EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1084

Uredba Komisije (ES) št. 1084/2007 z dne 19. septembra 2007 o prepovedi ribolova na rdečega okuna v coni NAFO 3M s plovili, ki pljujejo pod zastavo vseh držav članic razen Španije

UL L 245, 20.9.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1084/oj

20.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1084/2007

z dne 19. septembra 2007

o prepovedi ribolova na rdečega okuna v coni NAFO 3M s plovili, ki pljujejo pod zastavo vseh držav članic razen Španije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) ter zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2007.

(2)

Ribolov na rdečega okuna je v coni NAFO 3M že prepovedan za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije.

(3)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija od sekretariata NAFO, je bil za leto 2007 izčrpan celotni dovoljeni ulov staleža iz Priloge k tej uredbi.

(4)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje za plovila, ki pljujejo pod zastavo vseh držav članic –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovne kvote za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki so bile za leto 2007 dodeljene državam članicam iz Priloge, veljajo za izčrpane od datuma iz navedene priloge.

Člen 2

Prepoved

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge ali so v njej registrirana, je prepovedan od datuma iz navedene priloge. Od tega datuma je prepovedano tudi zadrževanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. septembra 2007

Za Komisijo

Fokion FOTIADIS

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11). Popravijena razlièiča v UL L 36, 8.2.2007, str. 6.

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).


PRILOGA

Št.

36

Država članica

Vse države članice, razen Španije

Stalež

RED/N3M.

Vrsta

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Cona

NAFO 3M

Datum

20.8.2007


Top