Help Print this page 

Document 32007R0996

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 996/2007 z dne 28. avgusta 2007 o štiriinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001
  • In force
OJ L 224, 29.8.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 70 - 71

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/996/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/08/2007
  • Date of effect: 30/08/2007; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

29.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 996/2007

z dne 28. avgusta 2007

o štiriinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 1. in 13. avgusta 2007 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. avgusta 2007

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 969/2007 (UL L 215, 18.8.2007, str. 6).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

1.

Pod naslovom „Pravne osebe, skupine in entitete“ se odstrani naslednji vpis:

„De Afghanistan Momtaz Bank“.

2.

Vnos „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib). Datum rojstva: 30.10.1966. Kraj rojstva: Al-Zarqaa, Jordanija. Druge informacije: domnevno umrl junija 2006.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim). Datum rojstva: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Kraj rojstva: (a) Al-Zarqaa, Jordanija, (b) Al Zarqa, Jordanija, (c) Al Zarquaa, Jordanija. Št. potnega lista: (a) Z 264958 (jordanski potni list, izdan 4.4.1999 v Al Zarqai, Jordanija), (b) 1433038 (jordanska osebna izkaznica, izdana 4.4.1999 v Al Zarqai, Jordanija). Druge informacije: domnevno umrl junija 2006.“

3.

Vnos „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim). Naziv: doktor. Datum rojstva: 19.6.1951. Kraj rojstva: Giza, Egipt. Državljanstvo: domnevno državljan Egipta. Št. potnega lista: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Druge informacije: (a) nekdanji operativni in vojaški vodja skupine islamskega džihada v Egiptu, sedaj tesni sodelavec Osame bin Ladna, (b) živi na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed). Naziv: (a) Doktor, (b) Dr. Datum rojstva: 19.6.1951. Kraj rojstva: Giza, Egipt. Državljanstvo: domnevno državljan Egipta. Št. potnega lista: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Druge informacije: (a) nekdanji operativni in vojaški vodja skupine islamskega džihada v Egiptu, sedaj tesni sodelavec Osame bin Ladna, (b) živi na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“


Top