EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1068

Uredba Komisije (ES) št. 1068/2007 z dne 17. septembra 2007 o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Queso Nata de Cantabria (ZOP))

OJ L 243, 18.9.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 260 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1068/oj

18.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1068/2007

z dne 17. septembra 2007

o odobritvi večjih sprememb specifikacije za ime, registrirano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Queso Nata de Cantabria (ZOP))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 9(1) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je Komisija pregledala vlogo Španije za odobritev spremembe specifikacije zaščitene označbe porekla „Queso de Cantabria“, registrirane v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2).

(2)

Ker v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 510/2006 zadevna sprememba ni manjša, je Komisija objavila zahtevek za spremembo na podlagi člena 6 navedene uredbe v Uradnem listu Evropske unije  (3). Ker v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, je treba spremembo odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije, v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. septembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 952/2007 (UL L 210, 10.8.2007, str. 26).

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2156/2005 (UL L 342, 24.12.2005, str. 54).

(3)  UL C 288, 25.11.2006, str. 8.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi

Skupina 1.3

Sir

ŠPANIJA

Queso Nata de Cantabria (ZOP)


Top