EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0897

Uredba Komisije (ES) št. 897/2007 z dne 27. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

OJ L 196, 28.7.2007, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/897/oj

28.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 897/2007

z dne 27. julija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti členov 33 in 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Drugi pododstavek člena 13(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 (2) določa v okviru sheme pomoči za mošt, ki je namenjen za obogatitev vin, odstopanje za mošt s poreklom iz vinorodnih območij, razen območij CIII (a) in CIII (b), ki poteče ob koncu tržnega leta 2006/2007. V pričakovanju bolj korenitih sprememb za to shemo pomoči ob reformi skupne ureditve trga za vino, ki je predvidena za tržno leto 2008/2009, je treba določiti podaljšanje tega odstopanja do konca leta 2007/2008.

(2)

Četrti pododstavek člena 52(1) Uredbe (ES) št. 1623/2000 določa za tržna leta od 2001/2002 do 2006/2007 odstopanje od sistema destilacije za vina, pridelana iz grozdja, ki je istočasno razvrščen kot sorta vinske trte in kot sorta, namenjena za izdelavo žganja, destiliranega iz vina z označbo porekla. Odstopanje zadeva količino, ki ustreza „običajno proizvedeni količini“. V pričakovanju bolj korenitih sprememb sistema ob reformi skupne ureditve trga za vino, ki je predvidena za tržno leto 2008/2009, je treba določiti podaljšanje tega odstopanja do konca leta 2007/2008.

(3)

Prvi pododstavek člena 63a(2) Uredbe (ES) št. 1623/2000 določa odstotek proizvodnje, ki ga je lahko vsak proizvajalec destiliral iz vinskega destilata v pitni alkohol. Treba je določiti ta odstotek za vinsko leto 2007/2008.

(4)

Uredbo (ES) št. 1623/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ker se naslednje vinsko leto začne 1. avgusta 2007, je treba to uredbo uporabljati od tega datuma.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljanega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1623/2000 se spremeni:

1.

V drugem pododstavku člena 13(1) se navedba „2003/2004 do 2006/2007“ nadomesti z „2003/2004 do 2007/2008“.

2.

V četrtem pododstavku člena 52(1) se navedba „2001/2002 do 2006/2007“ nadomesti z „2001/2002 do 2007/2008“.

3.

V prvem pododstavku člena 63a(2) se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Za vinska leta 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 in 2007/2008 je navedeni odstotek določen na 25 %“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2016/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 38).


Top