EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1043

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2007 z dne 11. septembra 2007 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti (Besedilo velja za EGP)

OJ L 239, 12.9.2007, p. 50–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1043/oj

12.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/50


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1043/2007

z dne 11. septembra 2007

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Komisije (ES) št. 474/2006 (2) je bil vzpostavljen seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(2)

V skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 2111/2005 so tri države članice sprejele izjemne ukrepe, s katerimi so uvedle takojšnjo prepoved opravljanja letov na svojem ozemlju, da bi se tako odzvale na nepredvidene varnostne težave.

(3)

V skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 2111/2005 in členom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 (3), sta dve državi članici zahtevali, da se seznam Skupnosti posodobi.

(4)

Nadaljevanje opravljanja letov teh dveh letalskih prevoznikov bo verjetno povzročilo resno grožnjo varnosti in takšno tveganje ni bilo v celoti odpravljeno z nujnimi ukrepi zadevnih treh držav članic.

(5)

Komisija je obvestila zadevne letalske prevoznike, pri čemer je navedla bistvena dejstva in razloge, ki so podlaga za odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Skupnosti.

(6)

Ker so za odpravo teh razmer potrebni nujni ukrepi, Komisiji v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 473/2006 ni treba upoštevati določb iz člena 4(1) iste uredbe. Vendar je dala Komisija zadevnim letalskim prevoznikom možnost, da se seznanijo z dokumenti, ki so jih pripravile države članice, predložijo pisne pripombe in v 10 delovnih dneh pripravijo ustno predstavitev Komisiji.

(7)

Komisija in nekatere države članice so se posvetovale z organi, ki so odgovorni za regulativni nadzor zadevnih letalskih prevoznikov.

(8)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih prevoznika Mahan Air, certificiranega v Islamski republiki Iran. Te pomanjkljivosti sta med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA, ugotovili Nemčija in Združeno kraljestvo (4). Ugotovitve preverjanj kažejo sistemsko pojavljanje varnostnih pomanjkljivosti.

(9)

Združeno kraljestvo je sporočilo Komisiji, da je ob upoštevanju skupnih meril v okviru člena 6(1) Uredbe (ES) št. 2111/2005 sprejelo takojšnjo prepoved opravljanja letov za celotno floto Mahan Air.

(10)

Mahan Air upravlja zrakoplova vrste Airbus A-310 z registrskima oznakama F-OJHH in F-OJHI, ki nista opremljena s sistemom opozoril o približevanju tlom (EGPWS), kakor se zahteva v odstavku 6.15.3. Priloge 6 dela 1 Čikaške konvencije. Zrakoplovi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge 6 Čikaške konvencije, ne morejo leteti v tujo državo, razen če od te države ne dobijo posebnega dovoljenja. Države članice so se odločile, da od 1. januarja 2007 ne bodo odobrile dejavnosti z zrakoplovi, ki niso opremljeni z EGPWS. Zaradi navedenih razlogov zgoraj navedena zrakoplova ne bi smela opravljati letov znotraj Skupnosti.

(11)

Podatki o resnih incidentih, ki jih je sporočilo Združeno kraljestvo, kažejo, da letalski prevoznik ne more zagotoviti varnosti svojih dejavnosti.

(12)

Odziv Mahan Air na zahteve Združenega kraljestva je pokazal, da ne zmore odpraviti varnostnih pomanjkljivosti, saj te pomanjkljivosti še vedno obstajajo.

(13)

Pristojni organi Islamske republike Iran so pomanjkljivo sodelovali z upravo Združenega kraljestva za civilno letalstvo, ko je bila izražena zaskrbljenost glede varnosti dejavnosti Mahan Air.

(14)

Službe Komisije ter pristojni organi Francije, Nemčije in Združenega kraljestva so se bili 9. avgusta pripravljeni posvetovati s prevoznikom Mahan Air. Letalski prevoznik je 13. avgusta Komisiji predložil korekcijski akcijski načrt, ki je bil ocenjen kot nezadosten za odpravo sistematičnega pojavljanja varnostnih pomanjkljivosti.

(15)

Službe Komisije ter pristojni organi Francije, Nemčije in Združenega kraljestva so se 23. avgusta posvetovali s pristojnimi organi Islamske republike Iran in ponovno tudi s prevoznikom Mahan Air. Ta posvetovanja niso omogočila zadovoljivih rešitev, ki bi v kratkem času odpravile ugotovljene varnostne pomanjkljivosti. Komisija ugotavlja zavezanost prevoznika, da predloži spremenjeni korekcijski akcijski načrt. Raven izvajanja tega načrta in razvoj v zvezi s tem prevoznikom je treba pregledati na naslednji seji Odbora za varnost v zračnem prometu.

