EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0932

Uredba Komisije (ES) št. 932/2007 z dne 3. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2375/2002 glede podkvote II za navadno pšenico, uvoženo iz Kanade

OJ L 204, 4.8.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/932/oj

4.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 932/2007

z dne 3. avgusta 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2375/2002 glede podkvote II za navadno pšenico, uvoženo iz Kanade

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o zaključku pogajanj na podlagi člena XXIV:6 GATT (2), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2007/444/ES (3), določa povečanje tarifne kvote za navadno pšenico za Kanado za 853 ton. Podkvoto II za navadno pšenico, uvoženo iz Kanade, kakor je določena v Uredbi Komisije (ES) št. 2375/2002 z dne 27. decembra 2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (4), je zato treba povečati za 853 ton.

(2)

Izdaja dovoljenj za količine, zahtevane po 16. aprila 2007 od 13:00 naprej (po bruseljskem času), in ki se uvrščajo v podkvoto II iz Uredbe (ES) št. 2375/2002 se začasno opusti z Uredbo Komisije (ES) št. 421/2007 z dne 18. aprila 2007 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, vložene od 9. aprila 2007 po 13:00 (po bruseljskem času) do 16. aprila 2007 do 13:00 (po bruseljskem času) za podkvoto II v okviru tarifne kvote Skupnosti, odprte z Uredbo (ES) št. 2375/2002 za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti (5). S povečanjem tarifne kvote za navadno pšenico za Kanado za 853 ton je treba navedeno opustitev umakniti, ko začne veljati ta uredba.

(3)

Uredbo (ES) št. 2375/2002 in Uredbo (ES) št. 421/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2375/2002 se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Odpre se tarifna kvota za 2 989 240 ton navadne pšenice z oznako KN 1001 90 99 kakovosti, ki ni visoka kakovost.“

2.

V členu 3(1) se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

podkvota II (zaporedna številka 09.4124): 38 853 ton za Kanado,“.

Člen 2

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 421/2007 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6).

(2)  UL L 169, 29.6.2007, str. 55.

(3)  UL L 169, 29.6.2007, str. 53.

(4)  UL L 358, 31.12.2002, str. 88. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2022/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 70).

(5)  UL L 102, 19.4.2007, str. 11.


Top