Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0977

Uredba Komisije (ES) št. 977/2007 z dne 20. avgusta 2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96 glede sprožitvene ravni za dodatne dajatve za jabolka

OJ L 217, 22.8.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/977/oj

22.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 977/2007

z dne 20. avgusta 2007

o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96 glede sprožitvene ravni za dodatne dajatve za jabolka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 33(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1555/96, z dne 30. julija 1996 o predpisih, ki se nanašajo za vloge dodatnih uvoznih dajatev v sektorju sadje in zelenjava (2) in predvideva nadzor uvoza proizvodov, navedenih v Prilogi k Uredbi. Ta nadzor naj se izvaja v skladu s pravili o nadzoru preferencialnega uvoza, določenega v členu 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993 opredeljuje posamezne določbe za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

V členu 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na najnovejše razpoložljive podatke za leto 2004, 2005 in 2006 je treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne dajatve za jabolka

(3)

Na podlagi tega se bo spremenila Uredba (ES) št. 1555/96.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1555/96 se zamenja z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 193, 3.8.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 589/2007 (UL L 139, 31.5.2007, str. 17).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature naj bi bilo poimenovanje proizvodov zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih carinskih dajatev v tej prilogi je odvisno od področja uporabe oznak KN, kakršne so v času sprejetja te uredbe.

Zaporedna številka

Oznake KN

Poimenovanje blaga

Sprožitvena obdobja

Sprožitvena raven

(v tonah)

78.0015

0702 00 00

Paradižniki

od 1. oktobra do 31. maja

325 524

78.0020

od 1. junija do 30. septembra

25 110

78.0065

0707 00 05

Kumare

od 1. maja do 31. oktobra

3 462

78.0075

od 1. novembra do 30. aprila

7 332

78.0085

0709 90 80

Artičoke

od 1. novembra do 30. junija

5 770

78.0100

0709 90 70

Bučke

od 1. januarja do 31. decembra

37 250

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

od 1. decembra do 31. maja

271 744

78.0120

0805 20 10

Klementine

od 1. novembra do konca februarja

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinkami in satsuma mandarinami); wilkings mandarine in podobni hibridi agrumov

od 1. novembra do konca februarja

91 359

78.0155

0805 50 10

Limone

od 1. junija do 31. decembra

326 811

78.0160

od 1. januarja do 31. maja

61 504

78.0170

0806 10 10

Namizno grozdje

od 21. julija do 20. novembra

70 731

78.0175

0808 10 80

Jabolka

od 1. januarja do 31. avgusta

882 977

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

78 670

78.0220

0808 20 50

Hruške

od 1. januarja do 30. aprila

239 427

78.0235

od 1. julija do 31. decembra

35 716

78.0250

0809 10 00

Marelice

od 1. junija do 31. julija

14 163

78.0265

0809 20 95

Češnje, razen višenj

od 21. maja do 10. avgusta

114 530

78.0270

0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

od 11. junija do 30. septembra

11 980

78.0280

0809 40 05

Slive

od 11. junija do 30. septembra

5 806“


Top