(16)

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da Mahan Air ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov. Za letalskega prevoznika mora veljati prepoved vseh njegovih dejavnosti in ga je treba vključiti v Prilogo A.

(17)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih pri Ukrainian Mediterranean Airlines, certificiranem v Ukrajini. Te pomanjkljivosti so med preverjanji na ploščadi, izvedenimi v okviru programa SAFA, ugotovile Francija, Nemčija, Italija, Romunija, Španija in Turčija (5). Ugotovitve preverjanj kažejo sistemsko pojavljanje varnostnih pomanjkljivosti.

(18)

Nemčija in Italija sta Komisiji sporočili, da sta ob upoštevanju skupnih meril v okviru člena 6(1) Uredbe (ES) št. 2111/2005 sprejeli takojšnjo prepoved opravljanja letov za celotno floto Ukrainian Mediterranean Airlines.

(19)

Poleg tega sta Nemčija in Italija Komisiji predložili zahtevo za posodobitev seznama Skupnosti v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 2111/2005 in kot določa člen 6 Uredbe (ES) št. 473/2006 z namenom, da se prepoved opravljanja letov razširi na Evropsko skupnost za celotno floto Ukrainian Mediterranean Airlines.

(20)

Odziv Ukrainian Mediterranean Airlines na zahteve Nemčije, Italije in pristojnih ukrajinskih organov je pokazal, da ne zmore odpraviti varnostnih pomanjkljivosti, saj te pomanjkljivosti še vedno obstajajo. Prevoznik je predložil prvotni korekcijski akcijski načrt 6. avgusta, revidiranega pa 22. avgusta, vendar ni bil predložen noben dokaz o učinkovitem izvajanju tega načrta. Poleg tega so pristojni ukrajinski organi navedli, da ta načrt ne upošteva pomembnih varnostnih pomanjkljivosti, ki so bile odkrite med nacionalnim pregledom julija 2007.

(21)

Pristojni ukrajinski organi so po celoviti temeljiti presoji letalskega prevoznika navedli, da ni varen in da ne izpolnjuje nacionalnih varnostnih standardov na področju letalstva (tehničnih in operativnih), Komisiji pa sporočili, da nameravajo spričevalo (AOC) tega prevoznika razveljaviti. Vendar takšen ukrep ni bil učinkovito izveden.

(22)

Na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da Ukrainian Mediterranean Airlines ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov. Za letalskega prevoznika mora veljati prepoved vseh njegovih dejavnosti in ga je treba vključiti v Prilogo A. Komisija je seznanjena s korekcijskimi ukrepi, ki jih predlaga Ukrainian Mediterranean Airlines. Raven izvajanja tega načrta in razvoj v zvezi s tem prevoznikom je treba pregledati na naslednji seji Odbora za varnost v zračnem prometu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 474/2006 se spremeni:

1.

Priloga A se nadomesti s Prilogo A k tej uredbi.

2.

Priloga B se nadomesti s Prilogo B k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. septembra 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

(2)  UL L 84, 23.3.2006, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 787/2007 (UL L 175, 5.7.2007, str. 10).

(3)  UL L 84, 23.3.2006, str. 8.

(4)  LBA/D-2004-124, LBA/D-2004-270, LBA/D-2004-291, LBA/D-2005-554, LBA/D-2006-56, LBA/D-2006-512, LBA/D-2006-760, LBA/D-2007-43, LBA/D-2007-154, LBA/D-2007-177, LBA/D-2007-376, LBA/D-2007-393, LBA/D-2007-405, LBA/D-2007-431, CAA-UK-2006-241, CAA-UK-2007-3, CAA-UK-2007-7, CAA-UK-2007-71, CAA-UK-2007-89.

(5)  ACG-2007-2, BCAA-2007-49, CAA-NL-2004-174, CAO-2005-19, CAO-2007-14, DGCATR-2006-69, DGCATR-2007-142, DGCATR-2007-157, DGCATR-2007-191, DGAC-E-2006-1417, DGAC-E-2007-776, DGAC/F-2007-280, ENAC-IT-2004-68, ENAC-IT-2005-229, ENAC-IT-2005-541, ENAC-IT-2005-745, ENAC-IT-2005-872, ENAC-IT-2006-32, ENAC-IT-2007-231, ENAC-IT-2007-258, FOCA-2004-83, LBA/D-2005-334, LBA/D-2006-375, LBA/D-2006-507, LBA/D-2007-302, LBA/D-2007-365, LBA/D-2007-385, LBA/D-2007-389, RCAARO-2007-56, RCAARO-2007-59, RCAARO-2007-73.


