Help Print this page 

Document 32007R1073

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1073/2007 z dne 19. septembra 2007 o prepovedi ribolova na navadnega tuna s plovili Skupnosti v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in Sredozemskem morju
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
OJ L 245, 20.9.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1073/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/09/2007
  • Date of effect: 20/09/2007; začetek veljavnosti datum objave glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/2007; referenčno obdobje + 2007
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

20.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1073/2007

z dne 19. septembra 2007

o prepovedi ribolova na navadnega tuna s plovili Skupnosti v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in Sredozemskem morju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 41/2007 z dne 21. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2007 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa količine navadnega tuna, ki jih lahko v letu 2007 ulovijo ribiška plovila Skupnosti v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in Sredozemskem morju.

(2)

Skupna ribiška politika je zasnovana tako, da s trajnostnim izkoriščanjem živih vodnih virov na podlagi previdnostnega pristopa zagotavlja dolgoročno sposobnost preživetja ribiškega sektorja.

(3)

Podatki, ki jih ima Komisija na voljo in so jih potrdili inšpektorji Komisije med svojimi misijami v zadevnih državah članicah, kažejo, da ribolovne možnosti za navadnega tuna v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in Sredozemskem morju, ki so bile Skupnosti dodeljene za leto 2007, veljajo za izčrpane.

(4)

Zato mora Komisija na svojo lastno pobudo določiti datum, na katerega velja ribolovna kvota Skupnosti za izčrpano in od tega datuma prepovedati ribolov na navedeni stalež. Po tem datumu je treba prepovedati tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo plovila Skupnosti.

(5)

Ribolov na navadnega tuna ter shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje plovil, ki plujejo pod zastavo Italije in Francije, so že bili prepovedani z Uredbo Komisije (ES) št. 999/2007 z dne 28. avgusta 2007 o prepovedi ribolova na navadnega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in Sredozemskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo Italije (4) ter Uredbo Komisije (ES) št. 1048/2007 z dne 11. septembra 2007 o prepovedi ribolova na navadnega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in Sredozemskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije (5).

(6)

Ob upoštevanju podatkov, ki jih je Komisija pridobila o izčrpanju ribolovnih možnosti za navadnega tuna v Atlantskem oceanu, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z, in Sredozemskem morju mora ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Za ribolov na navadnega tuna v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in Sredozemskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, se šteje, da je izčrpal kvoto, dodeljeno Skupnosti, z dnem začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Prepoved

Ribolov na navadnega tuna v Atlantskem oceanu vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in Sredozemskem morju s plovili, ki plujejo pod zastavo Cipra, Grčije, Španije, Malte ali Portugalske ali so v teh državah registrirana, je prepovedan z dnem začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2007.

V navedenem obdobju je prepovedano tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. septembra 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1967/2006 (UL L 409, 30.12.2006, str. 9; popravljena v UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

(3)  UL L 15, 20.1.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 898/2007 (UL L 196, 28.7.2007, str. 22).

(4)  UL L 226, 30.8.2007, str. 5.

(5)  UL L 240, 13.9.2007, str. 3.


Top