Help Print this page 

Document 32007R0927

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 927/2007 z dne 2. avgusta 2007 o prehodnem ukrepu v zvezi z obdelavo stranskih proizvodov pri proizvodnji vina, določeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999, za vinsko leto 2007/2008 v Romuniji
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 202, 3.8.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/927/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 02/08/2007
  • Date of effect: 06/08/2007; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 11/12/2010; zastarelo glej JO C 336/2010 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

3.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 927/2007

z dne 2. avgusta 2007

o prehodnem ukrepu v zvezi z obdelavo stranskih proizvodov pri proizvodnji vina, določeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999, za vinsko leto 2007/2008 v Romuniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 27(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) se od vsake fizične ali pravne osebe ali skupine oseb, ki proizvaja vino, zahteva, da v destilacijo dobavi vse stranske proizvode, ki nastanejo pri proizvodnji vina. Od pristopa Romunije k Skupnosti 1. januarja 2007 ta obveznost velja tudi za proizvajalce vina v tej državi članici, čeprav ta praksa v Romuniji ni običajna.

(2)

Ta obveznost se uporablja glede na domnevo, da obstajajo obrati, pripravljeni za izvajanje destilacije, ki jo Skupnost podpira s finančno pomočjo. Medtem ko so se v državah članicah Skupnosti, kakor je bila sestavljena 31. decembra 2006 in v kateri ta obveznost obstaja že več let, razvile takšne destilarne, v Romuniji takšna industrijska struktura za destilacijo še ne obstaja.

(3)

Drug način za obdelavo stranskih proizvodov je, da se jih umakne pod nadzorom, kot to izvajajo v več državah članicah.

(4)

Glede na to, da se iz praktičnih razlogov destilacija trenutno ne more izvajati, je treba romunske proizvode za določen čas izvzeti iz obveznosti destilacije in jo nadomestiti z obveznostjo umika pod nadzorom, pod pogoji iz členov 50 in 51 Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 27(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 v vinskem letu 2007/2008 fizične ali pravne osebe ali skupine oseb, ki predelujejo grozdje, pridelano v Romuniji, umaknejo stranske proizvode, nastale pri navedeni predelavi, pod nadzorom in pod pogoji iz členov 50 in 51 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2016/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 38).


Top