EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1159

Uredba Komisije (ES) št. 1159/2007 z dne 2. oktobra 2007 o ponovnem odprtju ribolova na morski list v coni ICES III a, III b, c, d v Baltskem morju (vode ES) s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

OJ L 258, 4.10.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1159/oj

4.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1159/2007

z dne 2. oktobra 2007

o ponovnem odprtju ribolova na morski list v coni ICES III a, III b, c, d v Baltskem morju (vode ES) s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Švedska je 8. junija 2007 v skladu s členom 21(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 Komisijo uradno obvestila, da bo 11. junija 2007 s svojimi plovili ustavila ribolov na morski list v vodah cone ICES III a, III b, c, d.

(3)

Komisija je 5. julija 2007 v skladu s členom 21(3) Uredbe (EGS) št. 2847/93 in členom 26(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002 sprejela Uredbo (ES) št. 790/2007 (4) o prepovedi ribolova na morski list v coni ICES III a, III b, c, d s plovili, ki plujejo pod zastavo švedske ali so registrirana na Švedskem, z učinkom od istega dne.

(4)

Po podatkih, ki jih je Komisija prejela od švedskih organov, je določena količina morskega lista še vedno na voljo v švedski kvoti v coni ICES III a, III b, c, d. Zato bi bilo treba dovoliti ribolov na morski list v teh vodah s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske ali so registrirana na Švedskem.

(5)

To dovoljenje bi moralo začeti veljati 3. septembra 2007, da bi se omogočilo izčrpanje količine zadevnega morskega lista pred koncem tekočega leta.

(6)

Uredbo (ES) št. 790/2007 bi bilo treba razveljaviti z učinkom od 3. septembra 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 790/2007 se razveljavi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 3. septembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9). Popravljena različica v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).

(4)  UL L 175, 5.7.2007, str. 29.


PRILOGA

Št.

41 – Ponovno odprtje

Država članica

Švedska

Stalež

SOL/3A/BCD

Vrsta

Morski list (Solea solea)

Cona

III a, III b, c, d (vode ES)

Datum

3.9.2007


Top