti in o tem obvestila Komisijo. Komisija je ugotovila, da obstaja dovolj dokazov, da lahko ta organ zanesljivo, pravočasno, učinkovito in primerno izvršuje naloge, ki se zahtevajo v okviru poglavij II, III in V Uredbe (ES) št. 2368/2002.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora iz člena 22 Uredbe (ES) št. 2368/2002.

(4)

Prilogo III je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 2368/2002 se nadomesti s Prilogo k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2007

Za Komisijo

Benita FERRERO-WALDNER

Članica Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28.

(2)  UL L 238, 11.9.2007, str. 23.


PRILOGA

„PRILOGA III

Seznam pristojnih organov držav članic in njihovih nalog, kakor je določeno v členih 2 in 19

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Telefon: (32-3) 206 94 70

Telefaks: (32-3) 206 94 90

E-naslov: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

V Belgiji bo kontrole izvoza in uvoza surovih diamantov v skladu z Uredbo (ES) št. 2368/2002 ter carinske postopke izvajal samo naslednji organ:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BOLGARIJA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Telefon: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Telefaks: (359-2) 98 12 498

E-naslov: extfin@minfin.bg

ČEŠKA REPUBLIKA

V Češki republiki bo kontrole izvoza in uvoza surovih diamantov v skladu z Uredbo (ES) št. 2368/2002 ter carinske postopke izvajal samo naslednji organ:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Telefon: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, prenosni telefon: (420-737) 213 793

Telefaks: (420-2) 61 33 38 70

E-naslov: diamond@cs.mfcr.cz

NEMČIJA

V Nemčiji bo kontrole izvoza in uvoza surovih diamantov v skladu z Uredbo (ES) št. 2368/2002, vključno z izdajo potrdil Skupnosti, izvajal samo naslednji organ:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Telefon: (49-6781) 56 27-0

Telefaks: (49-6781) 56 27-19

E-naslov: poststelle@zabir.bfinv.de

Za namene člena 5(3), členov 6, 9, 10, člena 14(3) ter členov 15 in 17 te uredbe, ki zadevajo predvsem obveznosti poročanja Komisiji, naslednji organ deluje kot pristojni nemški organ:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Telefon: (49-6321) 89 43 49

Telefaks: (49-6321) 89 48 50

E-naslov: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ROMUNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Telefon: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Telefaks: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Telefon: (44-207) 008 6903

Telefaks: (44-207) 008 3905

E-naslov: GDO@gtnet.gov.uk“


Top