Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0962

Uredba Komisije (ES) št. 962/2007 z dne 14. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 996/97 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene vampe govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 02062991

OJ L 213, 15.8.2007, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 217 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/962/oj

15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 962/2007

z dne 14. avgusta 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 996/97 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za zamrznjene vampe govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 0206 29 91

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 996/97 (2) določa odprtje in upravljanje uvoznih tarifnih kvot na večletni podlagi za zamrznjene vampe govejih živali, ki spadajo v tarifno oznako KN 0206 29 91.

(2)

Prvi odstavek člena 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), določa, da uvozna dovoljenja ne veljajo po izteku zadnjega dne obdobja uvozne tarifne kvote.

(3)

Zaradi uskladitve določb Uredbe (ES) št. 996/97 z določbami Uredbe (ES) št. 1301/2006, je bila Uredba (ES) št. 996/97 spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2007, zlasti tako, da se je črtala določba o obdobju veljavnosti uvoznih dovoljenj.

(4)

Ker člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (4) določa, da uvozna dovoljenja veljajo 90 dni od dneva izdaje, je treba v Uredbi (ES) št. 996/97 razjasniti, da morajo dovoljenja veljati do konca obdobja uvozne tarifne kvote.

(5)

Uredbo (ES) št. 996/97 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Za zagotovitev veljavnosti uvoznih dovoljenj, izdanih za obdobje uvozne tarifne kvote od 1. julija 2007 do 30. junija 2008, do konca navedenega obdobja uvozne tarifne kvote, je treba zagotoviti, da se ta sprememba uporablja od obdobja tarifne kvote, ki se začne 1. julija 2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 2 Uredbe (ES) št. 996/97 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 1445/95 veljajo uvozna dovoljenja do konca obdobja uvozne tarifne kvote.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za uvozna dovoljenja, izdana za obdobje tarifne kvote, ki se začne 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 144, 4.6.1997, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2007 (UL L 133, 25.5.2007, str. 15).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(4)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 586/2007 (UL L 139, 31.5.2007, str. 5).


Top