Help Print this page 

Document 32007R0917

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 917/2007 z dne 31. julija 2007 o določitvi najnižje cene, ki se plača proizvajalcem za nepredelane suhe fige, in višine pomoči za proizvodnjo suhih fig za tržno leto 2007/2008
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008
OJ L 200, 1.8.2007, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/917/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/07/2007
  • Date of effect: 01/08/2007; uporaba začetek sezone 2007/2008
  • Date of effect: 04/08/2007; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/07/2008; konec sezone 2007/2008
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: veljavnost: do konca sezone 2007/2008, posušene fige
Text

1.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 917/2007

z dne 31. julija 2007

o določitvi najnižje cene, ki se plača proizvajalcem za nepredelane suhe fige, in višine pomoči za proizvodnjo suhih fig za tržno leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6b(3) in 6c(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave (2), določa datume tržnih let za suhe fige.

(2)

Člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1573/1999 z dne 19. julija 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 glede značilnosti suhih fig, ki dobivajo podporo iz programa proizvodne pomoči, določa merila (3), ki jim morajo proizvodi ustrezati, da imajo lahko koristi od najnižje cene in pomoči.

(3)

Zato je primerno določiti najnižjo ceno in višino pomoči za proizvodnjo za tržno leto 2007/2008 v skladu z merili, določenimi v členih 6b in 6c Uredbe (ES) št. 2201/96.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2007/2008 se najnižja cena iz člena 6a(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 določi na 1 018,38 EUR za tono neto teže nepredelanih suhih fig franko prostori proizvajalca.

Za tržno leto 2007/2008 se višina pomoči za proizvodnjo v okviru člena 6a(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 določi na 258,57 EUR na tono neto teže suhih fig.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL L 157, 21.6.2005, str. 203).

(2)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1663/2005 (UL L 267, 12.10.2005, str. 22).

(3)  UL L 187, 20.7.1999, str. 27.


Top