PRILOGA A

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED VSEH DEJAVNOSTI V SKUPNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali številka operativne licence

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

AIR KORYO

Ni znana

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Islamska republika Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ni znana

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukrajina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajina

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za regulativni nadzor, razen Hewa Bora Airways (2), vključno z

 

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratična republika Kongo (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministerial signature

(ordonnance 78/205)

LCG

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratična republika Kongo (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratična republika Kongo (DRK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Ekvatorialna Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatorialna Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

se ne uporablja

Ekvatorialna Gvineja

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorialna Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

se ne uporablja

Ekvatorialna Gvineja

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorialna Gvineja

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Indonezija

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Ni znana

DHI

Indonezija

AIR TRANSPORT SERVICES

Ni znana

Ni znana

Indonezija

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Ni znana

Ni znana

Indonezija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

GARUDA

Ni znana

GIA

Indonezija

INDONESIA

Ni znana

AWQ

Indonezija

KARTIKA AIRLINES

Ni znana

KAE

Indonezija

LION MENTARI ARILINES

Ni znana

LNI

Indonezija

MANDALA AIRLINES

Ni znana

MDL

Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

MEGANTARA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Ni znana

MNA

Indonezija

METRO BATAVIA

Ni znana

BTV

Indonezija

PELITA AIR SERVICE

Ni znana

PAS

Indonezija

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. AIRFAST INDONESIA

Ni znana

AFE

Indonezija

PT. ASCO NUSA AIR

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. ASI PUDJIASTUTI

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. AVIASTAR MANDIRI

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. ATLAS DELTASATYA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. DABI AIR NUSANTARA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. DERAYA AIR TAXI

Ni znana

DRY

Indonezija

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Ni znana

DIR

Indonezija

PT. EASTINDO

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. GATARI AIR SERVICE

Ni znana

GHS

Indonezija

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. HELIZONA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. KURA-KURA AVIATION

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Ni znana

IDA

Indonezija

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. PELITA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. PURA WISATA BARUNA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. SMAC

Ni znana

SMC

Indonezija

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. TRAVIRA UTAMA

Ni znana

Ni znana

Indonezija

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Ni znana

Ni znana

Indonezija

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Ni znana

RPH

Indonezija

RIAU AIRLINES

Ni znana

RIU

Indonezija

SRIWIJAYA AIR

Ni znana

SJY

Indonezija

SURVEI UDARA PENAS

Ni znana

PNS

Indonezija

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Ni znana

Ni znana

Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Ni znana

XAR

Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Ni znana

TMG

Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

Ni znana

TGN

Indonezija

WING ABADI AIRLINES

Ni znana

WON

Indonezija

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

Kirgiška republika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgiška republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgiška republika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgiška republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiška republika

DAMES

20

DAM

Kirgiška republika

EASTOK AVIA

15

Ni znana

Kirgiška republika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgiška republika

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgiška republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiška republika

INTAL AVIA

27

INL

Kirgiška republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiška republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiška republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiška republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgiška republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiška republika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgiška republika

S GROUP AVIATION

6

Ni znana

Kirgiška republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiška republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiška republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiška republika

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgiška republika

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor

 

Liberija

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierra Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ni znana

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ni znana

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ni znana

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ni znana

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ni znana

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ni znana

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Svazi

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ni znana

RFC

Svazi

JET AFRICA SWAZILAND

Ni znana

OSW

Svazi

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ni znana

RSN

Svazi

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ni znana

Ni znana

Svazi

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ni znana

SWX

Svazi

SWAZILAND AIRLINK

Ni znana

SZL

Svazi


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uresničevanje prometnih pravic z uporabo čarterskih zrakoplovov letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Hewa Bora Airways lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski skupnosti uporablja le določeni, navedeni zrakoplov iz Priloge B.


PRILOGA B

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERIH DEJAVNOSTI VELJAJO OMEJITVE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V SKUPNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika

(in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

Vrsta zrakoplova

Registrske oznake in serijske številke, če so na voljo

Država registracije

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeš

B747-269B

S2-ADT

Bangladeš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen:

LET 410 UVP

Vsa flota razen:

D6-CAM (851336)

Komori

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsa flota razen:

B767-266 ER

Vsa flota razen:

9Q-CJD (cons. No 23178)

Demokratična republika Kongo (DRK)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Islamska republika Pakistan

Vsa flota razen:

all B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Vsa flota razen:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Islamska republika Pakistan


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uresničevanje prometnih pravic z uporabo čarterskih zrakoplovov letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Hewa Bora Airways lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski skupnosti uporablja le navedeni zrakoplov.


Top