EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0904

Uredba Komisije (ES) št. 904/2007 z dne 27. julija 2007 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 196, 28.7.2007, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 256 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/904/oj

28.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 904/2007

z dne 27. julija 2007

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3 preglednice.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Odbor za carinski zakonik ni dal mnenja v okviru roka, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2007

Za Komisijo

Franco FRATTINI

Podpredsednik


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 733/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Sir vrste „pasta filata“, v blokih, pridobljen z dodajanjem sirišča in termofilnih bakterij (npr. Streptococcus thermophilus) v mleko. Sirotka se loči po usirjenju. Sirnina se nato segreje na približno 80 °C. Sledi gnetenje in raztegovanje, dokler ne nastane vlaknasta tekstura. Proizvod se nato razreže na kose v zahtevani velikosti oz. količini (1 do 3 kg) in posoli.

Sir se zavije v vrečke za zorenje, po končani proizvodnji pa se za en do dva tedna skladišči pri nizki temperaturi (2 do 4 °C).

Sestava sira ( v masnih odstotkih):

suha snov

54,2

skupna maščoba

23,3

vsebnost maščobe v suhi snovi

43,0

vsebnost vode v nemaščobni snovi

59,7

Sir ima blag, maslen in nekoliko slan okus. Med drugim se uporablja kot sir za pice.

0406 10 20

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 0406, 0406 10 in 0406 10 20.

Proizvod ima objektivne značilnosti in lastnosti svežega sira, zlasti glede sestave, videza in okusa, in se lahko zaužije kmalu potem, ko je proizveden (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 0406, prvi odstavek, točka 1).

Zato se ne more biti uvrstiti pod tarifno podštevilko KN 0406 90, ki se nanaša na „druge sire“, ki niso navedeni pri predhodnih tarifnih podštevilkah.


Top